De omgeving van een huis op de middengordel. Boomgroei aldaar

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 15 / 74 »»
[1] Hoe ziet de naaste omgeving van zo’n huis er eigenlijk uit? Deze bestaat gewoonlijk uit een ronde allee met zeer hoge bomen, die bij één huis steeds van een en dezelfde soort zijn, maar weer niet hetzelfde als bij een ander huis. Ja, jullie zouden kriskras door de hele, meer dan 40000 mijl brede en 600000 mijl lange gordel kunnen lopen, wanneer jullie daar genoeg aardse levensjaren voor zouden hebben, maar dan zouden jullie toch nooit bij een of ander huis weer dezelfde soort vruchtbare allee-bomen aantreffen als bij het eerste huis. Zo zien bijvoorbeeld de allee-bomen er bij ons eerste huis uit als reusachtig grote, gedraaide zuilen, van boven gesierd met de kroon van een treurwilg. De bladeren zijn meer dan een span lang en nauwelijks een halve duim breed; de achterzijde is karmijnrood, de gladde voorzijde is echter groen-goud. Aan de punt van ieder blad hangt een buitengewoon sterk stralende parel van blauw licht. Tussen de bladeren hangen aan lange witte stelen vruchten, die er ongeveer uitzien zoals bij jullie het zogenaamde Johannesbrood, maar allemaal zonder pit. Want zoals jullie al weten zijn alle vruchten op de zon zonder pit en hebben een buitengewoon geestelijke, zoete smaak - vandaar dat ze ook het lievelingsvoedsel voor dit huis zijn.
[2] Hoe halen de zonnebewoners nu de vruchten van deze hoge bomen? Dat gebeurt daar op een heel gemakkelijke en eenvoudige manier. De zonnebewoners hebben daar namelijk speciale stokken voor, die aan de bovenkant van een naar believen beweegbare knijper voorzien zijn (dit instrument is vrijwel; overal hetzelfde!). Met deze knijper breken zij met het grootste gemak de vruchten van de bomen, van welke soort die ook mogen zijn, en op deze manier bemachtigen ze de boomvruchten om zich mee te verzadigen.
[3] Nu zullen jullie stilletjes denken: Maar waarom laten de mensen de bomen zo hoog groeien, wanneer de groei van de bomen en ook die van het hele plantenrijk aan hun wil onderworpen is? - Wie dat zou vragen, zou zich vergissen. Want de zonnebewoners zijn buitengewoon wijs en niets voor niets of zonder doel, en daarom moet iedere versiering zelfs beslist een weloverwogen en beproefd nut hebben. En zo heeft ook de hoog geplaatste vruchtenkroon van zo’n boom haar duidelijke, meerledige goede bedoeling.
[4] Nu vragen jullie, wat dat nut dan wel is? - Even geduld, het zal direct komen! Ten eerste moeten jullie weten dat er op geen enkele planeet zulke buitengewoon bekoorlijke en uitgestrekte landschapsuitzichten bestaan als op de zon. Want is het helemaal niet uitzonderlijk, dat men vanaf een middelmatig hoge heuvel een vlakte van tenminste vijfduizend mijl doorsnede overziet, dus bijna vier keer zo ver als op jullie aarde in een rechte lijn van de zuid- naar de noordpool. - Bovendien moeten jullie nog aannemen dat de lucht van de zon met name boven deze gordel een uiterst hoge etherische zuiverheid bezit, waardoor het vergezicht natuurlijk begunstigd wordt, temeer daar de zonnemensen toch al buitengewoon scherpe ogen hebben.
[5] Welnu, nu zal het doel direct duidelijk zijn! Omdat, zoals reeds gezegd, de zonnebewoners namelijk grote vrienden zijn van landschappelijke vergezichten, plaatsen ze de vruchtenkronen van hun bomen zo hoog, zodat die hun het uitzicht niet ergens belemmeren. Kijk, dat is een bedoeling die, op jullie aarde gezien, niet erg belangrijk schijnt te zijn, maar op de zon des te meer. Want het gaat hier niet alleen om het bekoorlijke uitzichtpunt, maar het uitzicht is daar iets noodzakelijks, omdat zich boven het land dikwijls verschillende natuurverschijnselen vertonen, die nu eens een goede, dan weer een slechte invloed hebben. Daarom moet er behoorlijk op alles gelet worden, anders zouden de zonnebewoners, met name van deze gordel, maar al te groot gevaar lopen door een of ander natuurverschijnsel, dat hun woning zou naderen, geweldig beschadigd of misschien ook wel helemaal vernietigd te worden.
