De mensen van Miron. Woonhuizen en dorpen daar

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 61 / 74 »»
[1] De mensen van deze planeet zijn niet zo groot als de bewoners van de planeet Saturnus, maar toch weer groter dan die van de planeet Uranus - hoewel ze onder elkaar sterk in grootte verschillen. O zijn er niet zelden mensen, die veertig klafter lang worden, en ook mensen die nauwelijks iets meer dan twintig klafter lang worden. In dit opzicht lijkt de planeet sterk op jullie aarde, waar veel verschillende variaties zijn in de lichaamsgrootte van de mensen. Op onze planeet Miron is dat ook bij het vrouwelijke geslacht het geval.
[2] De lichamelijke vorm van beide geslachten is gewoonlijk heel mooi, hoewel ook hierin grote afwijkingen bestaan. Om ons van de gestalte van de mensen van deze planeet in kort bestek en zo volkomen mogelijke voorstellen te kunnen maken, zullen we ons in ieder opzicht bij de middenklasse houden; want vanuit dat gezichtspunt zullen dan alle mogelijke zijlijnen toch wel gemakkelijk herkend kunnen worden. We zullen dus in de eerste plaats de man met een lengte van dertig klafter en de vrouw van ongeveer achtentwintig klafter in ogenschouw nemen.
[3] Hoe ziet de man eruit? - Hij heeft een tamelijk ernstig, maar absoluut niet afstotend uiterlijk. Zijn ledematen zijn volkomen mannelijk, op de manier van een volmaakte man bij jullie. Zijn hoofd heeft lange, meestal los krullend haar, dat donkergroen is. De voornaamste kleur van de man is wit, dat hier en daar enigszins in lichtgroen overgaat. De lippen zijn weliswaar rood, maar glimmen ook enigszins met een groene kleur. Zo zijn ook de ogen nooit blauw of groen, maar variëren in de kleur groen. De volle baard van de man is eveneens groen; alleen een beetje lichter dan het hoofdhaar. Ook de nagels aan de vingers zien er uit als een heel groen glas, terwijl de vingers gewoonlijk volkomen wit zijn, wanneer ze schoon worden gehouden - wat op deze planeet overigens vrijwel steeds het geval is. De tanden in de mond zijn zo blauwachtig als parelmoer bij jullie en glimmen heel zacht in verschillende kleuren. - De stem van de man is heel welluidend, maar gewoonlijk heel laag, zodat de gewone spreektoon zich voortdurend in het laagste gebied van jullie lage tonen beweegt, en wel met een voor jullie oren zo sonore sterkte, dat jullie op een afstand van twee of drie mijl nog heel goed een soort donder zouden horen. - Hoewel ook de vrouw tamelijk laag spreekt, is haar stem toch aangenamer en in zekere zin soepeler dan die van de man. Ze is dus met name voor het mannelijke geslacht van deze planeet buitengewoon aantrekkelijk; en des te meer omdat deze planeet in zekere zin het eigenlijke vaderland van de toonkunst is. Men beoefent hier namelijk deze kunst niet alleen met verschillende, soepele menselijke stemmen, waarbij de vrouwelijke zich natuurlijk het meest onderscheiden, maar ook met de meest uiteenlopende muziekinstrumenten.
[4] Zo hebben we dus gezien hoe de man eruit ziet, en wel in naakte staat; we zullen dus ook de vrouw ongekleed bekijken. - Nu zou iemand misschien kunnen vragen: Waarom bekijken we niet ook de kleding tegelijk met de gestalte? - De reden is dat de kleding hier bijna net zo verschillend is als bij jullie, en valt hier niet zoals op een andere planeet een vaste vorm te bepalen. - Want hier dragen ook de mannen (al naargelang de verscheidenheid van land en gebruiken) verschillende rokken, mantels, beenbekleding, schoenen en hoeden - evenals de vrouw. Als jullie dus een gekleed mens van het mannelijke of vrouwelijke geslacht voor je willen zien, moeten jullie hem wel zelf aankleden, wat jullie trouwens niet al te moeilijk zou vallen. Voor dat doel hoeven jullie alleen maar de betere Europese en Aziatische nationale klederdracht op de bewoners van deze planeet over te dragen - natuurlijk wel in grotere afmetingen - dan staan zo ook gekleed en wel voor jullie! - En nu we dit weten, kunnen we gevoeglijk en zonder bedenkingen een naakte vrouw naderen en bekijken hoe ze gebouwd is.
