Het rijk van God in het hart van de mens.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 241 / 246 »»
[1] "Maar omdat ik wel zie dat jullie de door mij gestelde vraag in geen geval kunnen beantwoorden, zal ik deze zelf voor jullie, die een beter begrip hebben, toereikend beantwoorden. Jullie moeten echter goed opletten en mijn antwoord diep in je hart griffen. Want er hangt veel van af, tenslotte zelfs alles, dat jullie de voorwaarden heel precies kennen die noodzakelijk zijn voor het volledig bereiken van het ware kindschap van God, omdat zij volgens de onveranderlijke, goddelijke orde noodzakelijk zijn.
[2] Jullie weten dat ieder mens zichzelf, geheel onafhankelijk van de almacht van de goddelijke wil, vrijwillig volgens de erkende, goddelijke orde moet bekwamen en vormen om zo een vrij kind van God te worden.
[3] Het aanbevolen krachtigste en dus werkzaamste middel daarvoor is de liefde tot God en in gelijke mate de liefde tot de naaste, of deze nu een man of een vrouw, jong of oud is, dat maakt geen verschil.
[4] Bij de liefde behoren de ware deemoed, zachtmoedigheid en geduld, omdat de ware liefde zonder deze drie niet kan bestaan en geen echte en zuivere liefde is.
[5] Maar hoe kan een mens bij zichzelf constateren of hij zich werkelijk volgens de goddelijke orde in de zuivere liefde bevindt?
[6] De mens moet bij zichzelf nagaan of hij, wanneer hij een arme broeder of een arme zuster ziet of wanneer deze naar hem toe komen om hulp, in zijn hart een drang voelt die hem zichzelf doet vergeten en waarbij hij met veel vreugde en zonder beperking liefdevol wil geven! Voelt hij dat, en dat natuurlijk oprecht en levendig, dan is hij als een echt kind van God reeds rijp en klaar, en de gegeven beloften die een op die wijze gereed kind van God kan verwachten, beginnen dan volle werkelijkheid te worden en wonderbaarlijk in woord en daad zichtbaar te worden, en daardoor zal jullie leraarschap bij je leerlingen gerechtvaardigd zijn.
[7] Die leerlingen echter bij wie de beloften zich niet openbaren, zullen dat voorbeeld voor ogen moeten houden, en het aan zichzelf moeten wijten als bij hen de gegeven beloften nog steeds niet zichtbaar worden, want zij hebben hun hart nog niet geheel opengesteld voor de arme, naaste medemens.
[8] De liefde tot God en het vrijwillig volgen van Zijn onderkende wil, zijn in het hart van de mens het eigenlijke, hemelse element. Dit element is het vertrek en de woonkamer van de goddelijke geest in ieder mensenhart. De naastenliefde is de deur naar deze heilige woonkamer .
[9] Deze deur moet geheel geopend zijn, opdat de overvloed van het goddelijke leven kan binnenstromen, en de deemoed, de zachtmoedigheid en het geduld zijn de drie wijd geopende ramen, waardoor het heilige woonvertrek van God in het mensenhart door het overweldigende, hemelse licht stralend wordt verlicht en met de overvloed van al het hemelse leven wordt verwarmd.
[10] Daarom hangt alles af van de vrije, vreugdevolle en oprechte naastenliefde. De grootst mogelijke zelfverloochening is zelf de openbaring van de beloften. -Hier heb je nu het juiste antwoord op de allerbelangrijkste levensvraag. Denk er over na en breng het in toepassing, dan zullen jullie gerechtvaardigd zijn voor jezelf, voor je broeders en voor God! Want wat nu de Heer zelf doet, zullen ook de mensen moeten doen om gelijk aan Hem, en zo Zijn kinderen te worden. -Hebben jullie dit allemaal begrepen?"
«« 241 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.