De toekomst van de zuivere leer van God.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 113 / 246 »»
[1] HELENA antwoordt geheelovertuigd van de waarheid van wat Ik heb gezegd: "O Heer, ieder heilig woord van U heeft in mijn hart een veelvoudige weerklank gevonden en als één toon klonk het in mijn ziel: Dat is de zuivere, goddelijke waarheid!
[2] Maar zo kan ook slechts een God de mensen onderwijzen, want geen menselijk zintuig reikt zo ver! Ja, nu bezit ik kennis en weet ik precies wat mij in de toekomst te doen staat!
[3] O, hoe heerlijk is het de wil van de enig ware God te vernemen en met alle levenskrachten op te volgen, maar hoe bitter is het als men moet handelen volgens de wetten van de menselijke hoogmoed waaronder staat: Dit is Gods wil!
[4] Ik vermoedde altijd al dat een echte God ook alleen maar een volmaakt ware wil kan hebben, die nooit in tegenspraak kan zijn met zichzelf zoals de menselijke wetten, waarvan vaak het ene fundamenteel in tegenspraak is met het andere. Als men zich aan het ene houdt is men strafbaar volgens een eerder bekrachtigde wet en houdt men het niet, dan straft de nieuwe wet! De vraag is dan: Wie kan zo mens zijn en leven?!
[5] Neem nu eens onze oude godenwetten! De sluwe priesters zeiden: .Als je aan Pluto offert, vertoorn je Zeus en offer je aan Zeus, vertoorn je Pluto, maar als je aan hun priesters offert, die alleen weten hoe ze de toorn der goden moeten sussen, dan doe je het goed!' Want zij beweerden dat zij alleen de succesrijke tussenpersonen waren tussen de goden en de mensen. Zo hebben de priesters alle offers naar zich toegetrokken en zich tevens nog door het arme, blinde volk, dat zonder genade door hen werd uitgezogen, goddelijke eer laten bewijzen en al het volk moest beven voor hun macht. O, dat kan, dat zal deze zuivere leer zeker in der eeuwigheid niet toestaan!"
[6] IK zeg: "Bekommer je daar maar niet om! Uiteindelijk gaat het met alles wat van boven nóg zo zuiver gegeven wordt, of het nu geestelijk of stoffelijk is, dezelfde weg. Zodra het de aardse bodem aanraakt wordt het onrein en onzuiver.
[7] Kijk naar een regendruppel! Geen diamant kan zuiverder zijn dan zo'n druppel, zodra hij echter de aardse bodem beroert is het met zijn zuiverheidgedaan!
[8] Bestijg een berg en je zult je niet genoeg kunnen verbazen over de zuiverheid van de lucht, kijk echter naar beneden in het dal en je zult een groot verschil in zuiverheid ontdekken tussen boven en beneden!
[9] Hoe zuiver vallen de sneeuwvlokken uit de wolken! Maar kijk twee maanden later eens naar de eerst zo verblindend witte sneeuwen je zult haar al erg smerig vinden!
[10] Kijk eens naar de wind als hij van de hoogten naar de dalen in de diepte suist, hoe sterk hij meteen door het hinderlijke stof vertroebeld wordt, en zelfs de zon en de maan verliezen veel van hun glans als zij de horizon naderen. Ja zelfs het licht van de middagzon wordt maar al te vaak en te veel door de dampen van de aarde vertroebeld, zodat men tenslotte van de hele zon ondanks haar sterke licht niet meer kan bepalen waar zij precies staat!
[11] En zo gaat het ook steeds met alle geestelijke gaven uit de hemelen, ook al zijn zij bij het ontstaan nog zo zuiver, ze worden mettertijd door de lage, wereldse belangen net zo vertroebeld als alles wat Ik je zoëven noemde.
[12] En zo zal het deze reine leer van Mij ook vergaan, daarvan zal geen jota onbekritiseerd en onaangevreten blijven!
[13] De tempel die ik nu opbouw, zullen zij precies zo vernietigen als de Romeinen de tempel te Jeruzalem binnen niet al te lange tijd zullen vernietigen, waarbij geen steen op de andere zal blijven!
[14] Maar Mijn tempel zal Ik weer opbouwen, de stenen tempel in Jeruzalem echter nooit! Bekommer jij je daar echter niet om, want Ik ben daarvan helemaal op de hoogte en weet de reden waarom het zo moet gebeuren!
[15] Want zie, de mens heeft maar weinig waardering voor het licht op de dag en de warmte in de zomer, als echter de nacht komt wordt het licht waardevol en de warmte leert men pas in de koude winter 'waarderen.
[16] Zo gaat het ook met het geestelijke licht en met de geestelijke warmte. Wie vrij rondloopt waardeert de vrijheid nauwelijks, maar als hij geboeid in de kerker wegkwijnt weet hij pas wat een groot goed de vrijheid is!
[17] En kijk, liefste Helena, daarom wordt toegelaten dat al het zuivere wordt vertroebeld, opdat de mens pas in de grootste droefenis de waarde van het zuivere licht leert kennen!
[18] Als in de grote nacht het reine licht weer te voorschijn komt, zal alles wat ademt en leeft zich direkt naar het licht keren, zoals in de winter van de menselijke liefdeloosheid zich weldra alles om een warm hart zal scharen gelijk de door de winterse koude verkleumde, arme mensen om het ontstoken vuur van een open haard.
[19] Dit zeg Ik alleen tegen jou en nog enkele anderen. Ieder moet dit echter voor zich houden en niet verder vertellen, want dit is niet de essentie van Mijn leer! Ik heb het jou, lieflijke Helena, alleen maar voor je eigen geruststelling gezegd, maar een ander gaat dat weinig of niets aan! Ik zorg wel voor het noodzakelijke uitwendige en het is voor ieder mens voldoende als hij slechts zorgt voor de reiniging van het eigen hart. Als dat in orde is, zal ook al het uiterlijke als vanzelf helemaal in orde komen. -Helena. heb je nu ook dit goed en juist begrepen?"
[20] HELENA zegt: "O ja Heer! Het is echter jammer genoeg niet zo opwekkend zoiets vooraf te weten te komen. Maar er is toch voor alles een goede en wijze reden en U zorgt zeker altijd voor het geestelijk heil van de mensen en daarom moet het wel zo gaan zoals U, o Heer, het mij nu in Uw oneindig genadige vriendelijkheid heeft geopenbaard! Uw wil geschiede altijd zoals ook in eeuwigheid!"
[21] Na deze woorden viel Helena letterlijk in een liefdessluimer en hield Mijn hand vast aan haar borst gedrukt, hetgeen Jarah haast wat pijn begon te doen, omdat Ik tijdens het gesprek met Helena niets tegen haar had gezegd. Maar toen Ik haar vriendelijk aanzag, ging de pijn meteen weer over .
«« 113 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.