De woonhuizen op de middengordel

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 14 / 74 »»
[1] Om de verschillende onderdelen van de huiselijke orde te kunnen behandelen, zal het toch noodzakelijk zijn om dat stuk in ogenschouw te nemen, waar de huiselijke orde haar kwalitatieve benaming aan ontleent (want het zal toch wel duidelijk zijn, dat ‘huiselijk’ van ‘huis’ is afgeleid). Daarom zal het ook in eerste instantie nodig zijn de verschillende huizen van onze zonnebewoners te bekijken, en tegelijk met en in het huis dan ook notitie te nemen regels van de huiselijke orde.
[2] Hoe zien de huizen van de zonnebewoners er dus uit, in het bijzonder op de jullie al meer bekende gordel, die in zijn geheel ongeveer even breed is als de afstand van de maan tot jullie aarde? Hoe zien de huizen van deze grote gordel er dus uit? - Lijken ze misschien op jullie aardse woonhuizen? Zijn ze ook in grote aantallen naast elkaar gebouwd, zoals bij jullie in de grote steden? - O nee, dat is daar absoluut nergens het geval. Want ten eerste bestaat er nergens op de hele zon een stad, en ten tweede hebben de huizen een heel andere vorm en inrichting.
[3] Hoe zien ze er dan uit? - Stel je een ronding voor van ongeveer vijftig tot honderd klafter in doorsnee. Op deze ronding staan om de twee klafter, in jullie afmetingen, vierkante zuilen, waarvan iedere zuil minstens twintig klafter hoog is en een klafter in doorsnee meet. Bovenaan is op iedere zuil een zitting of kapiteel aangebracht, zoals jullie gewoonlijk zeggen, rond van vorm en met het mooiste draaiwerk versierd. Over de kapitelen zijn massieve dwarsbalken gelegd, die over de hele ronding de zuilen aan de bovenkant met elkaar verbinden. In de buurt van iedere zuil is boven de dwarsbalk een dakspant aangebracht, en alle dakspanten zijn van daar af zodanig schuin gezet, dat ze elkaar helemaal bovenaan raken in de vorm van een vierkant piramide.
[4] Elk van deze dakspanten heeft, al naargelang de doorsnede van de ronding groter of kleiner is, ook relatief grotere of kleinere afmetingen; dat wil zeggen: als de doorsnede van de ronding van het hele huis kleiner is, dan hoeven de dakspanten ook niet zo lang te zijn om elkaar bovenaan in de genoemde vorm te kunnen raken.
[5] Maar omdat ieder huisdak bovendien nog een toegespitste vorm moet hebben, zoals bij jullie vele torens van zogeheten gotische kerken hebben, spreekt het vanzelf dat de lengte van de spanten zeer aanzienlijk moet zijn, opdat die vorm tot stand gebracht kan worden, bij zo’n aanzienlijke diameter van de ronding. En zo zijn er niet zelden dakspanten met een lengte van meer dan driehonderd klafter.
[6] Nu zullen jullie vragen: Waarvoor dienen zulke daken eigenlijk op de zon, waar het vast zelden of hier en daar helemaal niet regent? - Deze daken op de huizen moeten echter absoluut niet als bescherming tegen de regen, maar enkel als heel doeltreffende licht- en warmteschermen beschouwd worden. Want hoewel de zonnemensen in staat zijn een voor jullie nauwelijks te begrijpen graad van licht en warmte te verdragen, zijn ze toch grote vrienden van schaduw en een grotere koelte.
[7] Voor het tegenhouden van zowel licht als warmte is geen dak geschikter dan een spits dak, omdat het zowel het licht alsook de daarmee verbonden warmte constant afleidt. Dat dat klopt, kunnen jullie voor jezelf aanschouwelijk maken door een tamelijk lang stuk metaal met een scherpe punt te nemen en de punt daarvan in een vlam te houden. Zodoende zullen jullie je ervan overtuigen dat er op deze manier, ook al is de punt al witgloeiend geworden, in de daarmee verbonden, veel massievere metalen massa nog niets van warmte te voelen is; daarentegen wordt het metaal in het omgekeerde geval of bij een metalen stang met gelijke dikte direct tot aan de achterste punt gloeiend heet.
[8] Stel je nu zo’n spits dak voor, dat bovendien nog bestaat uit materiaal dat licht noch warmte geleidt, dan is het duidelijk dat zo’n spits dak zonder mankeren het meest doelmatige licht- en warmtescherm is.
[9] De dakbalken worden eveneens rondom met een soort latten betimmerd, die net niet helemaal strak tegen elkaar bevestigd zijn. Over deze latten worden dan een soort spiegelende platen gelegd, die van een soort zonneaarde worden gemaakt, net als jullie dakpannen; ze zien er ongeveer zo uit als wanneer jullie van papier met een schaar halve driehoeken10 zouden knippen en ieder daarvan bovenaan, aan de smalste zijde, haaks ombuigen. Deze dakplaten zijn niet dikker dan karton en zijn ongeveer even buigzaam als een plaat lood bij jullie. Deze platen worden dan met de bovenste haakse ombuiging in de smalle gleuven tussen de latten gestoken en vervolgens met een speciale kit in de gleuven vastgezet.
