De belofte van de Heer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 226 / 246 »»
[1] MUREL zegt: "O Heer! Dat kan toch niet anders?! Want de wijn die ik te drinken kreeg, bevatte net zo min bezinksel als Uw leer en ik zeg U nu ook dat ik dit keer, en dat voor het eerst van mijn hele leven, Jesaja helemaal heb begrepen! Deze geestelijke wijn bevatte voor mij ook geen bezinksel meer en beslist ook niet voor allen die aan dit zeer rijke, geestelijke maal hebben deelgenomen. En door de nu door U, o Heer, geheel gezuiverde wijn van de profeet, heb ik nu ook U, o Heer, helemaal herkend, en ik begrijp nu hoe ook ik tot degenen behoor die op deze berg roepen: 'U, o Heer, bent onze God waarop wij wachtten en U helpt ons nu waarachtig en daardoor zijn wij nu voor eeuwig geholpen!' Maar Moab is ook behoorlijk platgeslagen, het ligt er nu bij als leeg stro en als het afval dat de wormen en de bromvliegen hebben aangevreten. 0, wat een onuitsprekelijke vreugde voor mijn ziel, die zo arm was, en zo lang naar waarheid heeft gesmacht, maar hier rijkelijk schadeloos werd gesteld voor alle moeite die zij zich voor het ontdekken van de pure waarheid zelf op de hals had gehaald!
[2] Ja, Heer, U alleen bent onze God en Heer en buiten U is er in eeuwigheid geen ander! Voor U alleen is dus al onze liefde in eeuwigheid! En ook jou, beste broeder Philopold, mijn onvergankelijke dank. Want jij hebt mij het eerst de ogen geopend, opdat ik dat zou kunnen zien, wat ik tot nog toe aan alle einden en op alle plaatsen van deze aarde tevergeefs hebgezocht!
[3] Maar nu, Heer, heb ik van ons allen nog één belangrijk verzoek aan U! Nu U Zich eenmaal door ons hebt laten vinden, verzoeken wij U, ons, Uw kinderen, nooit meer zó te verlaten dat onze nakomelingen weer duizend jaar moeten zoeken zonder te kunnen zeggen: 'O Heer, wij hebben U teruggevonden!' Wij allen, o Heer, brengen dit verzoek dringend onder Uw aandacht!"
[4] IK zeg: "In Mijn woord, dat Mijn geest en Mijn liefde is, zal Ik van nu af aan bij de mensen van goeden wille blijven tot aan het einde der wereld! Wees daar allen van verzekerd!
[5] Maar in deze uiterlijke, menselijke materievorm in eeuwigheid niet meer, zodra Ik deze binnenkort eenmaal volgens het eeuwige besluit zal veranderen!
[6] Want door dit lichaam heb Ik het hele gericht en de dood op Mij genomen, en dit lichaam moet drie dagen aan de dood prijs worden gegeven opdat jullie zielen voortaan het eeuwige leven kunnen hebben!
[7] Want dit lichaam van Mij is de plaatsvervanger van jullie zielen. Om jullie zielen het leven te geven moet dit het léven laten, en dat afgestane leven zal eeuwig ten goede komen aan jullie zielen.
[8] Maar op de derde dag zal Mijn lichaam het leven in een geheel andere vorm weer hernemen, en de overvloed van Mijn eeuwige geest zal dan in jullie dringen en jullie in alle waarheid leiden.
[9] Pas in die waarheid zullen jullie in jullie harten en in jullie zielen worden veranderd zoals ook Mijn lichaam is veranderd, en jullie zullen zelf vrij en onafhankelijk het eeuwige leven nemen uit de overvloed van Mijn geest, en zó zullen jullie pas waarachtige kinderen van God worden, zijn en voor eeuwig blijven.
[10] Nu worden jullie allen eerst daartoe voorbereid en klaargemaakt. Luister naar Mijn stem en hoor Mijn woord!
[11] Niemand zal echter ooit tot Mij in Mijn rijk komen als hij niet door Mijn geest wordt getrokken! Maar wie is de geest? Dat is de eeuwige Vader die jullie tot Mij zal leiden.
[12] Deze geest is naamloos, maar zijn wezen is liefde. Als je de liefde hebt, heb je ook de geest, -maar als je de geest hebt, heb je ook Mij. Want Ik, de Vader en de Geest zijn Eén!
[13] Beijver je daarom in de liefde tot God en de liefde tot de naaste, vooral tot die allernaasten die arm zijn en lichamelijk en geestelijk hulp nodig hebben, dan zul je met deze liefde de liefde tot God opwekken, vooral als je daarbij niet let op de wereld en haar lichtzinnige oordeel. Want wie van jullie zich terwille van de wereld schaamt voor de arme broeders en zusters en hen zal ontwijken, om bij de wereld een eerzame reputatie te verkrijgen, zal door Mij ook niet gekend en aangenomen worden!
[14] Kortom, Ik zeg jullie: Wie zich vanwege de wereld zal schamen voor Mijn arme broeders en zusters, voor hem zal Ik Mij ook schamen!
[15] Wie in de armen echter ook Mijn geest zal erkennen, zal ook Ik voor eeuwig als Mijn kind erkennen! Laat jullie dit allen gezegd zijn! - Maar nu zullen wij op deze plek drie uur lang een versterkende rust nemen!"
«« 226 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.