Over de dood des Heren.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 231 / 246 »»
[1] "Wat voor uitwerking zal dit allemaal in Jeruzalem hebben? Wij kennen de kwade invloed van de tempel, diens onbegrensde heers- en hebzucht en de verborgen vijandigheid ten opzichte van de Romeinen. Als de Heer nu misschien toch ook een keer naar Jeruzalem zou gaan -wat uit veel van Zijn woorden viel op te maken -wat voor gezicht zal de tempel en de heerszuchtige en van een luxueus leven houdende Herodes daarbij zetten?!
[2] Ik ben van mening dat het in alle opzichten een ontzettende opwinding als onvermijdelijk gevolg zal hebben! Dan zal er óf vuur van de hemel moeten regenen óf we zullen uit de stad van het verderf moeten vluchten om niet schandelijk gehoond te worden! Maar zowel het een.als het ander zal heel weinig helpen! Want waar de satan eenmaal zijn nest heeft gebouwd, worden geen duiven meer uitgebroed; zoals In de slangenkuilen geen kuikens uitgebroed worden. Dan kun je doen wat je. wilt, maar de satan zal een satan blijven zolang het laatste zandkorreltje van deze aarde zal bestaan. -Wat denken jullie daarvan?"
[3] PHILOPOLD zegt: "Geëerde vriend, dat schijnt mij wat te ver boven onze begrip te gaan! Aan de almachtige en wijze geest van God zal denk ik toch wel alles mogelijk zijn en dus ook het temmen van Jeruzalem!? Kijk eens naar de trotse stad Caesarea Philippi! Waar en wat is zij nu, de trotse, die haar straten met goud en edelstenen begon te plaveien. Een erbarmelijke ruïne zul je aantreffen! Denk je dat de Heer dat ook niet binnenkort over het ontuchtige Jeruzalem zal laten komen?
[4] Ik zeg je: Over honderd jaar zal men beslist niet meer de plaats kunnen aanwijzen waar het trotse Jeruzalem heeft gestaan! Laten wij, zoals Murel zegt, er maar over ophouden, want de Heer zal wel het best weten wat daar gedaan zal moeten worden!
[5] Onze zorg is alleen, dat wij zelf in het licht van de Heer blijven, het andere zal Hij alleen wel bepalen en op de juiste manier regelen! -Denken jullie beiden dat ook niet?"
[6] MATHAËL zegt: "Alles is natuurlijk wel zo, als Murel en Philopold nu hebben gezegd. Ik weet nu echter nóg iets dat jullie beiden waarschijnlijk niet weten en dat weet ik uit de mond van de Heer Zelf, en omdat ik dat weet, spreek ik ook op deze manier met jullie, zoals ik heb gesproken.
[7] De Heer, als mens, zal eens naar Jeruzalem gaan, zal daar leren en grote tekenen doen. Daardoor zal de tempel zeer geschaad worden, in grote woede ontsteken en trachten de Heer te grijpen en te doden, een onderneming van de tempel waartoe deze nu al grote lust heeft. En luister! De Heer zal Zich door de tempel laten grijpen en lichamelijk laten doden! Dat zijn Zijn hoogst eigen woorden.
[8] Maar Hij zal slechts drie dagen in zekere zin schijndood blijven, natuurlijk alleen lichamelijk, zal dan opstaan en dáárdoor pas alle kwaad en haar oordeel vernietigen. Hij zal al Zijn apostelen pas daarna de juiste macht geven en hen voorzien van alle kracht van Zijn geest, Zijn wijsheid en liefde.
[9] Zijn twaalf oudste leerlingen, die overal getuige van zijn en waren, zal Hij zeker in de hele wereld uitsturen om Zijn heilig evangelie te verkondigen.
[10] Maar hoe zal het daarna met óns gaan? Zal Hij ook óns iets van die genade schenken, hoewel wij niet vanaf het begin getuigen waren? Wel, dat zal zeker gebeuren! Maar wat gebeurt er dan met ons? Jullie beiden hebben het makkelijker en kunnen in zekere zin lachen om alles. Maar ik moet weg, misschien morgen of overmorgen, ver van hier in de koude streken van de Pontus en ik zal daar de onbeschaafde volkeren moeten leiden en regeren en voortaan niet meer getuige kunnen zijn van alles wat de Heer nog zal leren en doen! Wie zal mij daarover vertellen en wie zal mij zeggen of mijn leiding van de volkeren wel volkomen overeenstemt met de goddelijke wil?"
«« 231 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.