[5] De vrouw is gewoonlijk buitengewoon, ja soms wonderbaarlijk mooi. Uit haar verschijning spreekt een wonderbaarlijke zoetheid en bevalligheid; ronding, zachtheid en teerheid zijn de bijna nooit ontbrekende in het oog springende kenmerken van het vrouwelijke lichaam. - De huid is buitengewoon teer en oogverblindend wit, ongeveer zoals pas gevallen sneeuw op een alp bij jullie, alleen de wangen gaan meestal over in zacht groen. - Het haar is zwartgroen en glimt in het licht als een pauwenveer bij jullie; ook het okselhaar onder de armen springt in het oog en glinstert als diamanten, evenals het schaamhaar. - De nagels aan de vingers zijn uiterst levendig groen en glanzen als fijn gepolijst glas, wat op de buitengewoon witte, ronde vingers van de vrouw van deze planeet buitengewoon goed staat.
[6] Het gezicht van deze vrouwen heeft meestal de vorm, die jullie naar jullie maatstaven tot de mooiste rekenen. Een glad, hoog voorhoofd, tamelijk zware wenkbrauwen, grote, heel levendige ogen, waarbij uit de pupil een vurig groen met soms rood doorbrekende stralen schijnt. De neus is recht en overal zacht afgerond. Ook de mond heeft de juiste verhouding tot alle overige lichaamsdelen. - De kin is niet te scherp en niet te breed, maar heeft meer een volmaakt eironde vorm met in het midden een ondiepe holte.
[7] De hals is middelmatig lang; de nek is volmaakt, zodat nergens een uitstekend bot te zien is. - De boezem is buitengewoon gevuld. En onder de boezem wordt de vrouw slank tot aan de heupen; daarna neemt ze weer in omvang toe en is rond de heupgewrichten even breed als haar schouders, dat wil zeggen van de ene schouderlijn via de rug naar de andere. - Dat ook de voeten in orde zijn, hoeft nauwelijks gezegd te worden.
[8] Nu kunnen jullie de vrouw naar believen aankleden, dan kunnen jullie je een voorstelling maken van hoe zo’n zeer welgevormd vrouwmens eruit ziet. Alleen moeten jullie geen Parijse modepop van haar maken maar haar, zoals gezegd, aankleden volgens een nationale dracht van de volkeren.
[9] Nu zien we de mens voor ons. Deze mens heeft echter nog geen woning. Het zal dus nodig zijn hem ook een woning te geven. Want de mensen van deze planeet wonen evengoed als jullie in huizen. Het is dus enkel nodig om te weten hoe de huizen eruit zien, of ze alleen staan of, zoals in de dorpen bij jullie, bij elkaar; dan hebben we onze mooie, grote mens van deze planeet al van een woning voorzien.
[10] Hoe zien de huizen eruit? - Ze zien er bijna net zo uit als bij jullie, alleen hebben ze nooit verschillende verdiepingen, maar zijn alleen gelijkvloers; en de muren zijn nooit hoger dan hoogstens anderhalf keer de lengte van de man. De daken zien er eveneens net zo uit als de daken van jullie landhuizen; alleen zijn ze wat spitser dan bij jullie, ongeveer zoals de daken van gotische gebedshuizen.
[11] Eén huis heeft nooit meer dan drie kamers: één voor het vrouwelijke geslacht, één voor het vrouwelijke geslacht en één, gewoonlijk de middelste, voor de algemene omgang met elkaar. - Hoe groot zijn deze kamers? - In verhouding tot de mensen van deze planeet niet te groot en niet te klein. Iedere kamer is echter zo groot, dat elk daarvan met gemak een gezelschap van honderd mensen kan bevatten.
[12] Van welk materiaal zijn de huizen gebouwd? - Doorgaans van gehakte stenen. - De ramen van de kamers zijn hoog, maar niet al te breed; ze zijn eveneens voorzien van een elastisch natuurlijk glas, ongeveer zoals jullie Mariaglas, en ook is het gewoonlijk in metalen ramen gevat. De kleur van dit glas is verschillend, al naargelang de vrije werkplaats van de natuur het levert. De bewoners hebben weliswaar ook kunstmatig gemaakt glas, maar dit gebruiken ze voor heel andere doeleinden, waarover later nog gesproken zal worden.
[13] Naast de woonhuizen zijn ook huishoudelijke gebouwen opgetrokken, zowel als woning voor hun huisdieren alsook voor nog allerlei andere huishoudelijke doeleinden. - En verder zijn vóór de woonhuizen ook nog kinderhuizen met niet meer dan één kamer gebouwd. Deze huizen zijn even hoog als het woonhuis, maar natuurlijk zijn ze qua omvang kleiner.
[14] Er hoeft alleen nog vermeld te worden, dat de mensen hier meestal in dorpen bij elkaar wonen. Daarmee hebben wij hen op passende wijze ondergebracht en zullen de volgende keer hun verdere betrekkingen nagaan.
«« 61 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.