Het betere inzicht van Jurah.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 199 / 246 »»
[1] De ANDER zegt: "Je bent weliswaar steeds de voorzichtigheid zelf en voorzichtigheid is de moeder van de wijsheid, maar hier schijn je deze niet op het juiste moment te gebruiken! Want een beetje mensenkennis hebben wij ook en hoe langer wij de onderzoeker gadeslaan, des te meer verdwijnt iedere gedachte, als zou hij iets kwaads in de zin hebben! Ik, jouw medeafgevaardigde, heb voorheen mijn oren wat gespitst en hoorde veel van de geheime bespreking van de ondervrager met Cyrenius. Dat had alleen betrekking op een lichte bezorgdheid over de mogelijkheid, ons van onze waan te genezen! De tempel moet ons indirekt op laaghartige wijze geheelonjuist geïnformeerd hebben over de Messias en over de Romeinen, waardoor wij nu blinde angst voor hen hebben en ons juiste en goede geloof voor hen verbergen !
[2] Op onze weg hierheen kregen wij toch vaak gelegenheid de overal aanwezige Romeinen gade te slaan en ondanks al ons sluwe navragen konden wij nergens iets ontdekken, waaruit op te maken zou zijn dat de Romeinen werkelijk zo onmenselijk waren. Integendeel hoorden wij over hen steeds en allerwegen heel ongedwongen en blij de beste beoordeling ter wereld. Jij zei wel altijd: ' Als zij bij deze gelegenheid onmenselijk zouden zijn, dan zouden zij dat voorlopig voor de ogen der wereld wel heel goed weten te verbergen om niet voortijdig onrust onder het volk te zaaien!' Maar die mening deel ik niet. Ieder mens behoort toch altijd tot een familie die zijn verdwijning toch wel zou moeten merken en daarna zou gaan navorsen, waarheen het geliefde familielid verdwenen was! Maar tot op heden is van zoiets nog nergens een spoor gevonden en daarom geloof ik dat hier jouw, overigens heel prijzenswaardige, voorzichtigheid wat te ver gaat, vooral tegenover de zeer open en oprecht uitziende ondervrager!
[3] Ik bemerk hier echter nu iets geheel anders en wel iets zeer uitzonderlijks en het verbaast mij erg, dat dat aan jouw scherpe blik helemaal kon ontsnappen!"
[4] SCHABBI zegt: "Nou, wat dan?! Ik zou toch ook iets gemerkt moeten hebben, want mijn ogen ontgaat anders niet zo gemakkelijk iets en mijn gevoel is zo teer als een ochtendbriesje. Het zou me verbazen als jij hier iets ontdekt zou hebben dat mijn ogen ontgaan zou zijn!"
[5] De tweede afgevaardigde, die JURAH heette, zegt: "Toch wel! Merkte je niet wat de ondervrager zo terloops wilde aangeven toen hij ons Elia's visioen in de grot zo goed begrijpelijk -alsof het op hemzelf betrekking had -verklaarde?"
[6] SCHABBI zegt: "En wat moet hij daarmee dan hebben willen aanduiden?"
[7] JURAH zegt: "Niets anders, dan dat hij zélf de beloofde Messias is, voor wiens macht alle heersers der aarde zich moeten buigen! Kijk, dat ontging jouw grote voorzichtigheid helemaal en dat ontdekte ik! Ook hoorde mijn zeer gespitste oor, hoe kort daarvoor de opperstadhouder jouw onderzoeker zijn 'Heer' noemde! Iets ongehoords voor een Romeins opperbevelhebber! Kijk, dat zijn puur zaken, waar men uit louter overdreven voorzichtigheid toch echt niet zo maar overheen moet rennen! Maar wat, als deze zeldzame man mogelijkerwijs tóch de beloofde Messias zou zijn?!"
[8] SCHABBI zegt: "Nou, dan zou. Hij erg tevreden kunnen zijn met mijn terechte zorg, want mijn voorzichtigheid is er juist op gericht het heiligdom van onze godsdienst te bewaren voor het gif van de heidenen! Jouw waarneming kan zeker waarheid bevatten, maar zonder het scherpste, geheime onderzoek mogen wij niet zo maar iets aannemen, -tenzij wij daar door de overtuigendste bewijzen gewoonweg toe gedwongen worden. Want alles wat jij hebt waargenomen, zou toch een listige maskering kunnen zijn en dan zou het best mogelijk kunnen zijn dat wij op de door mij gevreesde plaats staan! Doe dus maar kalm aan, vriend! Als zulke zaken waar zijn, neemt de mens ze altijd nog vroeg genoeg aan, want een overhaaste aanvaarding zou iemand in grote verlegenheid kunnen brengen!"
«« 199 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.