[10] Op deze wijze wordt ieder huisdak gedekt en ziet, wanneer het klaar is, buitengewoon schitterend uit. Want deze platen zijn aan de buitenkant veel glanzender wit dan het allerfijnste gepolijste albast bij jullie, waardoor ze dan ook alle stralen weerkaatsen en zelf dus constant onverwarmd blijven.
[11] Aan de binnenkant wordt dit dak helemaal tot boven in de spits heel donker bestreken met een verfstof, die vooral langs de oevers van de grote wateren gevonden wordt, met name dikwijls na een uitbarsting van een gezwel, die jullie al kennen.
[12] Waar zijn de zuilen eigenlijk van gemaakt? - De zuilen bestaan uit een soort aan elkaar gekitte bakstenen, die ongeveer de vorm van jullie dakpannen hebben; alleen zijn ze uiterst fijn en volkomen doorzichtig, zoals bij jullie de edelste stenen, en om die reden zijn ze buitengewoon prachtig om te zien. - Voor de dwarsbalken en ook voor de dakbalken worden echter speciaal bomen gekweekt en wel reeds in de vorm, die voor dit doel nodig is.
[13] Tussen iedere twee zuilen bevindt zich een klein rond tuintje, dat voorzien is van de lieflijkste en bekoorlijkste gewassen. De zonnebewoners weten de gewassen zodanig te schikken, dat naar het midden van het tuintje toe steeds hogere komen te staan en men op deze wijze, behalve bij de ingangspoort, de prachtigste bloemenpiramiden ziet, die zo’n verscheidenheid aan bloeiende voortbrengselen hebben dat jullie je daar absoluut geen voorstelling van kunnen maken en het ook niet te beschrijven is, omdat bijna ieder bloemenpiramide met duizenden geheel andere bloemen versierd is dan een voorgaande, evenals ook ieder huis weer andere bloemen heeft.
[14] Nu hebben we dus, natuurlijk als gevolg van jullie zwakke begrippen, een gebrekkige beschrijving van de vorm van een woonhuis voor de mensen daar. Wanneer jullie echter je geestelijke fantasie bij deze beschrijving de vrije teugel laten, zullen jullie nog veel dingen zien, die deze beknopte beschrijving jullie noodgedwongen moest onthouden. Kortom, hier kunnen jullie fantaseren zoveel jullie willen; en bij alle rijkdom van jullie fantasie zijn jullie niet in staat iets verkeerd te zien. Waarom eigenlijk? Omdat jullie met name op het terrein van de gewassen absoluut geen vorm kunnen ontwerpen, die jullie daar op de zon niet in volmaaktere vorm zouden terugvinden. Want de veel geestelijker mensen van de zon omvatten de fantasie van alle op de planeten wondende geesten, op dezelfde manier als het licht van de zon zelf alle planeten omvat. Om deze reden kunnen jullie ook fantaseren zoals jullie willen, en zijn jullie niet in staat met al jullie fantasie een vorm te ontwerpen, die op de zon niet in werkelijkheid aanwezig zou zijn.
[15] Daarom vinden jullie daar ook, zoals reeds direct aan het begin werd opgemerkt, niet alleen alle zichtbare voortbrengselen van alle planeten in de grootste volmaaktheid, maar ook wezenlijk alle gedachtenvormen, die ooit door de mensen op de planeten gedacht zijn.
[16] Derhalve kunnen we dan ook de woonhuizen van de zonnemensen bekijken en ons daaraan vergapen; want geen mens kan verscheidener en prachtiger dingen dromen dan hij op de zon in werkelijkheid kan aantreffen. Zo is ook zelfs de kleuring van de hiervoor genoemde zuilen van zo’n grote, majesteitelijke pracht, dat het allerprachtigste vonkenspel in een briljant bij jullie daarbij vergeleken nauwelijks als het lichtspel van een vuile plas beschouwd kan worden; want zoals al in het begin is opgemerkt is op de planeten alles als het ware dood en onbeweeglijk, terwijl op de zon alles als het ware bruist van leven.
[17] Aangezien we dit nu enigszins hebben besproken, zullen we nu zo’n huis binnengaan en de inrichting ervan bekijken.
[18] De grond ziet er uit alsof hij van donker gepolijst, doorzichtig goud was, of ongeveer zoals bij jullie een zeer mooi gepolijste topaas er uitziet; alleen is de grond niet zo hard, maar helemaal elastisch zacht.
[19] Tussen ieder twee zuilen, meer naar binnen toe, staat een vierzijdige piramide zoals van een zeer fijne diamant. Deze piramide rust op een voetstuk of, zoals jullie gewoonlijk zeggen, een ‘piedestal’, dat als een ruime bank onder de piramide uitsteekt en altijd een omvang heeft van zes tot acht klafter. Op deze bank plegen de zonnemensen, net als jullie op jullie zetels, zittend uit te rusten. De bank is echter niet van dezelfde stof als jullie zetels, maar ziet er donkergroen, maar desondanks uiterst fijn gepolijst en doorzichtig uit en is net als de rest van de piramide niet hard, maar elastisch.
