De eerste manier om de zonnestralen op te vangen

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

«« 3 / 13 »»
[1] Neem een uit een donkerviolet glas vervaardigde kom met een doorsnede van 3 a 4 zoll* (* I Zo!! = 1,5 cm) waarvan de rand ongeveer 1 zoll hoog kan zijn; de rand moet echter zeer glad afgeslepen zijn. Laat bij deze kom ook een deksel maken, dat deze kom hermetisch (luchtdicht) kan afsluiten.
[2] Wanneer jullie je zo'n schaal hebben aangeschaft die het best bruikbaar is, neem dan de jullie bekende melksuikerkorreltjes** (** Doffe melksuikerkorreltjes, zoals die in de homeopathie worden gebruikt) en strooi ze dan daarin op de bodem zo uit, dat 2 of3 korrels elkaar niet kunnen bedekken. Stel dan de kom met de korrels geruime tijd bloot aan de zonnestralen, dan zullen deze korrels de zonnestralen met al de levensspecificageesten in zich opnemen. En als dan bij een ziektegeval aan de zieke, na een voorafgaand juist dieet, 1, 2 of hoogstens 3 van zulke korreltjes toegediend worden -het beste voor zonsopgang -dan zal hij binnen 3 tot hoogstens 7 dagen volledig beter zijn; want de ziel zal zich daaruit het ontbrekende nemen en daardoor gesterkt, zich ontdoen van het onbruikbare en zo heel gemakkelijk de juiste levensspanning in haar lichaam bewerkstelligen
[3] In de zomer, wanneer de zon het sterkste werkt, is het voldoende, wanneer de bovengenoemde melksuikerkorreltjes een maanomlooptijd lang buiten aan de zon worden blootgesteld. Ze mogen echter overdag niet zo lang in de zon blijven, als de zon aan het firmament zichtbaar is, maar alleen zó lang, als de zon nog 45 graden hoog staat. Onder de 45 graden wordt, wegens het schuin invallen van de stralen, haar licht en haar werking te zwak en oefent zij op de korrels weinig of helemaal geen werking meer uit. Daarom moeten ze dan met de boven beschreven deksel zorgvuldig worden afgedekt en op een droge, koele plaats tot de volgende dag bewaard worden.
[4] Voor een verder bewaren van deze nu met zonlicht verzadigde korreltjes moeten jullie je ook uit donkerviolet glas gemaakte flesjes aanschaffen, die met een zuivere stop van hetzelfde glas, luchtdicht af te sluiten zijn; daarna kunnen deze met een blaas goed afgebonden worden. Met moet ze op een koele en droge plaats bewaren.
[5] In het voorjaar en in de herfst moet het blootstellen van de korrels aan de zonnestralen wel drie maanden duren. De verdere handelingen blijven dezelfde. In de winter is het toebereiden helemaal niet mogelijk, omdat dan de zonnestralen te schuin invallen en daardoor geen werking hebben.
[6] Het dieet is volkomen hetzelfde, zoals dat zorgvuldig gehandhaafd wordt bij de homeopathie, alleen met dat kleine onderscheid, dat met het dieet minstens 3 a 7 dagen eerder begonnen moet worden dan bij de gewone homeopathie het geval is. Tijdens het voorafgaande dieet kan de patiënt meerdere malen per dag zonbestraald water drinken.
[7] Als drinkglas zou eveneens een iets minder donkerviolet glas of tenminste een met zo'n kleur geglazuurd porseleinen kopje de voorkeur hebben boven elk ander drinkglas.
[8] Om het water echt werkzaam te maken, kunnen jullie ook een goede, 1,5 schuh* ( * 1 Schub = 30 cm.) in doorsnede metend brandglas van hoogstens 3 voet brandpuntsafstand gebruiken en daarmee de versterkte zonnestraal, zoals hij zich manifesteert in het brandpunt, zo op het water richten, dat het brandpunt, naargelang van de hoogte van het vat 1,2 tot 3 zoll onder de waterspiegel valt, dus meer in het midden van de watermassa. Langer dan een halve minuut mag het brandpunt echter niet in het water blijven, omdat daardoor bepaalde verfrissende levensgeesten van het water door de lichtgeesten uit de zon te zeer zouden worden gevangen genomen en zulk water dan bij zwakke re naturen een te heftige werking zou teweegbrengen, die dan voor de daaropvolgende hoofdkuur eerder hinderlijk dan bevorderlijk zou zijn.
[9] Ook een zeer zuivere, onvervalste wijn die op dezelfde manier behandeld is als het water, verdient bij zenuwzwakke mensen de voorkeur boven water. De wijn mag niet in eiken vaten bewaard zijn, maar zoals bij de mensen uit vroeger tijd gebruikelijk was, in zakken of in glazen flessen of ook wel in vaten, gemaakt van zoet hout.
[10] Na het gebruik van zulke medicamenten moet hetzelfde dieet al naar gelang het jaargetijde drie maanden aangehouden worden en de patiënt wordt aangeraden zich dan, vooral als de zon schijnt, vaak in de frisse lucht te begeven, dan zal hij volkomen beter worden.
[11] Aan echtparen wordt nog bijzonder aangeraden zich gedurende de kuurtijd streng te onthouden van alle sexuele activiteiten; want het zaad van beide geslachten is een hoofd-levens-specificum en mag aan de ziel bij het herstel van het lichaam niet worden onttrokken.
[12] Wanneer een op deze manier gezond geworden mens in het vervolg matig en ordelijk leeft, zal hij niet gauw meer ziek worden en kan hij een zeer hoge ouderdom bereiken.
[13] Dit is één manier waarop men langs een wat kunstmatige weg het zonlicht voor de gezondheid van de mensen dienstbaar kan maken. Over een andere -en zelfs over meer methoden -wil Ik jullie hierna nog meer mededelen..
«« 3 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.