Het materialistische denken der priesters.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 97 / 246 »»
[1] MATHAËL zegt: "O liefje! Dat zou nu erg ongelegen komen. Later wel, maar nu, nu de opwinding ten top is gestegen, zou dat in de levenssfeer van de ziel hetzelfde te weeg brengen als bijvoorbeeld het gieten van koud water in kokend hete olie. De vlammen zouden hoog oplaaien!
[2] Maar een paar dagen na dit verschijnsel zullen de mensen uit de hele, wijde omtrek wel open staan voor het opnemen van iets hogers. Niet allemaal natuurlijk, maar het merendeel zeker .
[3] De Joodse priesters zullen het meest onder de indruk zijn van het verschijnsel. De totale, natuurlijke zonsverduistering van vandaag heeft ze toch al erg aangegrepen, omdat deze mensen alles stoffelijk opvatten. Van een innerlijke, geestelijk zin hebben zij helemaal geen vermoeden, omdat zij zelfs niet eens meer de overeenkomstige beeldspraak begrijpen die Mozes en nog een aantal andere zieners en wijze mannen in hun tijd hebben gebruikt. .
[4] In één der profeten, Daniël geheten, wordt immers gesproken over een gruwel der verwoesting, Waarbij tevens over zonsverduistering en nog een aantal verschrikkingen wordt gesproken, wat echter allemaal op geestelijke wijze is bedoeld.
[5] Maar omdat, zoals reeds gezegd, juist nu de Joodse priesters alleen maar stoffelijk denken en zodoende de Schrift ook alleen maar letterlijk nemen, brengt iedere zonsverduistering hen in een meer dan panische schrik vanwege de veronderstelde ondergang van de stoffelijke wereld. Hoewel de oude wijsgeer daarmee alleen maar de zeer wenselijke ondergang van het zedelijk stoffelijke in het mensenhart bedoelt, denken zij aan de ondergang van de werkelijk stoffelijke wereld en zijn daarom verschrikkelijk bang als er een zonsverduistering op komst is!
[6] Als nu dus over een uurtje deze zon zo plotseling zal doven, zal hen een grote angst overvallen. Want de maan zullen zij vandaag ook niet te zien krijgen, omdat zij al is ondergegaan. De grote angst zal hun ogen beïnvloeden zoals bij het gezichtsvermogen van dronken mensen.het geval is, en zij zullen door hun duizeligheid de sterren zien verschuiven. Dat zal hen doen denken dat volgens de voorspelling de sterren van de hemel op de aarde zullen vallen en de vele blinde domkoppen zien de dag des oordeels dan al aangebroken. Je zult helemaal hier kunnen horen hoe na het plotselinge doven van de schijnzon de menigte voor. die stad in een ontzettend gehuil zal losbarsten. Dat zal hun echter met in het minst schaden want daardoor worden ze weker en zachter en ontvankelijker gemaakt voor de zuivere waarheid.
[7] De heldere dag van morgen zal hen wel weer tot rustiger bezinning brengen en dan kan er veel met hen gedaan worden! Want morgen zullen zij groepsgewijs naar zee gaan en kijken of het zeewater soms veranderd is in bloed, en bij die gelegenheid zijn zij veel meer voor rede vatbaar.
[8] Onze heilige Heer en Meester heeft dit verschijnsel namelijk vooral laten plaatsvinden ten behoeve van deze stad, die nu juist niet zo goed staat aangeschreven! Wat Hij doet, heeft altijd een oneindig veelzijdig, goed doel, maar wat de mensen zonder Hem doen, deugt niet en heeft geen nut."
«« 97 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.