Het geweten en de invloed van de engelen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 232 / 246 »»
[1] Dan voegt RAPHAËL, die natuurlijk ook niet sliep, zich bij de drie en zegt tegen Mathaël: "Denk je dan, dat wij, talloze engelengeesten, en ik hier in 't bijzonder, de Heer alleen maar hier op deze heuvel ten dienste staan?
[2] Kijk, zoals je hier nu met eigen ogen kunt zien, staan wij altijd klaar voor de eervolle dienst van de Heer en wij dragen Zijn wil van de ene oneindigheid naar de andere, en wees ervan verzekerd dat wij jou in je Pontus omgeving heel zeker zullen vinden en je altijd van alles op de hoogte zullen brengen wat je volgens Gods orde noodzakelijk moet weten! Wat er ook mag gebeuren, je zult, als je wil blijft zoals hij nu is, van alles wat voor jou nodig is ogenblikkelijk in kennis gesteld worden, en meer zul je voorlopig wel niet nodig hebben.
[3] Zou je als koning echter in de gebruikelijke heersershoogmoed vervallen en je op die wijze afwenden van de Heer en dus ook van ons, dan zou je natuurlijk niets meer merken van het rijk van God en Zijn onmetelijke genade!
[4] Zorg er dus alleen voor dat je in de genade en volle liefde van de Heer blijft, -al het andere zal je dan vanzelf ten deel vallen!
[5] Als je je van alles wat de Heer in het vervolg op deze aarde persoonlijk zal doen, zelf zou hebben kunnen overtuigen en als je je dan op een of andere wijze toch door de wereld had laten verleiden, dan hielp al het geziene en gehoorde je pet zoveel alsof je niets gezien en gehoord zou hebben! Als je echter steeds blijft in de genade en liefde van de Heer , doordat je je niet Iaat verblinden door de wereld, maar de Heer steeds boven alles liefhebt en al je naasten als je zelf, dan zul je, ook al was je in de vreemdste en verste wereld, toch in alles ingewijd worden wat de Heer ook maar zal doen, -voor zover dat voor het heil van je ziel vereist is. Want werkelijk alles te weten wat de Heer in de gehele oneindigheid wil en voorschrijft, is voor het heil van je ziel helemaal niet noodzakelijk!
[6] Kijk, de Heer schrijft op elk van de talloze werelden steeds iets voor wat dáár gebeuren moet, maar dat heeft alleen nut voor die wereld waarvoor het voorgeschreven is, en dat is voor het heil van jouw ziel helemaal niet geschikt! Ook moet de Heer voor het voortbestaan van deze aarde veel regelen, wat jou óók niets aangaat. Maar van wat Hij voor het zieleheil van de mensen zal voorschrijven, zal je niets onthouden worden! -Ben je daarmee tevreden of niet?"
[7] MATHAËL zegt; "Verheven vriend uit de hemelen van God! Ik ben daar volkomen tevreden mee en heb alleen nog nodig, dat ik door jou vermaand wordt zodra ik, door wat voor omstandigheden dan ook, van de Heer en Zijn orde ook maar het geringste zou afwijken! Want een opstopper op het juiste moment is meer waard dan een wereld vol grote schatten!"
[8] RAPHAËL zegt: "Dat zou ook zonder jouw wens altijd al gebeurd zijn. Want zie, ieder mens heeft een geestelijk orgaan in zijn hart dat steeds open staat voor ons engelen van God en waar wij ongehinderd toegang hebben! Dit orgaan komt steeds op voor de eenvoudige begrippen: goed -slecht, waar -onwaar, recht -onrecht.
[9] Als je altijd het goede, ware en juiste doet dan wordt door ons het instemmende en goede deel van het orgaan aangeraakt en in jou ontstaat daardoor het prettige gevoel dat je goed en terecht gehandeld en gesproken hebt.
[10] Als je echter op de een of andere wijze niet goed gehandeld en gesproken hebt, wordt door ons het tegengestelde deel van het orgaan geprikkeld en een angstig gevoel zal over je komen en je zeggen dat je buiten de goddelijke orde bent gegaan. En dit orgaan heet in de taal van de moraal heel fijnzinnig: het geweten.
[11] Je kunt je volkomen op die stem verlaten, zij zal je nooit of te nimmer bedriegen! Dat is alleen maar mogelijk als iemand dit orgaan zo zou laten afstompen dat het tenslotte, omdat het te stoffelijk was geworden, onze aanraking helemaal niet meer zou waarnemen, maar dan zou het geestelijke deel van de mens zonder meer zo goed als geheel verloren zijn! Maar dat zal bij jóu zeker nooit het geval zijn, omdat jij in de genade en liefde van de Heer al een té grote voorsprong behaald hebt en de Heer je tesamen met je gezellen geheel nieuw heeft gevormd en voorbereid. Je ziel is nog wel de oude, waarin de liefde van de Heer als Zijn geest heel krachtig is gaan heersen, maar je oude slechte vlees is door de Heer veranderd, opdat het je ziel niet zal belasten.
[12] Alleen als je in je hart de vaste wil zou hebben om de Heer los te laten, zou je lichaam verwilderen zoals eens bij Ezau, die, tegen de wil van de vader, aan de jacht op wilde dieren meer plezier beleefde dan aan het waken over de tamme kudden van zijn vader. Maar bij jou is zo'n verwildering onmogelijk, omdat je ziel reeds te krachtig is en door en door is doordrongen van de geest der liefde tot de Heer .
[13] Binnenkort zal, door het beoefenen van de naastenliefde, je liefde tot de Heer een krachtige, wezenlijke vorm aannemen en dan geheel één worden met de ziel. Dan zul je in de geest en in de waarheid zijn wedergeboren en het geestelijke huwelijk aangaan met de oerliefde in God en daardoor ook één met haar worden.
[14] Daardoor zal Gods liefde ten opzichte van jou ook pas reëel worden en vorm krijgen, en je zult God dan altijd kunnen zien en spreken, en de Heer zal, zoals nu hier lichamelijk voor jou zichtbaar en in je hart hoorbaar, je Leraar en Leidsman zijn en voor eeuwig blijven. En dan zal er vast geen mogelijkheid meer zijn je in je hart en je inzicht van de Heer af te wenden, want dan zul je in wil en kennis als een echte en ware zoon van de eeuwige Vader geheel één met Hem zijn. -Begrijp je dat?"
[15] MATHAËL zegt: " Ja, ik begrijp het goed en ik ben nu helemaal in alles gerustgesteld!"
«« 232 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.