De werkelijkheid van de gezamenlijke droom.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 145 / 244 »»
[1] De HOOFDMAN begint zich heel behoedzaam van de grond op te richten en zegt: "Heer en Meester! Vóór alles wil ik U danken dat ik op deze hoogte nog leef! Hoe gemakkelijk zou ik door mij driemaal om te draaien, naar beneden in de diepte hebben kunnen storten en dan zou mijn armzalige leven in deze wereld voor goed beëindigd zijn! Maar ik leef nog, en wel op dezelfde plaats waar ik gisteren ging rusten, en dat heb ik alleen maar aan U te danken, en daarom dank ik U daarvoor ook uit de diepste grond van mijn hart! Ik vraag U echter tevens vurig, of U mij en alle anderen van deze ijzingwekkende hoogte behouden zou willen laten afdalen naar Genezareth, en wel zo snel mogelijk, want zolang ik mij in mijn hart nog bezig moet houden met de afdaling, kan er bij mij van opgewektheid geen sprake zijn!"
[2] IK zeg: "Beste vriend, heb je in deze nacht dan helemaal niets gedroomd?"
[3] De HOOFDMAN zegt: " Ja, ja, juist, ja, - van angst alleen al zou ik bijna die heerlijke droom vergeten zijn! Ja, als deze berg zo zou zijn als ik hem gisteren in mijn droom zag, dan zou het natuurlijk prettig zijn om hem nog wel duizend keer te bestijgen, maar een droom blijft een droom!"
[4] De naast hem staande EBAHL zegt: "Helemaal niet, vriend! Ik zeg je dat dit keer onze gezamenlijke droom helemaal werkelijkheid is geworden. Sta op en loop naar de randen van de top, dan zul je je overtuigen dat onze berg zelfs naar de zijde van de zee heel glooiend afloopt en overal zonder het minste gevaar begaanbaar is, naar beneden en naar boven! Ik heb mij overal al van overtuigd en zeg je de volle waarheid. Kom en overtuig jezelf!"
[5] De HOOFDMAN zegt: "Het kan toch geen gezichtsbedrog zijn, wel?"
[6] EBAHL antwoordt: "Als ik en mijn vrouwen en kinderen al op dit gezichtbedrog in alle richtingen rondgelopen hebben, dan zal jouw gezicht bedrog toch wel een zekere vaste grond hebben!? Kom, sta op en overtuig je zelf overal van!"
[7] Na deze woorden staat de HOOFDMAN eindelijk op, kijkt naar alle kanten, vindt eerst het plateau van de berg erg ruim geworden en zegt: "Ja, ja, ik zie werkelijk dat zich in de nacht wonderlijk grote veranderingen hebben voorgedaan, maar stap jij toch maar eerst op de nieuwe bodem, zodat ik me kan overtuigen of die echt betrouwbaar is!"
[8] EBAHL zegt: "Vriend, hoezeer ik je anders ook waardeer, toch ga je mij door je onophoudelijk getwijfel tegenstaan! Is mijn woord voor jou dan helemaal niets meer waard? Wanneer heb ik ooit iets onwaars tegen je gezegd, zodat je mij niet op mijn woord kunt geloven? Kom hier en probeer het zelf, en twijfel dan verder niet meer!"
[9] De HOOFDMAN zegt: "Ja vriend, ja, je hebt gelijk! Ik zal mij zelf overal van overtuigen. "
[10] Nu gaat de HOOFDMAN met kalme passen naar de rand aan de kant van Genezareth, en als hij de glooiende helling van de berg ziet zegt hij heel verbaasd: "Ja, de gehele berg is hier ook verschoven! Toen ik gisteren vanaf deze rand naar beneden naar Genezareth keek, leek het mij zo dichtbij dat ik het met een steenworp zou hebben kunnen bereiken, en nu ligt het ruim honderd veldwegen gaans hier vandaan, en we zullen een uur of zes moeten lopen om ons goede stadje te bereiken!
[11] Nee, wie nu nog enige twijfel heeft of onze Jezus gelijktijdig God en mens is, die is door geen God meer te helpen! Ja, broeder Ebahl, je had daarnet volkomen gelijk om mij een akelige twijfelaar te noemen, want dat was ik echt! Maar nu is bij mij aan alle twijfel een eind gekomen, en ik geloof en bevestig nu voor jullie allen met een eed, dat onze Meester en Heiland Jezus, volmaakt God is en dat er naast Hem in eeuwigheid geen tweede of derde bestaan kan, want omdat hetgeen ik gedroomd heb waar is, zal ook al het andere waar zijn! En dus is Hij de enige God en Heer over de gehele oneindigheid!
[12] Maar nu gaan wij naar Jarah, - die moet ons haar twee souvenirs laten zien! Want ik heb haar op de bodem van de zee, toen een hemelse geest het water er tot op de laatste druppel uithief, een mooie parelmossel zien oprapen en in haar schort doen, en ik zag ook de lichtende steen die zij uit een zonnewereld meenam, waar de hemelse geest haar gebracht had. Als die twee genoemde voorwerpen net zo werkelijk aanwezig zijn als deze vernieuwde berg, dan hebben we meer bewijzen dan we nodig hebben!"
«« 145 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.