[6] Maar opdat jullie dat wat beter inzien, zal Ik jullie een klein voorbeeld geven. Het gebeurt niet zelden, dat er zich plotseling boven de een of andere heuvel rood gloeiende sterren vertonen. Bij zo’n gelegenheid moet er zorgvuldig op gelet worden hoe hoog zo’n heuvel is, of in welke richting ze van de heuvel wegdrijven. Stel, dat zulke sterren bij een duizend mijl verwijderde heuvel ontdekt werden en dat deze heuvel middelmatig hoog was, en dat de sterren zich in de richting van de heuvel zouden bewegen, waarop wij ons nu bevinden. - dan zouden er niet meer dan drie minuten voor nodig zijn, of de voordien kleine sterretjes zouden nu al als kleine kosmische bollen hier bij deze heuvel zweven, waar wij ons bevinden; hun snelheid is buitengewoon groot, omdat ze meestal van elektrische aard zijn. En wat ze op hun weg tegenkomen, is in één ogenblik verwoest.
[7] Wat doen de zonnebewoners bij zo’n gelegenheid? Ze stellen zich onmiddellijk onder bescherming van de levende God en stellen op een vrije heuvel puntige staven op, de van vlaggen voorzien zijn. Deze staven trekken als een magneet deze rood gloeiende massa’s hogerop, zodat deze zich tenslotte helemaal in de hoge bergen verliezen. En op deze wijze worden woningen, bomen, dieren en mensen in het dal altijd gespaard.
[8] Kijk, dat is alweer een goede reden voor een onbeperkt vrij uitzicht. Daarom staan zulke allee-bomen ook altijd op één lijn met een zuil van woonhuis, gezien vanuit het centrum daarvan, opdat het vrije uitzicht zelfs niet door hun stammen belemmerd wordt.
[9] Een zeker niet zelden voorkomend verschijnsel, met name in de omgeving van de grote wateren of ook in de buurt van de hoge bergen die de gordel begrenzen, zijn de voor jullie begrippen enorme water- en vuurhozen. - Wat de waterhozen betreft, deze trekken weliswaar nooit zo ver van het water over het land. Maar des te verwoestender zijn de vuurhozen, waarvan sommige een werveling met een doorsnede van honderd tot duizend mijl hebben en bovendien zo snel draaien, dat ze zich in één seconde ronddraaien, wat zoveel wil zeggen dat de buitenste ring van vlammen in één seconde een weg van driehonderd tot drieduizend mijl aflegt.
[10] Stel je nu eens het effect voor, dat zo’n natuurverschijnsel op een streek heeft, waar het overheen beweegt! - Wat doen de zonnebewoners bij zo’n gelegenheid? - Ze stellen zich ten eerste ogenblikkelijk vol innig vertrouwen onder Mijn bescherming en plaatsen op een heuvel, zo hoog als ze maar kunnen beklimmen, een groot vat met water. Rondom het wat met water steken ze straalsgewijze tamelijk lange pennen in de grond. Deze heel eenvoudige inrichting heeft volgens de ervaring van de meest wijze leraren zeer beslist de kracht om ten eerste zo’n vuurhoos naar zich toe te trekken en vervolgens onmiddellijk de wervelende draaiing ervan tot rust te brengen.
[11] En als jullie er getuigen van konden zijn, zouden jullie zo’n natuurverschijnsel zeker met een verrassend genoegen bekijken. - Want ook al heeft zo’n vuurhoos bij zijn verschijnen een zeer grote doorsnede, dan begint hij toch, zodra hij de heuvel bereikt heeft, van onderen zo smal te worden, dat de doorsnede ervan ion enkele seconden van duizend mijl tot een klafter is gekrompen. Maar als hij dan helemaal de heuvel heeft bereikt, waar het watervat met de straalsgewijze in de aarde gestoken lange pennen staat, dan begint hij overal smal te worden en krijgt hij tenslotte de vorm van een voor jullie blik oneindig lang lijkende vurige staaf, die dan geleidelijk boven het vat inzakt en verdwijnt.
[12] Spoedig daarna begeven de zonnebewoners zich dan weer naar die heuvel en halen hun veiligheidsgereedschap op, dat volkomen ongedeerd wordt aangetroffen behalve het water, dat weliswaar qua hoeveelheid niet minder is geworden, maar helemaal zwart geworden is.
