Het derde, hoogste type tempel. Het geheim van de menswording van God en van het kruis. Inwijding in de stand van opperpriester

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 21 / 74 »»
[1] Nu we het tweede type tempel hebben leren kennen, zullen we ons verheffen naar een hoge heuvel, die niet zelden een gebied van verscheidene duizenden vierkante mijlen omvat, en daar zullen we nog het derde type tempel leren kennen.
[2] Dit derde type wordt gewoonlijk op het hoogste punt van een streek gebouwd en heeft gewoonlijk vijf tot zeven tempels van het tweede type onder zich.
[3] Wat de bouw van deze tempel betreft: hij is nauwelijks vier keer zo groot als een gewoon woonhuis en is bij lange na niet zo hoog als de tempels van het eerste en die van het tweede type. Ja, hier en daar treft men er sommige aan, die niet veel hoger zijn dan een gewoon woonhuis.
[4] Deze tempel heeft ook niet de vorm van een schip, maar is altijd volkomen rond. Het dak is niet spits, maar heeft meer de vorm van een afgeknotte piramide. Desondanks is het toch behoorlijk hoog. Rondom het dak is een dakterras gemaakt, dat van een goede balustrade voorzien is. Op dit dakterras loopt men rond en verkondigt men door middel van bazuinen dingen aan de omliggende tempels van het tweede type.
[5] Wat het inwendige van de tempel betreft, is alles net zo ingericht als in een gewoon woonhuis; alleen is hier in plaats van de spiralende wenteltrap, die zich in het midden van een woonhuis bevindt, eveneens een gladde, witte zuil geplaatst16, die bijna net zo dik is en rond van vorm, helemaal tot aan het hoogste punt van het dak reikt en dus tevens het dak draagt. Rond deze zuil loopt een wenteltrap, en vanaf deze wenteltrap leiden, ter hoogte van het dakterras, twee elkaar kruisende gangen vanaf de zuil door een opening in het dak naar het dakterras buiten. In het inwendige van de tempel echter, daar waar de vier gangen of eigenlijk de twee elkaar kruisende gangen met een tamelijk ruime ommegang rond de zuil bij elkaar komen, loopt de wenteltrap rond de zuil omhoog tot helemaal onder het dak. Alles is hier heel eenvoudig en zonder enige versiering, en het ziet er ongeveer uit alsof alles van glad geschaafde planken gemaakt was.
[6] Op de dwarsgang bevinden zich geen harpen meer; maar het gehele muziekgedeelte bestaat hier uit vier buitengewoon luid schallende bazuinen, waarvan de klank zo luid is, dat die als gevolg van de zuivere zonnelucht soms duizend mijl ver gehoord kan worden.
[7] De bodem van de tempel lijkt uit vloerplanken te bestaan. En de rustbanken bij de zuilen zien er uit zoals bij jullie de zogenaamde houten zitbanken, die jullie soms in de tuin hebben. Alleen de zuilen zien er wit uit, maar toch ook alsof ze van een witte houtsoort gemaakt waren.
[8] Kortom: hier is van enige pracht niets te ontdekken.
[9] Rondom de tempel staan soms twintig tot dertig kleine houten hutten, die helemaal niet op zuilen rusten, maar vrijwel hetzelfde uiterlijk hebben als de alpenhutten op jullie aarde, alleen zijn de daken hoger. - Eén zo’n hut staat er altijd vlak naast de tempel, en dat is de woning van de hoogste priester. De andere hutten worden deels door zijn gezin en deels door ambtsdragers en slechts enkele leerlingen bewoond. Want alleen zij hoeven de school van deze tempel door te maken, die zich mettertijd zelfs tot hoogste leraren en ambtsdragers van de laagste tempel alsook tot het dienen van deze hoogste tempel willen laten inwijden.
[10] Wat wordt er in deze tempel eigenlijk allemaal geleerd? - Kijk, dit is een tempel van de diepste geheimen, waarin slechts weinigen ingewijd worden. Maar wat houden die geheimen in? - Deze geheimen houden in, dat de mensen daar de kennis verkrijgen dat God een mens is, en hoe in deze mens de allerhoogste liefde woont, die alles wat er bestaat uit eigen kracht heeft geschapen.
[11] Wat wordt hier verder nog geleerd? - Hier wordt ook het allergeheimste en allergrootste geleerd, namelijk dat God, die de zuiverste liefde is, op een planeet die aarde heet (op de zon heeft deze planeet echter de naam ‘Pjoer’) volkomen mens is geworden met een zwaar en zelfs aan de dood onderworpen lichaam en daar in de grootste armoede heeft geleefd, hoewel alle hemelen Zijn eigendom zijn, en dat Hij zich als teken van Zijn oneindige liefde en onbegrijpelijke deemoed zelfs aan een kruis heeft laten nagelen en doden.
