Nogmaals een poging van Martinus, om Satan het verkeerde van zijn stijfkoppigheid duidelijk te maken

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 194 / 204 »»
[1] MARTINUS zegt: 'Arme vriend, het kan allemaal wel zo zijn, als jij mij nu met vriendelijk geduld hebt uiteengezet. Maar zie, ik ben net als alle blinden toch heel ongelovig, of misschien ook meer dom dan ongelovig. Dus kan ik ook helemaal niet begrijpen, waarom de schepping zonder jou niet zou kunnen bestaan? Vooral, omdat jij door je terugkeer tot God niet alleen niet ophoudt te bestaan, doch in je bestaan alleen maar oneindig volmaakter zou worden!
[2] Wel weet ik vanuit de Heer, dat je in ieder geval in stand moet worden gehouden, omdat van jou ingevolge de goddelijke orde het instandhouden van de natuurlijke lichamen en wezens afhangt. Maar, wat is er dan gelegen aan de vergankelijke wezens?
[3] Als je eenmaal voleindigd bent - wat louter en alleen van jouw wil afhangt -, dan is de hele materie immers totaal overbodig! Deze wordt - omdat ze niets anders is dan jouw gerichte stijfkoppigheid - door jouw ommekeer en voleinding volgens de wens van de Heer meteen ontbonden en voleindigd in haar zuiver geestelijke essentie, die nu nog in haar gekneveld en gevangen is door jouw gerichte starheid!
[4] Maar ons geestelijke wezen en de nieuwe aarde en de nieuwe hemel hebben werkelijk niets van doen met jou, omdat hun eeuwig bestaan enkel en alleen in de Heer zijn polen vindt, en die zijn liefde en wijsheid of het goede en het ware!
[5] Jij hebt wel gelijk, dat je zojuist onze blikken naar de aarde richtte, waar het er erg aan toe moet gaan. Maar ik beweer, mijn arme vriend en broeder, dat wanneer je omkeert, in hetzelfde ogenblik niet alleen de aarde, maar de gehele schepping zich weer in haar oorspronkelijke, goddelijke reinheid en voleinding zal bevinden! Alle kwaad zal ophouden en wat nog de moeizame weg van vlees en materie zou moeten doormaken, zal in en door jouw terugkeer in een oogwenk voleindigd zijn!
[6] Want de hele weg van het vlees is niets anders dan een moeizame losmaking van jou en een moeilijk opstaan uit jouw gericht. Is echter bij jou het oordeel ten einde, waarom zou er dan nog materie zijn, waarom de moeilijke lijdensweg van het vlees?
[7] Ik denk dat ik nu ook de volledige waarheid heb gesproken en dat zo goed mogelijk met heel mijn hart en wil. Handel daar nu naar en je zult zien, dat alles heel anders zal gaan, dan jij je nu voorstelt!'
«« 194 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.