[20] Voor deze piramidezetels zijn ronde, lage pilaren aangebracht, die van boven breder zijn dan van onderen en er uitzien als bij jullie zeer fijn gepolijste robijn. Deze dienen als eettafels.
[21] Helemaal in het midden bevindt zich een piramide in de vorm van een schildersezel, waarvan de traptreden zich slangvormig omhoog wentelen. Deze piramide heeft onderaan een diameter van tien tot soms vijftien klafter. De omhooggaande trappen zijn volledig voorzien van uiterst kunstig bewerkte balustraden. Bovenaan is de piramide echter niet puntig, maar afgeplat en binnen de balustrade voorzien van enigszins kleinere piramidezetels. Het materiaal van de piramide is licht violet, soms ook rozerood. De balustraden zijn gemaakt van allerlei zeer fijn gepolijste, veelkleurige en doorzichtige stoffen, die alleen op de zon en nergens anders voorkomen Ook deze piramide is evenals al haar onderdelen elastisch. - Waar dient ze eigenlijk voor?
[22] Ze dient voor hogere beraadslagingen over goddelijke dingen; want bovenop in het midden van de piramide staat een soort leerkansel, gemaakt van lichtgroen oplichtende, doorzichtige stof, van waar af de huisvader gewoonlijk zijn familieleden over God onderricht.
[23] Jullie zullen vragen: Waartoe moet deze piramide juist hier staan? De reden is heel eenvoudig: via de wenteltrappen van deze piramide komen de mensen tamelijk dicht onder het puntdak; daardoor worden ze van de uiterlijke, meer dan prachtige aanblik van de dingen op de zon weggehaald en derhalve des te gemakkelijk tot zichzelf gebracht. Zelfs deze slangachtige wandeling toont hun de leiding van de geest over een noodzakelijk smalle weg, en hoe men alleen langs deze geestelijke weg het hoogte punt van het ware innerlijke leven kan bereiken. - Wat de versieringen van de buitengewoon mooie balustraden van de trappen betreft: deze hebben allemaal een verheven karakter en geven gewoonlijk op geheimzinnige wijze Mijn menswording op aarde weer.
[24] Bij de ingangspoort, tegenover de middelste piramide, bevindt zich een volkomen vierhoekige verhoging boven de grond. Deze verhoging is gewoonlijk een halve klafter hoog. Op dit vierkante vlak, dat ongeveer twee klafter in diameter is, is tegenover de hoofdpiramide eveneens een buitengewoon prachtige piramidezetel aangebracht. Het vierhoekige vlak wordt eveneens aan drie kanten omgeven door een buitengewoon kunstig bewerkte balustrade. Let nu op - daar zullen jullie iets zien, wat jullie goed zal bevallen. Voor welk doel dient dit eigenlijk?
[25] Kijk, dat is een orkestruimte van het huis, die in geen enkel huis op de zon mag ontbreken. In deze orkestruimte bevindt zich een majesteitelijke harp, die iedere zonnemens reeds van nature kan bespelen. Deze dient om de zeer verheven liederen te begeleiden, die altijd na een geestelijke bijeenkomst tot lof en prijs van de grote God worden gezongen. Wat de klank van dit instrument betreft, evenals de zeer zuivere stem van de zonnemensen, daarvan zullen jullie je pas een voorstelling kunnen maken, wanneer jullie niet meer door vlees gevangen worden gehouden.
[26] Dat is dus de hele inrichting van een huis op de zon. Alleen moeten jullie je daarbij niet voorstellen dat dit een vastliggende vorm van de woonhuizen op de zon is. Wat de algemene inrichting aangaat wel, evenals wat de bouw van de huizen betreft; maar de apart aangegeven delen betreft, deze wijken in vorm alsook in kleur vaak buitengewoon veel van elkaar af.
[27] Zo zien bij sommige huizen de zuilen eruit alsof ze uit op elkaar rustende wolken bestaan, die zich in de meest uiteenlopende groeperingen met elkaar verbinden. Soms zien ze eruit als de rotsen bij jullie, soms als torenkoepels, soms als gotische zuilen, soms als grote dieren zoals bijvoorbeeld witte paarden, staande op de achterbenen, dan weer als roodgloeiende olifanten, die het dak dragen met hun uitgestrekte slurven. En zo zijn er nog talloze vormen, die deze zuilen dikwijls hebben.
[28] Evenzo ziet ook de inwendige inrichting in de wezenlijke dingen steeds precies hetzelfde uit als in het jullie getoonde voorbeeld; maar wat de vormen ervan betreft, zijn deze dikwijls niet minder verschillend dan die van de zuilen; alleen de daken zijn overal hetzelfde.
[29] Verteer dit nu maar eventjes en bereidt je voor de volgende keer voor op nog veel buitengewonere dingen!
«« 14 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.