Rafaëls vraag over de vervulling van de belofte.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 240 / 246 »»
[1] RAPHAËL zegt: "Heel goed, zo is het en niet anders! Jouw vlees en bloed hebben je dat echter niet geopenbaard, maar de geest van het woord van de Heer. Het is goed dat jullie dat nu weten! Maar deze kennis moeten jullie nu voor jezelf houden! Want het vereist zielen zoals die van jullie om dat te begrijpen, voor de anderen is het voldoende dat ze God kennen en Hem als Vader boven alles liefhebben. Mochten jullie echter waarachtig grote zielen vinden, dan kunnen jullie hun ook datgene vertellen, waarover wij nu al meer dan twee uur hebben gesproken. Maar nu lieve vrienden nog over iets anders!
[2] Als medewerkers van het Rijk van God zal het je op jullie wegen en paden.heel vaak overkomen dat leerlingen jullie indringend gaan vragen: 'Uw leer is wel heel verheven, mooi en aangrijpend, maar van een vervulling van de belofte die u ons heeft gegeven, zien wij nog steeds niets. Wij moeten de stem van de Vader in ons horen, ja de Vader zelfs te zien en te spreken krijgen wordt ons beloofd, maar van dat alles hebben we tot nu toe nog niets gemerkt. Als uw leer waarheid bevat, moeten de aan ons gemaakte beloften uitkomen. Wij houden ons aan alles, maar merken nog steeds niets van een vervulling van de door u aan ons gedane beloften! Vertel het ons en geef ons antwoord, en zeg het ons open en eerlijk waaraan het ligt dat uw beloften aan ons niet en nooit in vervulling gaan!' -Wat zullen jullie in zo'n geval dan tegen hen zeggen?"
[3] Alle drie zetten ze bij die vraag grote ogen op en MUREL zegt: "Vriend, als wij iets beloven in vertrouwen op Gods getrouwe woord, en onze leerlingen de leer daadwerkelijk navolgen, mag de Heer ons natuurlijk niet op een bepaalde manier in de steek laten, want dan zou het zeker verstandiger zijn de leer niet uit te dragen, dan ten opzichte van de mensen daarmee in de steek gelaten te worden!
[4] En ik zou hier zelfs heel oprecht willen opmerken, dat het op een soortgelijke manier in de steek gelaten worden door God, altijd een heel belangrijke, bijkomende reden was voor het verval der godsdiensten! Want de gedane beloften zijn om de een of andere verborgen reden, ten opzichte van de gelovigen, of niet geheel, of heel vaak ook helemaal niet vervuld. Daarom moesten de leraren kunstmatige middelen aanwenden om niet heel smadelijk door het volk behandeld te worden! Dat maakte dat het volk zijn zinnen al snel op het uiterlijke richtte, en zo'n bedrogen volk was dan geestelijk niet meer aanspreekbaar.
[5] Dat zou de Heer daarom al de verbreiders van Zijn leer niet meer aan moeten doen. Hij zou ze nooit meer in de steek moeten laten en vooral niet op momenten, dat zij als voornaamste bewijs van de waarheid en goddelijkheid beweerd hebben dat Zijn beloften zeker waarheid zullen worden. Want ik zou liever de eenvoudigste straatveger zijn, dan een tot het uiterste geplaagde Jeremias! Als men daardoor iemand van nut was, zou het nog niet erg zijn. Maar van nut kan toch nooit sprake zijn als men de mensheid alleen maar ergert!"
[6] RAPHAËL zegt: "Maar, beste vriend, in je ijver dwaal je helemaal van datgene af, wat ik je eigenlijk vroeg! De Heer zal het Zijne, wat Hij beloofd heeft, altijd en eeuwig doen. Maar het gaat er alleen maar om of jullie heel precies de volledig geldige voorwaarden kennen waaronder de Heer de gedane beloften altijd meteen in vervulling laat gaan!
[7] Want bij een mens kan vaak een kleinigheid ervoor zorgen dat een gegeven belofte niet in vervulling gaat. Dan moeten jullie als echte leraren precies weten, wat de leerling nog mist om het meesterschap te bereiken. Wel, daar gaat de vraag over die ik je net stelde!"
«« 240 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.