[12] Er wordt verder bij verteld, dat dat gebeurd is in de tijd dat het, zoals alle zonnebewoners heel goed weten, op hun wereld volkomen duister was geworden, welke duisternis ongeveer twaalf enkelvoudige, grote slingeringen duurde. Want jullie moeten weten dat de mensen op de zon af en toe een hoge leeftijd bereiken, en zo zijn er tegenwoordig nog verscheidene mensen, met name in de stand der opperpriesters, die getuige zijn geweest van dit verschijnsel op de zon.
[13] Opmerkenswaard zou voor jullie een kruis zijn, dat zich daar een op een heuvel tegenover de tempel bevindt. Daar ziet het er precies zo uit als bij jullie op aarde een goed gevormde Calvarieberg.. Deze Calvarieberg van de zon is evenwel omgeven door de kring van hoog opgekweekte boomstammen, zodat er van buitenaf niets van te zien is, behalve als iemand door een nauw poortje daar door de hoogste priester wordt binnengeleid. Dit binnenleiden gebeurt echter alleen dan, wanneer iemand tot opperleraar van de tweede tempel wordt ingewijd.
[14] Dit binnenleiden gaat echter niet zulke kleine moeiten gepaard als jullie denken; maar wie daar binnengeleid wil worden, moet eerst grote proeven van trouw afleggen. Wanneer hij echter al door het nauwe poortje is gekomen, is hij nog lang niet op de juiste plek en ziet hij van de Calvarieberg zo goed als niets.
[15] Want direct achter muur van bomen, die daar niet zelden een hoogte van tweeduizend klafter heeft, is een tweehonderd klafter brede vijver gemaakt, die rondom de hele Calvarieberg loopt en die niet overal even diep is. Wie over deze vijver wil komen moet heel goed de wegen kennen, die overal door water bedekt worden. Want onder het water zijn de wegen zo gemaakt, dat er maar één hoofdweg is, waar echter een groot aantal wegen als misleidende paden van wegleiden. Wie de loop van de hoofdweg dus niet kent, komt weer van zo’n dwaalweg terug, zodra hij zijn voet in het water heeft gezet. Daarom moet iedereen de weg goed met zijn voeten kunnen onderzoeken, of hij smal of breed is. Alleen via de smalste weg kan men de andere oever bereiken; via iedere andere weg komt men weer bij de vorige oever terug - dan schijnt het iedereen bijna toe dat hij de goede weg heeft gevonden, maar plotseling buigen ze weer terug en leiden hem met allerlei bochten toch weer terug.
[16] Daarom is het niet zo gemakkelijk over deze vijver heen te komen als iemand zou denken. Maar als iemand deze moeilijkheid succesvol heeft overwonnen, wacht hem nog een grotere. Ongeveer zeventig klafter boven de grote ronde vijver namelijk leidt een heel verborgen weg door een zogenaamd vuurbosje. Dit vuurbosje ziet er daar ongeveer net zo uit als bij jullie op aarde een brandend bos; alleen is het bosje veel hoger dan bij jullie de allerhoogste bomen. Dit bosje heeft ook weer een breedte van ongeveer tweehonderd klafter en loopt rond de hele heuvel, die daar natuurlijk nog veel groter en uitgestrekter is dan op jullie aarde één van de grootste alpen.
[17] Hier is het heel moeilijk de juiste weg te vinden. Wie ook daar niet de smalste vindt - doet een vergeefse poging; want hij komt er niet door. Weliswaar vinden verscheidene mensen het smalste pad; maar dan schrikken ze terug voor de vlammen die hen op dit smalle pad herhaaldelijk raken, en daarom proberen ze een ander, waar minder vlammen te zien zijn. Dat is echter vergeefse moeite; want wie niet een kleine strijd met de vlammen wil doorstaan, komt niet op de plaats van het grootste geheim. Wie deze strijd echter niet schuwt, bereikt via de kortste weg behouden en wel de juiste plek en aanschouwt daar in het grootste liefdeslicht het wonder van de kruisiging!
[18] Kijk, dat is tegelijkertijd ook de inwijding in de stand van opperpriesters. - Weliswaar bevinden zich overal, zelfs in de woonhuizen, sporadische aanwijzingen, die op de grote menswording betrekking hebben. Maar alleen hier komt dit geheim in zijn geheel tot uitdrukking.
[19] Maar hoe alles gevormd is, in welk verband het hier op de zon is geplaatst en hoe het verder met deze Calvarieberg van de zon gesteld is, dat zullen we in een volgende mededeling horen. Genoeg voor vandaag dus!
«« 21 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.