Uitwerking van Uhrons bekering op diens huisbewoners – De intrede in het zonnehuis

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 168 / 204 »»
[1] Petrus, Johannes en Martinus tillen de wijze van de grond op en dragen hem het prachtige huis binnen. Maar daarvan schrikken de andere zonnebewoners van dit huis en ze zeggen onder elkaar:
[2] (DE BEWONERS VAN HET HUIS:) 'Wat is dat? De onsterfelijke hoogste wijze viel voor deze mensengeest als dood op de grond en nu dragen de drie vreemde geesten hem ons huis binnen! Wat zal er nu gebeuren? Wie is dan die geest, dat hij een macht heeft, zoals wij die nog nooit bij een engel hebben waargenomen?'
[3] Daarop zeggen ENKELEN, die de dragers op de voet volgen: 'Hebben jullie dan niet gehoord, dat deze geest de allerhoogste Geest Gods moet zijn? Wij zijn daar van onze kant nu bijna zeker van; maar hoe zoiets aan jullie is ontgaan, is voor ons een raadsel!
[4] Hebben jullie dan niet gehoord, hoe onze hoogste wijze met Hem heeft gesproken en Hem heeft erkend als de enige Huisvader en dus de Alleroudste van dit en ook van elk ander huis?
[5] Keer daarom in jezelf en bedenk, welk een genade nu dit huis, ja deze hele wereld ten deel valt, nu jullie Schepper ze met Zijn allerheiligste voeten voor het eerst zichtbaar voor onze zintuigen betreedt! Snellen jullie vooruit en reinig de kostbare zetel van de oudste van dit huis, opdat de echte eigenaar voor de eerste keer de plaats zal kunnen innemen die van oudsher Zijn rechtmatig eigendom is.
[6] Bij deze woorden rennen ze allen het huis binnen en doen heel ijverig, wat de meer wijzen uit hun midden hun hebben aangeraden. Ik volg hen op de voet en wel tussen Chanchah en Gella en de drie dochters van dit huis in. Borem en Chorel volgen Mij nu als aanvoerders van het totale gezelschap, dat ogen tekort komt om alle talloze heerlijkheden die hier voor hen te zien zijn, naar behoren te waarderen.
[7] Allen verheugen zich mateloos en loven Mij. Want nu weten allen reeds helemaal, dat Ik alleen de Heer ben. Ze zijn juist daarom des te gelukkiger, omdat zij zich in het gezelschap van Diegene bevinden, die hier de eeuwige Meester van al deze heerlijkheden is. In deze orde gaan we dus het eerste huis van de zonnebewoners binnen.
«« 168 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.