Toespraak van de dames van het H. Hart van Jezus - Hun verkeerde opvattingen wat betreft hun lichaam en hun geestelijke dwaasheid - Martinus' poging om inzicht te geven in de omstandigheden

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 61 / 204 »»
[1] De schoolzusters trekken zich nu een beetje mopperend terug. De DAMES VAN HET H. HART VAN JEZUS komen naar voren en beginnen meteen op de volgende wijze te spreken: 'Eerwaarde heer! Wij zijn de dames van de allerbelangrijkste vrouwenorde ter wereld, een orde waarin alleen meisjes van hele rijke, aanzienlijke en adellijke huize worden opgenomen en waar zij alles kunnen leren, wat er in de wereld maar te leren is!'
[2] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'Niet kwaad - die beginnen al goed. Precies zo zal de Heer het wel het beste kunnen gebruiken, of niet soms?'
[3] (DE H. HART DAMES:) 'Alle talen, muziek en dansen, allerlei andere gymnastiek - zoals schermen, zo mogelijk ook paardrijden, dan tekenen, schilderen, allerlei borduurwerk en naaldkunst! Daarnaast worden natuurlijk ook alle andere wetenschappen aangeboden, zoals de complete geografie, wiskunde, fysica, astronomie, geschiedenis, nautiek, hydraulica, geometrie, trigonometrie, stereometrie, poëzie in de edelste talen van Europa en nog een aantal nuttige zaken.
[4] Kortom, in onze orde worden alle wereldse wetenschappen geleerd en alle wereldse kunsten beoefend - natuurlijk alleen als dat gewenst wordt en men daarvoor betaalt. De overige tijd wordt met bidden en zingen en soms ook met vasten doorgebracht, dagelijks een mis bijgewoond en wekelijks driemaal gebiecht en te communie gegaan. Op overtreding van de strenge orderegels zijn ook aangepaste, strenge straffen gezet, waarop altijd helaas nauwkeuriger wordt gelet dan op de regels van de orde zelf.'
[5] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'Kijk eens aan, nu ben ik toch bisschop geweest, maar de geheimen van deze orde heb ik toch niet zo in detail geweten als juist nu. Ah, in deze orde zal de Heer zich wel bijzonder verheugen!'
[6] (DE H. HART DAMES:) 'Lieve, hoogeerwaarde vriend, je ziet daaruit, -'
[7] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'dat jullie de domste ganzen zijn!'
[8] (DE H. HART DAMES:) 'welke zware regels onze zeer strenge orde heeft en in welke mate'
[9] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'van domheid'
[10] (DE H. HART DAMES:) 'van zelfverloochening nodig is, om nauwkeurig op deze vele strenge regels te letten. Ja, ik kan je wel zeggen, alleen echte reuzen'
[11] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'van dwazen'
[12] (DE H. HART DAMES:) 'van geesten zijn er voor nodig om op al die strenge regels te letten! Toch hebben wij allemaal als echte heldinnen voor het hemelrijk op al deze regels zo nauwkeurig mogelijk toegezien en geloofd, dat de hemel ons op deze manier onmogelijk zou kunnen ontgaan!'
[13] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'Daar heb je werkelijk een heel groot geloof voor nodig!'
[14] (DE H. HART DAMES:) 'Maar hier zie je ons nu na enige miljoenen jaren nog precies zo ellendig, als toen wij hier in de geestenwereld aankwamen. Jouw huis is het eerste goede ding, dat we in deze wereld zijn tegengekomen. - Vraag: Is dat dan ook goddelijke gerechtigheid?!'
[15] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'Nergens meer dan juist hier bij jullie, domme ganzen!'
[16] (DE H. HART DAMES:) 'In plaats dat men ons de welverdiende hemel geeft, kregen wij, toen wij bij de poort aanklopten waarboven geschreven stond 'Deur naar de hemel', van een ruwe en onontwikkelde doodgewone boerenpummel te horen: 'Weg met jullie, domme en dwaze maagden! Waarom hebben jullie je lampen niet eerst met olie gevuld!'
