Bisschop Martinus' beproeving en zijn onderricht door de engel Petrus

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 7 / 204 »»
[1] ONZE MAN, geheel van streek door die bevalligheid en liefde, antwoordt met bevende stem: 'O, jullie hemelse engeltjes, o, o, jullie lieve, lieve engeltjes! - Oh, ohooooh - jullie allerliefste engeltjes van God! - Ik moet jullie herder zijn. Maar lieve, allerliefste engeltjes, jullie zien wel, dat ik daar veel te dom voor ben!'
[2] De mooiste onder hen gaat met kinderlijk vertrouwen als eerste vlak naast onze man zitten en de anderen volgen haar voorbeeld. Juist DEZE ALLERMOOISTE zegt daarop tegen onze herder: 'Jij lieve man, jij bent veel te bescheiden; want ik vind jou erg mooi en was je er toe te bewegen, dan was ik overgelukkig eeuwig de jouwe te zijn. Kijk mij eens aan, beval ik jou dan niet?'
[3] Onze man stoot van louter verliefdheid niets dan een sterk bevend, bijna eindeloos ooooooh uit; want het wonderschone goudblond gelokte hoofd, de vriendelijke blauwe ogen, de rozerode mond, de etherisch gewelfde volle boezem, de mooie, ronde handen en de nog etherischer voetjes brengen onze man bijna buiten zinnen.
[4] Het meisje ziet de grote verliefdheid van onze man, buigt zich voorover en geeft hem een kus op het voorhoofd.
[5] Tot nu toe had onze man zich aardig goed gehouden, maar nu was het met hem gedaan. Hij werd door en door opgewonden, omarmde het meisje heftig en stootte tenslotte een eindeloze stroom van liefdesbetuigingen uit.
[6] Toen hij echter zo in zijn dulcissimum (* Hoogtepunt van liefdesvervoering ) kwam, veranderde plotseling het gehele tafereel. De lieve engeltjes verdwenen en DE ENGEL PETRUS stond naast onze man en sprak:
[7] 'Maar broeder, weid jij zo jouw schapen? Heb ik je dan deze raad gegeven? Ja, wanneer jij zo met de jou toevertrouwde schapen en lammeren omgaat, dan zal het nog wel heel lang duren voor je het eeuwige levensdoel bereikt! Waarom heb je het boek niet gebruikt?'
[8] DE BISSCHOP zegt: 'Waarom heb je mij dan niet verteld, dat deze schapen en lammeren gezien vanuit jouw huis eigenlijk de allermooiste en bekoorlijkste meisjes zijn, bij wie alleen een steen onverschillig kan blijven? Je ziet dat ik eigenlijk voor de mal gehouden ben, en je zult om deze voor-de-gek-houderij toch niet vreselijk veel drukte maken?'
[9] DE ENGEL zegt: 'Hoe zit dat nu met jouw celibaat? Heb je dat dan niet geschonden en ook jouw gelofte van eeuwige kuisheid?'
[10] DE BISSCHOP zegt: 'Ach, wat celibaat en gelofte! Ik sta nu toch met huid en haar op lutherse bodem en daar gelden beide niet. En afgezien daarvan, voor zo' n engel als dat meisje was, had ik ook op de wereld het hele celibaat opgeofferd en zou ik terwille van haar ogenblikkelijk luthers geworden zijn! Maar waarheen zijn deze heerlijke meisjes nu verdwenen, vooral dat ene? 0, wanneer ik alleen deze nog maar een keer zou kunnen zien!'
[11] DE ENGEL zegt: 'Vriend, jij zult haar spoedig terug zien en ook de anderen; maar dan mag jij niet met haar spreken en nog minder in haar buurt komen. Wanneer zij jou echter zou achtervolgen, hef dan je hand omhoog en zeg: 'In Naam van de Heer, keer terug tot de juiste orde en beproef mij niet, maar volg de stem van de orde!'
[12] Mocht de kudde zich daar niets van aantrekken, sla dan het boek open en lees de namen die daarin staan op, dan zal de kudde zich of plotseling verspreiden of, als zij uit jou een toon vernemen die uit de kracht van de Heer komt, dan zullen zij jou volgen. Leid ze dan naar gindse berg in het zuiden, waar ik je dan weer tegemoet zal komen.
[13] Wat nu gebeurde, offer dat in je hart aan de Heer Jezus; Hij liet toe dat je viel en in deze val je hardnekkig celibaat afwierp!
[14] Val nu niet meer; want nogmaals eenzelfde val zal je zo' n schade toebrengen, dat je er in alle ernst honderden aardse jaren voor nodig zou hebben, om daar weer van te herstellen. Wees daarom nu voorzichtig en verstandig! Want wanneer je eenmaal zuiver bent, zul je talloze en nog veel grotere schoonheden tegenkomen in het rijk van God. Maar eerst moet jij al jouw aardse dwaasheden tot in de wortel uitroeien.
[15] Blijf nu hier en handel volgens mijn raad, dan zul je in het vervolg een aangename weg bewandelen in de Naam van de Heer!'
[16] Na deze woorden verdwijnt de engel Petrus plotseling, opdat de bisschop nu geen gelegenheid zou krijgen om nog enkele boertige opmerkingen te maken en de engel tegen te spreken.
«« 7 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.