Herkomst van de dierenriem.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 107 / 246 »»
[1] MATHAËL zegt: "O liefste Helena! Jouw vraag is echt heel kort, maar een volledig antwoord zou op z'n minst wel een jaar duren! Daarom zullen we de beantwoording van je korte vraag maar naar later verschuiven en voor nu alleen maar dit ervan zeggen, dat de namen van alle sterrenbeelden precies dezelfde oorsprong hebben als de twaalf van de grote 'Zodiakos'. Deze kring met de Grieks klinkende naam wordt heel onjuist ook wel 'Dierenriem' genoemd, hoewel er ook namen van mensen en voorwerpen in voorkomen.
[2] Volgens de Oud-Egyptische taal betekent Zo of Za ongeveer hetzelfde als 'voor', dia of ook wel diaia 'werk' en kos 'een deel' of ook wel 'de deling'. Juist vertaald betekent Za diaia kos (ook wel kose) letterlijk: voor het werk de deling of: Indeling van het werk.
[3] Je ziet nu wel dat de oorspronkelijke naamgeving alleen maar zo kan zijn gegaan als ik je vertelde en dat mijn verklaring van de Zodiakos (Zodiak) de juiste is! In het begin deelden de ouden de grote kring in volgens hun periodiek optredende werk. Bij de latere nakomelingen bepaalde de reeds ingedeelde kring het werk, want ieder daarin voorkomend sterrenbeeld gaf de Egyptenaren reeds van te voren aan welk werk hen in de komende periode wachtte. En in die geest was de naamgeving ook helemaal logisch, -maar niet volgens de onjuiste uitleg van de Grieken en Romeinen.
[4] Zoals de wijzen deze kring en zijn beelden op juiste wijze benoemden, zo benoemden zij ook vele andere sterrenbeelden, hoewel niet alle, en zij waren ook de eerste ontdekkers van de jou bekende planeten, uitgezonderd de maan en de zon. Deze laatste is, zeker voor onze aarde, natuurlijk geen planeet, omdat de zon niet om de aarde, maar de andere planeten en de aarde zich in verschillende tijdsbestekken om de zon bewegen. Dat heeft echter niets te maken met de dagelijkse, schijnbare omlooptijd, die ontstaat door de eigen draaiing van de aarde om haar as maar het heeft te maken met de omlooptijd van de aarde om de zon in een jaar, terwijl Venus en de zelden zichtbare Mercurius kortere en Mars, Jupiter en Saturnus langere omlooptijden hebben dan de aarde.
[5] De maan behoort geheel bij de aarde en beweegt zich met haar in een jaar eenmaal om de zon, terwijl zij als vaste begeleidster van onze aarde bovendien iedere 27 tot 28 dagen eenmaal om de aarde draait op een afstand van honderdduizend uur gaans.
[6] Maar dat zijn nu nog zaken, die je zo zonder meer niet in één keer kunt begrijpen. Als de geest van God in je ziel ontwaakt, zul je dat allemaal en nog veel meer vanzelf weten, zonder enig moeilijk onderricht van anderen.
[7] Daarom is vooral één ding nodig: besef hebben van jezelf en God en Hem boven alles liefhebben. Al het andere komt dan wel vanzelf.
[8] Het lijkt mij overigens toe dat wij beiden nu wel genoeg hebben gepraat en het zou goed zijn als we nu eens wat zouden uitrusten, zodat de andere vrienden, die veel wijzer zijn dan wij, misschien ook iets goeds in kunnen brengen.
[9] Men moet zelf nooit teveel over een bepaald onderwerp zeggen, maar ook anderen aan het woord laten en naar ze luisteren. Want geen mens op de hele wereld is zo wijs, dat hij niet zo nu en dan ook zelfs van een minder wijze wat kan leren, laat staan van iemand die wijzer is dan hij! En daarom, liefste Helena, zul je me wel vergeven dat ik nu een poosje zelf niets zeg, maar naar de anderen luister, -vooropgesteld natuurlijk, dat ze iets willen zeggen."
[10] HELENA antwoordt daarop: "O dat is best! Rust u maar wat uit, want u bent nu toch al bijna een paar uur achter elkaar alleen aan het woord geweest.
[11] Misschien vertelt bij deze gelegenheid iemand iets naders over de grote Meester, die nu in ons midden is en daarbij nauwelijks laat blijken dat Hij diegene is, die Hij is!"
«« 107 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.