Het verschil in denken aan deze en gene zijde - Inleiding in de levende wetenschap van de analogieën - Martinus' dadendrang en inzichtsmoeheid

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 25 / 204 »»
[1] Wij komen nu in onze kamer die er weliswaar niet bijzonder rijk en schitterend uitziet, maar desalniettemin heel smaakvol is ingericht.
[2] Als bisschop Martinus deze kamer binnengaat, verbaast hij zich zeer over de onverwachte, eenvoudige schoonheid hiervan en zegt: 'Maar lieve vrienden en broeders, wie heeft dan gedurende de korte tijd van onze afwezigheid deze kamer schoongemaakt en zo mooi smaakvol ingericht? Want het was hier immers eerst nog armzaliger dan in de gewoonste boerenstulp. Ook de ramen lijken mij veel groter en de tafels en stoelen zo schoon en smaakvol! 0, vertel me toch hoe dat gebeurd is!'
[3] IK zeg: 'Lieve broeder, dat ging heel eenvoudig en natuurlijk. Kijk, als iemand op de wereld zijn woning wil inrichten, maakt hij met zijn verstand een plan en laat allerlei vaklieden en kunstenaars komen, die volgens zijn plan de woning moeten verfraaien.
[4] Deze verfraaiing duurt op aarde langer, omdat daar de traagheid van de materie die eerst bewerkt moet worden, een sterk vertragende werking heeft. Hier echter valt die belemmering weg en daarom is het plan, dat door het verstand wordt bedacht, ook meteen als een voltooid werk aanwezig. Want wat een volkomen geest hier dénkt en hetgeen hij denkt ook tegelijk wil, is ook meteen tot stand gebracht zoals het werd bedacht.
[5] Natuurlijk is het denken hier in de geestenwereld een heel ander iets dan op de wereld. Op de wereld bestaat het denken uit ideeën en beelden, die ontleend zijn aan de dingen van de wereld en hun bewegingen en veranderingen. Hier echter bestaat het denken uit de vaardigheden van de geest die er vanuit God in gelegd zijn, als ze door daadwerkelijke liefde tot God en tot de naaste opgewekt en met het licht vanuit God verlicht worden.
[6] Zie, deze kamer bestaat nu enkel uit je nu al vrijwillige werkzame liefde tot de naaste. Maar de schoonheid ervan is nog heel eenvoudig, omdat in jou het godslicht nog geen wortel heeft geschoten en diep in je leven geworteld is. Wanneer dat bij jou ook het geval is, dan zul je je daarvan ten volle bewust zijn en je over alles zelf volledig rekenschap kunnen geven. Maar daarvoor heb je het juiste godsbesef nodig, dat jou nog ontbreekt, maar dat je spoedig zult verkrijgen, naarmate je in de liefde steeds meer zult groeien. Nu echter gaan we aan tafel, waar al een passende versterking op ons wacht. Zo zij het!'
[7] BISSCHOP MARTINUS zegt: 'Ja, ja, zo is het. Het is hier weliswaar allemaal heel wonderlijk, een echt tafeltje-dekje. Maar je moet hier aan de wonderen net zo wennen als aan de wonderen van de natuur op aarde, die ook nog door geen mens volledig worden begrepen en doorzien. Maar dat houdt niemand bezig, omdat men aan dergelijke onbegrijpelijke dingen gewend is geraakt. Zo zal dat hier ook gaan.
[8] Ik ben er trouwens niet bepaald op uit om de wonderen van God volledig te begrijpen. Het is ook wel om uit te houden, als men niet alles wat te voorschijn komt tot in de grond doorziet. Als ik maar voortdurend wat te doen krijg en daarvoor af en toe wat rust en een versterking krijg, zoals die nu voor ons op deze mooie tafel gereed staat en als ik jullie om me heen heb, dan verlang ik voor de hele eeuwigheid verder niets meer!
[9] Van God weet ik nu zoveel, dat Hij werkelijk Iemand is in een of ander ontoegankelijk licht; daarin is Hij heilig, oneindig heilig, almachtig en eindeloos wijs. Om meer van Hem, de Oneindige, te willen weten en te kennen, zou ik zelfs als een doodzonde beschouwen. Wat voor ons eeuwig onbereikbaar is, laten wij daarom voor wat het is en stellen ons dankbaar tevreden met hetgeen Zijn goedheid ons in alle genade schenkt.'
[10] IK zeg: 'Goed, goed, lieve broeder, laten wij met de broodmaaltijd beginnen en jij Petrus, haal daar uit de kamer ook de met wijn gevulde beker!'
«« 25 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.