De opwekking van Josoë.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 70 / 244 »»
[1] Bij deze woorden klommen Borus en Kisjonah meteen in de grafkelder en probeerden de kist op te tillen. Maar zij konden hem niet van zijn plaats krijgen, want hij was erg zwaar omdat hij van massief cederhout was gemaakt en bovendien met een aantal zware ornamenten van metaal, goud en zilver versierd was. Na verscheid.ene pogingen zei Borus: "Heer; de kist is te zwaar, we kunnen hem beslist met optillen! Voor zover ik weet gebruikte men werktuigen om deze kist daar neer te zetten en hij zal langs natuurlijke weg er alleen maar met behulp van werktuigen weer uitgehaald kunnen worden!"
[2] IK zeg: "Klim er dan maar uit; de beide jongemannen hier bij ons, zullen hem er uit tillen!" - Borus en Kisjonah klimmen nu vlug uit het graf en de twee jongemannen tillen de kist er snel en zo gemakkelijk uit, alsof het een donsveertje was.
[3] BAB zette grote ogen op, evenals zijn vrouwen zijn kinderen, en hij zei, erg verbaasd over die kracht in de beide jongemannen: "Dat is toch wel erg sterk! Deze twee tengere knapen, die niet ouder dan vijftien kunnen zijn, speelden met dit gewicht als de stormwind met een veertje -, terwijl het zich van de kracht van twee sterke mannen niets aantrok! Ah, zoiets is dan toch welongehoord!"
[4] IK zeg: "Zeg maar niets meer, want nu zul je getuige zijn van nog grotere dingen! Maar laat je op het hart gebonden zijn dat je hierover tegen geen mens, zelfs niet tegen Mijn leerlingen, iets vertelt! Want voor hen is de tijd nog lang niet rijp; maar als de tijd daar is, dan zullen zij toch alles wel te weten komen. -Open nu echter de kist zodat wij zien in hoeverre de jongen al vergaan is!"
[5] Meteen werd de kist geopend en de knaap, die tot op het gebeente geheel vergaan was, werd voor alle aanwezigen zichtbaar gemaakt door de vaardige handen van Borus, die de doeken en banden verwijderde. Allen keken met zichtbare huiver naar het erbarmelijk uitziende skelet.
[6] En FAUSTUS zei: "Ecce homo! Zie, dat is ook een mens! Een mooi lot voor het zinnelijke vlees van de mensheid! Een afschuwelijk uitziende benige kop, spaarzaam voorzien van een paar aan elkaar klevende haren, een ingevallen groenachtig bruin borstvel, waar hier en daar half weggerotte ribben doorheen steken, de zwarte wervels van de ruggengraat, waarover toch nog wat sporen van verteerde met schimmel bedekte darmen hangen. Dan de voeten, -die zien er helemaal verschrikkelijk vervormd uit, vol rot en schimmel! En onze neuzen merken ook, dat we ons niet in het magazijn van een balsemverkoper bevinden, want de stank is erger dan ik verwacht had! Nee, dat is een aanblik, die heel geschikt is om aan de mens zijn bestaan zo smadelijk mogelijk voor te stellen, want tenslotte staat zo'n lot toch een ieder van ons te wachten! Daarom geef ik veel meer de voorkeur aan het verbranden van lijken boven het begraven. "
[7] IK zeg: "Maar als de Mensenzoon de macht heeft om ook zulke lichamen op te wekken en in het leven terug te roepen, en ook allen, die sinds Adam geheel vergaan in de aarde rusten, is dat dan ook een schrikbeeld voor de aardse mensen? Kan de dood nog iets vreselijks zijn, als hij een Meester heeft gekregen? Opdat jullie echter allen, hier aanwezig, zien dat Ik als Mensenzoon op deze aarde volkomen macht heb ook zulke lichamen in het leven terug te roepen en ze een nieuw en onsterfelijk leven te geven, zal juist déze knaap voor jullie daarvan een getuige worden!"
[8] Daarop zeg Ik tegen de jongen: "Josoë, Ik zeg je, sta op en leef, en getuig van Mijn macht om ook zulke doden als jij op te wekken!"
[9] Op dat ogenblik ontstond er een sterke luchtstroom, de rottingsschimmel verdween, over de beenderen vormde zich snel een huid, en daarbinnen begon het lichaam net zo tot de juiste proporties op te zwellen, als met gist vermengd brooddeeg in de broodvorm, en binnen enkele ogenblikken stapte de knaap levend en wel uit de open kist, herkende meteen Jaïrus, Faustus en Cornelius, die hij uit Nazareth heel goed kende, en vroeg speciaal aan Jaïrus: "Maar beste oom, hoe kwam ik hier nu in die kist? Wat is er dan met mij gebeurd? Ik was toch net nog in een heel prettig gezelschap en ik weet echt niet hoe ik nu opeens daar vandaan kom!"
[10] JAÏRUS zegt: "Lieve Josoë, kijk naar Hem, Die naast je staat, Hij is Heer over leven en dood! Lichamelijk was je dood en je lag al anderhalf jaar hier in deze kist, en geen menselijke macht zou in staat geweest zijn jou hier op aarde het leven weer te geven. Maar Deze, die er weliswaar als een mens uitziet, maar veel méér is dan een mens, heeft je uit de dood weer in het leven teruggeroepen! Daarom moet je ook Hem alleen danken voor dit leven dat je nu weer geschonken is!"
[11] De JONGEN keek Mij verwonderd aan en bekeek Mij van top tot teen en zei na wat dieper en beter in zijn herinnering gezocht te hebben: "Hij is toch Degene, die mij bij dat prettige gezelschap wegriep en tegen mij zei: ' Josoë, kom, want je moet op aarde voor Mij getuigen dat Mij alle macht in de hemel en op aarde is gegeven!'
[12] En ik volgde Hem gewillig, want ik merkte direkt dat Hij van God gezonden is en de volheid van de goddelijke kracht in Zich draagt en macht heeft over alles in de hemel en op de aarde. Want precies zoals Hij hier is, zag ik Hem eerder in de geestenwereld, waarin ik stellig was toen ik door Hem werd geroepen om in deze wereld terug te keren.
[13] Het wordt me nu pas allemaal duidelijk, en ik zie nu ook dat ik al eerder op deze aarde heb geleefd en toen gestorven ben; maar hoe het sterven plaats vond, weet ik niet! Want ik kan maar nauwelijks deze wereld hebben verlaten -hoe en op welke manier weet ik niet -of ik was ook al in een mooi huis bij een heel prettig gezelschap, waar het me erg goed beviel. Zo nu en dan zag ik ook mijn ouders en broers en zusters en sprak met hen over verheven dingen, die mijn ervaren gezellen mij toonden en leerden. Maar deze Heilige der heiligen heb ik niet eerder gezien dan een paar ogenblikken voor ik in deze wereld terugkeerde!"
[14] Nu zeg IK tegen de twee jongemannen: "Geef hem een gewaad en wat brood en wijn, opdat zijn lichaam sterk worde en hij met ons naar Nazareth kan gaan!" -Toen Ik de twee dat opdroeg, waren ze er ook al met het verlangde.
«« 70 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.