Het vijfde gordelpaar, overeenstemmend met Saturnus. Het land en de mensen daar

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 43 / 74 »»
[1] Wat de vijfde gordel betreft hoef Ik jullie alleen maar mee te delen dat deze zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke zijde overeenstemt met de planeet Saturnus, die jullie heel goed kennen34; daarmee hebben jullie al een aanzienlijk deel ervan leren kennen, en daarom zullen we met de beschrijving van deze gordel veel eerder klaar zijn dan met die van de vorige.
[2] Wat de gordel als zodanig betreft, deze is eveneens door een hoge muur van bergen van de vorige gescheiden. Maar vanaf deze bergmuur lopen dan direct grote bergketens over de gehele, bijna vierduizend mijl brede gordel. - Aan de noordelijke kant heeft deze een watergordel, die evenwel niet overal even breed is, maar op vele plaatsten landinwaartse inhammen heeft. Menige inham strekt zich landinwaarts twee- tot drieduizend mijl ver uit. De noordelijke oevers van dit water lopen in een tamelijk rechte lijn en wordt door louter steile bergwanden begrensd.
[3] Zo is het ook bij de overeenkomstige zuidelijke gordel; alleen natuurlijk omgekeerd - als gevolg waarvan het noordelijke gedeelte bewoonbaar land is, doorweven met de vele bergketens, en aan de zuidkant van de landen van deze gordel de watergordel volgt, die eveneens grote inhammen het bewoonbare land in heeft.
[4] Toch zullen we alleen de noordelijke gordel beschrijven en in de omstandigheden van de noordelijke gordel in zekere zin stilzwijgend ook die van de zuidelijke meenemen.
[5] Hoe ziet op de noordelijke gordel het land er dus uit? - Kijk maar naar Saturnus, dan zien jullie zodoende ook de gesteldheid van de landschappen van deze gordel.
[6] De woonboom hoort hier ook thuis, evenals de regenboom, de stralenboom, de trechterboom, de spiegelboom, de wandboom en de allerleiboom en ook de piramideboom - deze worden overal aangetroffen. Alleen zijn ze hier in alle opzichten nog reusachtiger, verhevener, mooier en vuriger dan op de planeet Saturnus.
[7] Evenzo zijn ook alle struiken en planten, die wij op de planeet hebben leren kennen, in meer verheerlijkte mate aanwezig. Zelfs de scheepsplant ontbreekt niet en wordt hier gebruikt voor hetzelfde doel als op de planeet. Want op deze gordel begint de scheepvaart.
[8] Wat de dieren betreft: de goedaardige zijn hier allemaal te vinden. Het grote modderdier echter en enkele andere boosaardiger dieren van de planeet Saturnus, evenals de grote vis en de grote vogel zijn hier niet te vinden, en ook de verschillende mosseldieren niet. Alle overige dieren zijn hier echter evenzeer thuis als op de planeet. En zelfs de grote koe ontbreekt niet, evenals het jullie bekende schaap van de bergbewoners. - Alleen, zoals gezegd is alles hier veel meer veredeld en nog veel zachter dan op de planeet.
[9] Als jullie de algehele omstandigheden in één klap willen doorzien, begeef je dan alleen maar naar de bergbewoners van de planeet. Daar kunnen jullie alle omstandigheden leren kennen, zowel in burgerlijk, huiselijk maatschappelijk en religieus opzicht.
[10] Ook hier worden tempels voor de godsdienst gebouwd. - En bij de bewoners van deze gordel is vrijwel dezelfde tijdrekening gebruikelijk; het verschil is alleen, dat de bewoners van deze gordel de tijd bepalen naar de rotatie van de zon om haar as; ze weten wanneer deze rotatie voltooid is, doordat er bij hen een bepaald sterrenbeeld boven het zenit komt te staan. Zo’n draaiing van de zon, die ongeveer negenentwintig aardse dagen in beslag neemt, geeft hun dan een tijdsperiode, die zij in zeven perioden indelen.
[11] Het tijdstip van het zenit is gewoonlijk een feesttijd, zoals ook bij de Saturnusbewoners de zevende dag een feestdag is. Deze feesttijd wordt op de gordel op dezelfde wijze gevierd als op de planeet.