[17] (BISSCHOP MARTINUS tegen zichzelf: 'Niet meer dan billijk! Ik zou bijna in staat zijn om deze ganzen zelf uit mijn huis te verdrijven!'
[18] (DE H. HART DAMES:) 'Daarna verdween de hemelpoort en wij waren meteen door een aantal kleine duivels omringd, die er uitzagen als dwaallichten. Deze duiveltjes huppelden voortdurend om ons heen en plaagden ons de hele tijd door jammerlijk, tot we pas kortgeleden dit tegenwoordige gezelschap aantroffen op onze al bijna eeuwige vlucht.
[19] Wat zeg jij, lieve eerwaarde vriend, hiervan? Wat is er aan de hand, - wat moeten wij doen om misschien toch eens bij een ietwat betere toestand te komen? O, geef ons raad, jij lieve, eerwaarde vriend.'
[20] BISSCHOP MARTINUS zegt heel ironisch en laconiek: 'Ach, ach, dan heeft de Heer jullie beslist veel onrecht gedaan! Want jullie hebben immers precies naar het evangelie geleefd. Ja, dat moet ik zeggen, in dit geval is de Heer Jehova Jezus heel onrechtvaardig, als Hij op die echt evangelische regels van jullie orde de hemel heeft beloofd - en hem jullie vervolgens niet wil geven! Dat zou men van Hem zelfs impertinent en tres mal honnête* (* niet erg fatsoenlijk) kunnen noemen. Zulke tere en toch zulke buitengewoon geleerde hartjes de hemel onthouden - ah, dat is toch alles wat men hiervan kan zeggen? Of het zou moeten zijn, dat jullie misschien in het geheim onder elkaar sodomitische ontucht hebben bedreven? Of hebben jullie misschien naast jullie duizend geleerde orderegels de beste christelijke regel van de naastenliefde helemaal veronachtzaamd?'
[21] EEN ANDERE DAME, die een franse indruk probeert te maken: 'Maïs non, maïs non, mon ami, wij allemaal leven heel erg kuis en aan religie wij hebben ook veel gedaan! O mon Dieu, wat ebben we dan nog meer nodig pour le emèl? De naastenliefde oort bij ons en van sodomitische ontucht wij weten niets, wat dat zijn voor soort mensen? Wij ebben geleefd ordentelijk en ons netjes gedragen, mon ami, kuis als de bloemen! Wat wil monsieur Jezus Christus dan nog meer?'
[22] BISSCHOP MARTINUS zegt: 'Houd in Godsnaam op met dit domme gepraat! Je bent toch een Duitse en kun je vanwege dit louter domme modeverschijnsel je eigen moedertaal niet meer spreken? Geloof je dan dat zo'n duits franzosen grietje hier in de hemel zal komen? Ik zeg je, jij domme gans die je bent, dat zal nog lang duren! - Nee, dit is me nog niet overkomen hier in het geestenrijk. Zelfs geesten van andere planeten hebben met mij zuiver duits gesproken en deze domme Dame van het H. Hart bevalt het beter frans dan duits met een Duitser te spreken! - Waarom heeft jouw voorgangster - die toch in Lyon is geboren, met mij dan goed duits kunnen spreken, en waarom jij, trotse gans, dan niet?'
[23] DE DAME zegt: 'O vriend, omdat ik geloofde, dat ik me daardoor bij jou heel goed voordeed.'
[24] BISSCHOP MARTINUS zegt: 'Dat was dan wel een heel dom geloof; even dom als te veronderstellen, dat jullie allen voor jullie grenzeloze domheid van God de hemel zouden kunnen verwachten! Denken jullie dan, dat de Heer de hemel voor zulke domme ganzen heeft gemaakt? 0, dan hebben jullie het wel heel erg mis! Ik zeg jullie dat de ezels en ossen hier eerder binnen komen dan jullie; knoop dat goed in je oren! Ga daar naar de verste hoek en leer eerst deemoedigheid! Kom daarna terug en vraag dan of er voor jullie een of ander plaatsje als vee hoedster in de onderste hemel te krijgen is - waarover ik ook nog grote twijfels heb. Ga daar naar toe, zoals ik jullie heb gezegd!'
«« 61 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.