Cyrenius geeft uitleg over aarde en maan.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 139 / 246 »»
[1] CYRENIUS zegt: "Luister dan! De maan is een hemellichaam dat ongeveer vijftig maal kleiner is dan onze aarde en de aarde steeds begeleidt op haar grote baan om de zon. In de tijd dat de aarde eenmaal in de 365 dagen die baan doorloopt, wentelt de naburige maan ongeveer dertien maal om de aarde.
[2] Tijdens deze omwentelingen verandert de maan natuurlijk steeds van plaats. Omdat zij een even donker hemellichaam is als de aarde, komt haar licht ook, net als bij de aarde, van de zon. Als de aarde bijna tussen de zon en de maan staat, zien wij de maan helemaal verlicht en is het volle maan. Als de maan echter na ongeveer veertien dagen, tengevolge van haar snelle beweging, bijna tussen de zon en de aarde komt te staan, zodat wij daardoor slechts heel weinig van haar verlichte oppervlak te zien krijgen, is het nieuwe maan.
[3] Komt de maan echter toevallig precies tussen zon en aarde te staan, wat gisteren het geval was, dan bedekt zij de zon en houdt het zonlicht voor een bepaald deel van onze aarde tegen. Dat wil zeggen voor dat deel, van waaruit een rechte lijn te trekken valt door de maan tot aan de zon. Daar ontstaat dan op heel natuurlijke wijze een zonsverduistering. Maar die delen van de aarde die niet precies in de eerder beschreven, rechte lijn liggen, krijgen niets van zo'n verduistering te zien en met name die niet, welke zich op de ons tegenovergestelde halve bol van de aarde bevinden. Want deze aarde waarop wij wonen, is net als de zon en de maan een bol en er ontstaat slechts dag en nacht omdat zij in vierentwintig uur om haar as draait, gedurende welke tijd zij langzaam maar zeker al haar landen en zeeën vanaf noord tot zuidpool onder het licht van de zon brengt en Iaat verlichten en verwarmen.
[4] Volgens de wijzen, die aan de hand van geheime berekeningen tot deze slotsom zijn gekomen, is dit de waarheid. De leek weet daar natuurlijk niets van omdat hem de nodige vooropleiding ontbreekt om het te begrijpen. En met zulke leraren als u móet deze hem ook wel ontbreken, want wat u zelf niet heeft, kunt u een ander ook niet geven. En al zou u de kennis hebben, dan zou u deze toch aan geen leek doorgeven, omdat de domheid van een leek u meer opbrengt dan de meest fundamentele wijsheid! Nu heb ik u duidelijk aangetoond wat de nieuwe maan is, Iaat u nu maar eens zien wat u onder nieuwe maan verstaat!"
[5] De OVERSTE zegt: "Edele heer en gebieder, wat u ons nu hebt verteld, zijn wij langs geheime wegen ook al te weten gekomen, en ik persoonlijk ben het daar helemaal mee eens. Maar neemt u daarentegen de scheppingsgeschiedenis van Mozes, dan valt daarin geen spoor te ontdekken van alles wat u mij nu hebt uitgelegd en wat mij al twintig jaar bekend was.
[6] Wij zitten echter voor het volk natuurlijk noodgedwongen als leidende aanhangers en verkondigers van de leer van Mozes, die tegengesteld is aan deze begrijpelijke en juiste opvatting, op de stoel van Mozes en Aäron. Wat kunnen wij in dit geval anders doen dan hoogstens heel in stilte de betere uitleg voor ons zelf te houden en het volk slechts datgene te vertellen wat Mozes ons heeft nagelaten!?
[7] Gesteld dat vandaag de dag één van ons zou proberen het volk een andere leer te verkondigen dan de Mozaïsche, het geeft met in wat voor opzicht, dan garandeer ik u dat hij gestenigd wordt.!
[8] Sommigen zeggen weliswaar: dat, wat Mozes zei, heeft een heel andere betekenis en slaat op iets geheel anders dan wat er letterlijk staat. Ook dat geef ik, wat mij betreft, heel graag toe. Maar hoe zou dat de brede laag van de bevolking, die niet pas door ons, maar reeds door onze voorouders zo dom mogelijk werd gehouden, zonder nadelige gevolgen bijgebracht moeten worden?! Ten eerste ligt de geestelijke betekenis zo diep verborgen dat men die waarschijnlijk zelf met duidelijk genoeg kan ontdekken en ten tweede is het de vraag, hoe men een erg achtergebleven, dom, zeer bijgelovig volk, waaraan alle elementen van de hogere wetenschap nog onbekender zijn dan de noordpool iets moet bijbrengen waarvan men, eerlijk gezegd, zichzelf nog nooit een heel duidelijke voorstelling heeft kunnen maken!
[9] Daarom is het toch het verstandigst om niets anders te doen dan het volk bij het oude geloof te laten en zelf als leider van de oude leer en wetten tenminste ten aanschouwe van het volk, die leer en wetten streng na te volgen. Als men alleen is, zonder domme getuigen, kan men zelf datgene aanhouden en geloven wat men als een vaste waarheid zie.t! Doet men het anders, dan zult u dit mooie land maar al te gauw in een vreselijke opstand verwikkeld zien! -Nu bent II weer aan het woord en kunt u mij terechtwijzen, als ik iets verkeerds heb gezegd!"
«« 139 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.