Martinus' neerslachtigheid en vertwijfeling – Bemoedigende woorden en vermaning van Petrus

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 160 / 204 »»
[1] MARTINUS zegt heel nadenkend: 'Dus - nog steeds beproeving, mijn beproeving! Dus dit alles alleen ter wille van mij! O God, o God, wanneer zullen deze beproevingen dan toch eindelijk voorbij zijn?
[2] Ik zal misschien wel zo lang beproefd worden, tot ik niet voor de hemel, maar voor de hel rijp genoeg ben. Daarom moet ik nu waarschijnlijk zo veel van het hemelse proeven, opdat de hel mij dan des te verschrikkelijker zal voorkomen?
[3] Hoe dikwijls heb ik al gehoord, dat men tegen me zei: 'Nu Martinus, lieve broeder, ben je volmaakt!' Maar als ik dus volmaakt ben, kan en moet ik dan voor de eigenlijke hemel nog méér dan volmaakt zijn?
[4] O God, U had me beter nooit kunnen scheppen, dan zou mijn niet-zijn zaliger zijn dan nu mijn bestaan onder louter beproevingen tussen hel en hemel!
[5] Weliswaar weet ik nu, hoe ik er aan toe ben en ik dank je, lieve broeder Petrus. Maar ik zeg je ook: met deze onthulling heb je ook reeds met één slag aan alle beproevingen voor mij een eind gemaakt! Je kunt nu engelen of duivels voor mij laten aanrukken, dan zal me dat net zo om het even zijn als mijn toekomstige zijn of niet-zijn, of hemel of hel! Want als dat ook nog beproevingen zijn en ik niet anders dan aan één stuk door beproefd word, dan stel ik me van een verder leven niet veel meer voor!
[6] En bij God, jij zei eerder iets over een kale maan. O zet mij daar maar gauw, maar dan voor eeuwig neer! Daar zal ik gelukkiger zijn dan hier onder deze voortdurende beproevingen, waaruit ik maar al te duidelijk zie dat ik, - hoewel jullie eerste hemelvorsten om mij heen zijn samen met de Heer, - in plaats van naar de hemel naar de hel wordt gebracht!
[7] Maar het moge nu zijn zoals het wil. Zoals ik al heb gezegd: laat nu maar engelen of duivels voor me verschijnen, dat zal mij om het even zijn; want van nu af aan zal ik zwijgzamer zijn dan een steen!'
[8] PETRUS zegt: 'Broeder, laat die angel vallen! Want deze is de dood, die de ontucht van het vlees in zich draagt. Zijn naam is 'toorn', waarom ook kinderen van het vlees 'kinderen van de toorn' worden genoemd! - Maar nu komen ze ook al naar buiten. Wees daarom kalm; jouw ernst zal je van nut zijn!'
«« 160 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.