De gelijkenis van de wijze opvoeding van kinderen

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 108 / 204 »»
[1] IK zeg: 'Zeker, Mijn lieve Chanchah, Ik zeg je, deze en nog vele duizenden andere vragen zijn heel goed te verontschuldigen. Maar weet je, net als op de aarde heeft ook hier alles zijn tijd.
[2] Zie, op aarde zijn de kinderen het meest snoepzuchtig en ook het meest leergierig. Ze zijn bijna constant hongerig, willen van alles precies weten hoe het in elkaar zit en vragen daarom bij de hun vertrouwde mensen aan één stuk door over allerlei dingen. Denk jij nu dat het goed zou zijn, de maag van deze kleintjes te overladen met van alles, waarnaar hun zeer ontvankelijke smaak een hevig verlangen bespeurt? En hun nieuwsgierigheid door de voortdurende beantwoording van alles, waarnaar ze vragen, te bevredigen?
[3] Wijze ouders beteugelen hun kinderen daarin op de juiste manier en leiden hen zo natuurlijk en moreel langs een goede weg naar het mooie doel van de mannelijke ontwikkeling. Domme ouders daarentegen, die hun kinderen alles geven wat hun ogen maar zien, maken apen van hen in plaats van mensen. Hun tot overstromens toe gevoede vlees raakt vol zinnelijkheid en hun geest wordt traag en tenslotte helemaal afgestompt voor al het hogere, goede en ware, zoals het je op aarde vooral in jouw land met duizendmaal duizend voorbeelden zeker maar al te duidelijk is gebleken.
[4] Zoals echter op aarde, is het ook hier het geval. Het zou voor niemand goed zijn alles in één keer te genieten en te ondervinden, maar slechts geleidelijk aan, zoals ieders vermogen tot opname het verlangt. Op die manier geleid, zullen de jongste kindertjes hier steeds sterker worden en mettertijd meer kunnen verdragen, tot ze voor het ontvangen van het allerhoogste sterk en geschikt genoeg worden.
[5] En precies zo word jij nu ook samen met allen, die je hier ziet, door ons drieën opgevoed. Voeg je daarom maar heel geduldig in alles, dan zul je gemakkelijk en snel al je vragen volledig uit jezelf kunnen beantwoorden! Ben je hiermee nu tevreden?'
«« 108 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.