Tweede manier om de zonnestralen op te vangen

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

«« 4 / 13 »»
[1] Als de eerste aan jullie bekend gemaakte manier ergens moeilijkheden geeft -wat heel gemakkelijk denkbaar is -doordat jullie niet in staat zouden zijn, jullie al het daartoe benodigde aan te schaffen, dan zouden jullie ook nog op een andere, op de eerste manier gelijkende wijze, de zonnestralen door een deugdelijk middel kunnen opvangen en bij voorkomende ziektegevallen een lijdende daarmee te hulp kunnen komen. De manier bestaat hieruit:
[2] In plaats van de violette glasschaal kan ook een uit goede klei gebakken, óf geheel zwarte, maar beter een donkerblauw geglazuurde kom of schaal genomen worden. In deze schaal doet men in plaats van de melksuikerkorreltjes een andere gebrokkelde suiker*, (* Her beste is de uit suikertier gewonnen kandijsuiker ) die zuiver is en zo groot als erwten en wel zo dat geen brokje het andere bedekt. Stel dan deze suiker gedurende dezelfde tijd per dag net zoals bij de vorige manier, maar minstens twee maanden lang, aan de zon bloot en bewaar hem 's nachts en naderhand net zo zorgvuldig als bij de vorige manier, in een donker, voor de inwerking van de lucht goed afgesloten vat. Het gebruik is hetzelfde als bij de eerste manier, alleen met dit onderscheid, dat hier de dosis iets sterker moet zijn dan bij de eerste manier, omdat in deze suikerbrokjes in een kleischaal de zonnestralen zich niet zo sterk concentreren als bij de voorgaandemanier.
[3] Bij ziektegevallen waar snelle hulp en verzachting nodig is, kan bij deze tweede alsook bij de eerste manier, het geneesmiddel meteen aan de zieke toegediend worden. Wanneer echter het aangegeven voordieet met het nuttigen van het bekend gegeven zonnewater in acht kan worden genomen, dan is de daaropvolgende genezing des te zekerder en sneller, omdat daardoor de ziel een belangrijk werk bespaard wordt.
[4] Deze door de zonnestralen verzadigde suikerbrokjes kunnen jullie ook zeer werkzaam op de volgende manier aanwenden:
[5] Wanneer de zieke over de dag verdeeld enkele drinkglazen vol met zonnewater heeft gedronken, dan moet hij in een goed bed gaan liggen, waarin hij na enkele uren zeker zal gaan transpireren.
[6] Wanneer de zieke dan transpireert, neem dan 1 a 3 brokjes van de door de zon bestraalde suiker, doop ze even in een van de zweetdruppels en geef het dan zo de zieke in. Daarna zal hij zich wat verdoofd voelen en in hoofd en maag een lichte druk bespeuren; ook zal hij over heel zijn lichaam wat ziekelijk rillerig zijn. Na deze rillerigheid zal dan een lichte diarree optreden, waarna de patiënt ook volkomen genezen is.
[7] Deze nu beschreven uitwerking kan bij menigeen 3, bij anderen zelfs tot 7 dagen duren, al naargelang de zieke een lichtere (onbezorgde) of zwaardere geaardheid heeft.
[8] Na herstel moet de genezene het dieet dan nog een paar weken lang voortdurend aanhouden en zo nu en dan een glas zonnewater drinken; hij zal dan van wat voor ziekte ook totaal hersteld zijn.
[9] Hierbij valt nog op te merken, dat bij die ziekten die gewoonlijk ontstaan door te veel bloed, een voorafgaand dieet beslist noodzakelijk is, en zelfs zo streng gehouden moet worden als het in de beste homeopathie is voorgeschreven.
«« 4 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.