Een blik door de twaalfde deur op het kleinste zonnengebied Martinus' vermoeden van de grootheid en genade van God - De vorm van de mens als blijvende, overal gelijke basisvorm - Gevaren aan gene zijde voor de nog niet volledig wedergeborene

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 51 / 204 »»
[1] (DE HEER:) 'Wij zijn nu bij de twaalfde deur; ze is evenals de vorige reeds geopend. Kom aan de drempel en zeg dan, wat je hier allemaal ziet.'
[2] BISSCHOP MARTINUS doet zoals hem wordt geboden. Na een poosje van uiterste verbazing begint hij pas te spreken en zegt: 'O God, o God, dit is eindeloos, dit is onmetelijk groot! Ik zie daar in de oneindige verten ontelbare van de meest schitterende zonnen en werelden door elkaar zwermen, zoals op aarde de eendagsvliegen enkele uren voor zonsondergang op een zomerdag! Hoe veel tientallen miljoenen zijn er wel van? En hoeveel eeuwigheden zullen er wel nodig zijn, om ze alle ook maar enigermate te leren kennen?
[3] O God, o Heer, hoe langer ik hier naar kijk, des te meer zie ik er! O Heer, is het U wel mogelijk deze ontelbare massa van zonnen en aarden te overzien, te leiden en te onderhouden? Dat is regelrecht angstaanjagend, verschrikkelijk!
[4] De kleine maan zou mij al voor de hele eeuwigheid genoeg te doen geven. En U, Heer, speelt maar met al deze ontelbare deciljoenen zonnen en werelden, ordent en onderhoudt ze allemaal en zorgt voor het kleinste op al deze talloze wereldlichamen, alsof er in de hele oneindigheid geen tweede meer zou zijn! O Heer, Heer, hoe, hoe is U dat toch mogelijk?'
[5] IK zeg: 'Hoe Mij dat mogelijk is, dat vermag geen geschapen geest volledig te bevatten. Maar de eeuwigheid zal je nog veel leren, wat nu nog duister voor je is. Zoek hier dus niet verder naar. Als Ik je de grootte van Mijn almachtige liefde en wijsheid zou tonen, dan zou je niet kunnen leven, want de diepten van Mijn Godheid zijn voor iedere geschapen geest te ondoorgrondelijk!
[6] Wat je hier ziet, is alleen het kleinste zonnengebied, dat je op aarde in heldere nachten dikwijls hebt gezien. Denk echter niet dat dit het enige is, dat de oneindige, eeuwige ruimte vult. Ik zeg je, dergelijke en eindeloos grotere, rijkere en meer wonderbaarlijke gebieden zijn er zonder eind en getal en zonder maat! Want Mijn scheppingen nemen nooit ergens een einde. Alom zul je de inrichtingen voor jou wonderbaarlijk verschillend aantreffen en nieuwe vormen allerwegen van nooit vermoede pracht en majesteit.
[7] Alleen de vorm van de mens is blijvend en overal gelijk. Onder de ontelbaar vele bewoners van de verschillende werelden zijn er alleen verschillen met betrekking tot grootte, liefde, wijsheid en schoonheid. Maar aan al deze trappen ligt toch de onveranderde menselijke vorm ten grondslag, daar zij alle Mijn evenbeeld zijn. De meest wijzen zijn de mooisten en de met liefde vervulden zijn de liefelijkste en heerlijkste!
[8] Jij echter zou nu nog niet in staat zijn, om ook maar de geringste schoonheid van menselijke vorm op de onbelangrijkste van de door jou geziene werelden te verdragen. Daarom moet jij je nu alleen met het bekijken van deze voor jou nog zeer ver weg liggende zonnen en werelden tevreden stellen. Als je geest rijper wordt, zul je ook wel tot een nader aanschouwen van al Mijn scheppingswonderen komen!
[9] Maar dat betekent eerst nog in heel veel dingen jezelf verloochenen, en vooral in je zinnelijke begeerte die nog heel sterk in je aanwezig is. Zolang je je daar niet los van maakt, zolang zal voor jou al het nadere aanschouwen achterwege moeten blijven, omdat jij, als je nu al tot deze voor jou onbegrijpelijke schoonheid zou worden toegelaten, je Mij gemakkelijk zou vergeten!
[10] Mij vergeten echter betekent zo veel als: het leven en de hemelse vrijheid verliezen en in plaats daarvan het oordeel, de dood en de hel aantrekken, waarvoor een geest niet veilig is, zolang hij niet volledig uit Mijn geest is wedergeboren.
[11] Nu ken je je woning dus. Ik Zelf heb je overal tot aan de drempel van het eeuwig leven geleid, nu moet je zelf wandelen als je echt vrij wilt worden. Ik zal nu niet langer zichtbaar bij je zijn, maar je daarvoor een andere metgezel sturen. Deze zal je leren Mijn wil op het witte bord te begrijpen. - Denk nu over alles wat je gezien en gehoord hebt getrouw na en wees in alles nuchter, dan zul je gemakkelijk verder komen. Zo zij het!'
«« 51 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.