[13] Waarom doen de zonnebewoners dit eigenlijk om daardoor een vernietiging te ontkomen? - Zij zeggen: Op de hoge bergen wonen geesten; wanneer die echter dorst krijgen door de te grote hitte, grijpen ze elkaar in grote aantallen vast en zoeken als razenden verkoeling. Daarom is het noodzakelijk hun met een dronk tegemoet te komen, opdat ze niet verder naar beneden razen en ergens verkwikkend water zoeken, en op die manier op hun weg onze huizen en vruchten vernielen.
[14] En Ik zeg jullie alleen maar, dat die veronderstelling en geestelijke wetenschap van de zonnebewoners een volkomen juiste kern heeft. Want bij zo’n vuurhoos op de zon is hetzelfde het geval als Ik jullie al eens bij zo’n gelegenheid op jullie aarde heb onthuld. Want een geest blijft overal een geest, zowel op de zon als op een planeet; alleen is de vrije invloedssfeer van iedere geest op een zon minder beperkt dan op een planeet.
[15] Ook in dit opzicht is dus het vrije uitzicht van de zonnebewoners noodzakelijk. Om deze reden staat ook ieder woonhuis op een ongeveer kegelvormige heuvel; en alle andere bij een huis behorende grond ligt lager dan het huis zelf. Daarom zullen jullie ook nergens een huis in de vlakte aantreffen, maar zowel de woonhuizen alsook de uiteenlopende ambtshuizen staan overal op heuvels, en de tempels voor het aanbidden en vereren van de grote God bevinden zich op de hoogste.
[16] En zo zijn er nog een groot aantal gegronde redenen voor het vrije uitzicht, waarom de zonnebewoners de vruchtenkronen van de bomen dus zo hoog plaatsen. Maar het zou voor onze mededeling te ver voeren om al deze reden met name te noemen.
[17] Een tweede reden, waarom de zonnebewoners de vruchtenkronen zo hoog plaatsen, is ook, dat door deze hoger staande kronen het licht van boven op de woningen verminderd wordt. Dat de kronen van zulke bomen het licht heel sterk naar zich toe zuigen, laten de stralende parels zien, die zich bijna overal aan de punten van de bladeren vormen en die op zichzelf niets anders zijn dan door de boom niet verteerde lichtbundels, net als het ‘Sint Elmisvuur’ bij jullie, dat aan alle puntige voorwerpen te zien is, wanneer de lucht verzadigd is van elektriciteit. Bij jullie is dit natuurlijk alleen ‘s nachts te zien, daarentegen op de zon altijd alleen overdag (omdat daar geen nacht bestaat) als gevolg van de buitengewoon sterke lichtstralen van bovenaf.
[18] Een derde reden waarom de kronen van de bomen zo hoog geplaatst worden, is, dat de kinderen zodoende steeds gedwongen zijn om naar hun ouders te komen wanneer ze honger hebben. En dit is een heel goede reden; want jullie kunnen geloven, dat er voor de onrijpe geest van kinderen overal niets nadeliger is dan eigenmachtigheid, ook al wordt die door de ouders toegelaten. Want daardoor versterken de kinderen zichzelf in hovaardigheid en eigenzinnigheid, welke twee ondeugden de meest onvernietigbare grondslagen van alle denkbare daarop volgende zonden vormen.
[19] Op de zon, waar de mensen toch al een veel vrijere en onbeperktere speelruimte hebben, is een dergelijke opvoeding van de kinderen des te noodzakelijker, om daardoor hun wil een richting te geven, die voor het in stand houden van de algemene orde absoluut noodzakelijk is. Dit zou natuurlijk ook bij jullie bovenal te wensen zijn; alleen zijn de mensen van de aarde voor het overgrote deel al buitengewoon beperkt en eigenzinnig van geest, om welke reden zij ook juist op deze grove aarde werden gezet. Daarom is voor hen ook niets zuurder dan punctuele gehoorzaamheid, die de enige school is voor het verkrijgen van de ware geestelijke, innerlijke wilskracht. - Maar daarom11 verwerven ook maar uiterst weinig mensen van deze aarde tijdens hun lichamelijke leven deze kracht, die in feite toch alleen maar de reden voor hun aanwezigheid hier is12.
[20] Maar (alweer) zijn we niet op aarde, maar op de zon. Daarom zullen wij daar ook de verdere huiselijke inrichtingen volgen, en wel, zoals tot nu toe, het puur natuurlijke, huishoudelijke gedeelte, zonder welk wij - wat heel natuurlijk is - nooit naar een geestelijk en daarna pas hemels, puur geestelijk gedeelte over zouden kunnen gaan. En dus zullen we de volgende keer aan dacht aan de andere bij een huis behorende stukken grond en het doelmatige gebruik daarvan schenken.
«« 15 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.