Dieet

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

«« 5 / 13 »»
[1] Onthouding van alle zure en gekruide spijzen en dranken en vooral van bier en koffie.
[2] Koffie is verreweg het slechtste wat de mens zich uit de plantenwereld voor zijn genot heeft uitgekozen. Deze vrucht is alleen voor paarden, ezels, kamelen en meer van dergelijke dieren op aarde geschapen en activeert ze en maakt hun zenuwen sterk. Bij mensen die koffie gebruiken heeft deze boon echter een geheel tegenovergestelde werking. Bij hen bederft ze het bloed in hoge mate, verhit de genitali├źn en als daarop niet spoedig een bevrediging kan volgen, dan ontstaat daaruit een totale afstomping in de prikkelbare delen van het menselijk lichaam. Daar het de ziel veel moeite kost zulke alleen voor het grove vee bestemde zielepotenties uit het lichaam te verwijderen, raakt zij vermoeid, traag, nalatig, vaak somber, nors en treurig. Ik zeg jullie: Een kop mestgier met suiker gezoet gedronken, zou voor het menselijk lichaam veel gezonder zijn dan die bruine brandsoep van dit grove diervoeder.
[3] Ik heb jullie de schadelijkheid van de koffie alleen daarom getoond, omdat Ik maar al te goed zie en weet, hoezeer de mensheid -vooral de vrouw -op dit ezelsvoer gesteld is; voor haar constitutie is niet makkelijk iets te vinden dat meer schadelijk is dan juist het genot van deze drank! En niets maakt het lichaam in het bijzonder het vrouwelijke -zo onontvankelijk voor een heilzaam medicijn als juist deze koffie. Daarom moet de koffie ook, vooral tijdens de een of andere ziekte en zeker bij deze zonnehomeopathische behandeling, totaal worden gemeden, daar anders de medicijn niet in het minst kan werken.
[4] Als iemand vergif had ingenomen en was hij voorheen een grote koffiedrinker en hij zou na het gif ook nog een grote portie koffie drinken, dan zou daardoor de werking van het gif worden teniet gedaan.
[5] Wanneer echter de koffie de felle werking van vergif kan tenietdoen wanneer deze niet te intensief is, hoeveel te meer zal hij dan de tere en zachte werking van de specifica van de ziel van de nu aan jullie getoonde nieuwe, zonnestralen-homeopathische medicijnen tenietdoen! Daarom moet men zich heel zorgvuldig voor zulke spijzen hoeden, die in zekere zin nog erger dan het bekende opium, de inwerking van edele en zuivere medicamenten afremmen.
[6] Verse meelspijzen, hetzij in een verse, uit zuiver en gezond vlees getrokken bouillon of ook in verse, goede, niet te vette melk gekookt, zijn -met mate gegeten -te prefereren boven alle andere spijzen. Er kunnen ook -met uitzondering van bonen en linzen andere levensmiddelen worden genuttigd. Maisgrutten, goed gekookte rijst en ook gierst met bovengenoemde bouillon of melk toebereid, zijn nuttig om te eten.
[7] Goed gekookt en gezond vlees -met mate gegeten -schaadt ook niet, alleen moet het met gekookte vruchten, appelen, peren of kwetsen gegeten worden, en dan met mate; want het vlees bevat eveneens zielespecifica van grove en lager geordende soort. Wanneer het echter wordt gegeten met vruchten, dan wordt dit specificum verzacht en zulk voedsel zal de zieke goed doen.
[8] De zogenaamde 'groenten' moeten echter -tenminste tijdens de medische behandeling -worden vermeden, want de voedingsspecifica voor de ziel van de eetbare kruiden en wortelen zijn nog veelonzuiverder dan die van het vlees van de dieren en moeten daarom, zoals gezegd, worden vermeden.
[9] Deze rweede jullie getoonde manier (dit is het aanwenden van grovere zonbestraalde suikers) werkt bij een juist gebruik en vol geloof en vertrouwen op Mijn daadwerkelijke hulp net zo goed als de eerste en is gemakkelijker te realiseren. Alleen heeft zij wat meer tijd nodig; dat doet echter niet terzake.
[10] Wie de eerste soort kan bereiden is weliswaar zekerder; is dit echter niet gemakkelijk te verwezenlijken, dan kan Ik bij een vast geloof en vertrouwen -de tweede manier net zo goed zegenen als de eerste. Zonder Mijn medewerking werkt echter toch geen medicijn, behalve dan tot nadeel en verderf van het lichaam en naderhand ook vaak van de ziel.
[11] Nu volgt een derde methode.
«« 5 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.