Het wezen van de Heer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 227 / 246 »»
[1] Mijn leerlingen sliepen het eerst, ook de Romeinen waren moe. Ieder maakte van zijn hand een hoofdkussen, leunde op de tafel en sliep als in het zachtste bed. Murel en Philopold gingen echter niet slapen maar trokken zich wat terug en gebruikten deze tijd om alles wat er voorgevallen was te bespreken.
[2] Ook MATHAËL voegde zich bij de twee en zei: "Ik kan nu onmogelijk slapen na alles wat ik hier allemaal gedurende deze twee opeenvolgende dagen heb beleefd en gezien. Denk je eens in, drie dagen geleden was ik nog bezeten van een legioen duivels en, hoewel onbewust, zo ongeveer de meest gevreesde straatrover!
[3] Waar men mij vermoedde, durfde geen karavaan langs te trekken en wie in mijn handen viel, ging zeker zijn eenzame weg niet onbeschadigd verder! En nu ben ik de schoonzoon van koning Ouran en mederegeerder over het grote land aan de Pontus tot aan het rijk der Scythen! Dat rijk moet zich over een groot gebergte uitstrekken van de Pontus tot aan de Kaspische zee. -Is dat geen wonder boven wonder?! Ja, er gebeuren hier dingen waar geen mens ergens anders op aarde zich een voorstelling van kan maken!
[4] Maar er blijft nog een belangrijke vraag over, en die is heel eenvoudig: Zullen de mensen het begrijpen en zuiver bewaren, die hetzij ruimtelijk zeer ver van hier leven, of die ver na deze tijd zullen leven? Want ook al is de leer op zichzelf nog zo zuiver en waar, men zal wel geloven dat deze van een grote profeet afkomstig is, -maar om te aanvaarden dat God zelf in vlees en bloed de mensen dat heeft geleerd, zal een moeilijk en wankel geloofspunt worden, temeer omdat Hij zogezegd een natuurlijke zoon is van een zekere Maria, die later de vrouw van een timmerman met de naam Jozef werd! En dat is nu al ruimschoots bij het volk bekend en het zal dus wat moeilijk zijn om juist het volk dat bepaalde gevoel van menszijn met betrekking tot de Heer te geven, hoewel in óns daarover zeker geen twijfel meer bestaat.
[5] Wij zijn er ten volle van overtuigd dat er aan Hem niets natuurlijk menselijks kleeft dan alleen de uiterlijke vorm. Lichaam, ziel en geest is God! Want men kan zonder meer zeggen: De volledige godheid is ook lichamelijk in Hem! Want Hij hoeft maar iets te willen en dan gebeurt het ook ogenblikkelijk.
[6] Het grootste en tastbaarste bewijs voor Zijn goddelijkheid ligt echter in Zijn woord en in de Hem steeds ten dienste staande engel, die ten aanschouwe van alle aanwezigen daden verricht, die voor iedere sterveling nog onverklaarbaarder zijn dan Philopolds uitleg over de wereld der vaste sterren.
[7] Kortom, voor ons die het zien, is het overduidelijk het heiligs te en buitengewoonste, want wij hebben overtuigende bewijzen in overvloed!
[8] Maar dat zal niet overal en niet altijd zo kunnen zijn. Ik merkte hier echter al, dat het veel mensen ondanks alle overstelpende bewijzen nog steeds moeilijk valt het goddelijke wezen van de Heer in te zien en te begrijpen. Ik zei dan ook al, dat het verklarende woord altijd meer wonderen doet, met betrekking tot het herkennen van de Heer en Zijn zuiver goddelijke heerlijkheid, dan de opvallendste wonderen. De reden schijnt hierin te liggen: Aan de echte of namaakwonderen, die altijd raadselachtig zijn, is men in onze tijd al zo gewend, dat deze eigenlijk helemaal geen uitzonderlijke verbazing meer oproepen.
[9] Vooral sinds de ongeveer zestig jaren dat de Romeinen over ons heersen, heeft het vrijwel gewemeld van magiërs en wonderdoeners! De in de geheime magie onervaren en onbedreven mens gooit nu echte en namaakwonderen heel gemakkelijk op één hoop, maakt geen verschil tussen echt en namaak -en kan dat ook niet omdat hem daarvoor alle elementaire kennis ontbreekt. Dat is dan ook de eenvoudige reden waarom een wonder nooit zo'n effect kan hebben als een duidelijk woord.
[10] Kortom, door het mensenverstand op de juiste manier op te wekken, bereikt men duidelijk meer dan door wat voor wonder dan ook!"
«« 227 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.