[12] Wat verder de woning, de kleding en de voeding van de bewoners van deze gordel betreft, die zijn precies hetzelfde als op de planeet (het spreekt vanzelf, dat hier steeds de bergbewoners van de planeet bedoeld worden).
[13] Wat de mensen zelf betreft, lijken zowel de man als de vrouw in alles volkomen op de mens van de planeet, alleen niet wat de grootte betreft. In dat opzicht zijn de bewoners van deze gordel eenderde kleiner dan die van de planeet.
[14] Ze zijn buitengewoon zacht van karakter, hebben nergens een grotere afschuw van dan van enige gemoedsopwinding en hebben om deze reden zelfs voor te grote liefde een buitengewoon hoge achting.
[15] Om deze reden gaat alles op deze gordel er zo rustig aan toe, dat iemand van jullie bij de grote levensvolheid van deze gordel zou denken: hier heeft onmiskenbaar de dood zijn intrek genomen. - Dat is echter niet zo. - De bewoners zijn onder elkaar heel vrolijk en opgewekt. Daarbij zijn ze ook grote vrienden van klanken en genieten dikwijls vele van jullie uren lang van het lieflijke gezang van hun talrijke zangvogels. Zelf zijn ze echter evenmin zangers en musici als de bewoners van de planeet Saturnus.
[16] Met de geesten en niet zelden met Mijzelf hebben zij nog frequenter contact dan hun broeders op de planeet.
[17] Ze zijn buitengewoon kuis en betonen hun achting voor hun buitengewoon mooie vrouwen enkel in hun hart.
[18] De voortplanting is hier hetzelfde als op de planeet. En hun wil is nog aanzienlijk krachtiger dan de wil van de planeetbewoners. Zodoende kunnen ze ook enkele zaadloze planten kweken en met hun wil alle dieren temmen.
[19] Ook deze gordelbewoners kunnen zich door hun wil soms vrij in de lucht verheffen en in geval van nood ook korte stukken over het water lopen. Maar dat durven ze niet over grote afstanden te doen, aangezien zij zeggen: Zoiets is een wonder, waar de mens zich alleen in geval van uiterste nood van mag bedienen. Maar niemand moet daar een geregelde bezigheid van maken. Want de Geest Gods bedient zich alleen van wonderen, wanneer Zijn eindeloze wijsheid die noodzakelijk vindt; voor het overige moet alles zich binnen de eeuwige orde bewegen. - Om deze reden durven zij ook nooit onafgebroken gebruik te maken van hun wilskracht; maar ze bedienen zich daar alleen in uiterste noodzaak van.
[20] Dat zijn wel alle wezenlijke verschillen tussen de bewoners van de planeet en die van deze gordel; al het overige is precies hetzelfde.
[21] Dat de bewoners van deze gordel voor het merendeel op de bergen wonen, hoeft nauwelijks genoemd te worden; want de vlakke landstreken worden daar gewoonlijk aan de vele dieren overgelaten.
[22] Wat de zogenaamde ‘huisknecht’35 betreft, die is hier ook thuis; echter niet meer als dier, maar als een speciaal, enigszins ondergeschikt mensenras, dat zich ten opzichte van de eigenlijke bewoners van deze gordel ongeveer net zo verhoudt als de wilde negerstammen ten opzichte van jullie. Maar hier zijn ze niet meer bestemd om de eigenlijke bewoners te dienen, maar als merendeels bewoners van de vlakke landstreken aangewezen om van de eigenlijke bewoners de ware menselijke manier van leven te leren en door deze leer vervolgens zelf tot de rang van werkelijk mens op te klimmen. Om die reden is hun manier van leven dan ook precies hetzelfde als die van de hoofdbewoners van deze gordel. Alleen is er een verschil bij het voortplanting, in zoverre dat de ondergeschikte mensenklasse zich voortplant door een soort bijslaap, die echter toch lang niet zo vleselijk-zinnelijk is als bij jullie.
[23] Dat is dan ook wel helemaal alles, wat deze gordel betreft. - Daarmee zijn we ook met deze vijfde gordel, zowel de noordelijke als de zuidelijke, helemaal klaar en zullen we ons de volgende keer onmiddellijk naar de zesde gordel begeven.
«« 43 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.