Gedachten en hun verwezenlijking.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 102 / 263 »»
[1] (De Heer:) "IK zeg: "Niets gemakkelijker dan dat! Ik heb jullie al laten zien hoe ieder mens de weg van de wet moet volgen om tot vrijheid en zelfstandigheid van zijn bestaan en leven te komen. Als er echter een wet bestaat die de mens als van buiten af wordt gegeven, dan moet er toch ook een aandrang in de mens zijn om die wet liever met gemak en plezier te overtreden, ook al is het maar voor even, dan zich er heel streng aan te houden. Zo werden door Mij, voordat al het stoffelijke geschapen werd, geesten in het leven geroepen. Hoe dat plaats vond heb ik jullie al zo beschreven dat je het wel moest begrijpen; want zelf houden jullie tegenwoordig, als je iets tot stand brengt, nog geheel dezelfde volgorde aan.
[2] Eerst krijg je allerlei gedachten; daaruit ontwikkel je dan ideeën en vormen. Als je eenmaal uit de gedachten en ideeën een bepaalde vorm hebt ontwikkeld, wordt deze door de wil om die te behouden, omhuld. Zodra dat gebeurd is, blijft deze vorm reeds onverwoestbaar geestelijk bestaan en het beeld ervan kun je oproepen, zovaak je dat maar wilt. Hoe langer je echter een op die wijze gevormd idee in jezelf al als een echt voorwerp bekijkt, des te meer voorliefde vat je op voor het gevormde en geestelijk belichaamde idee; er ontwaakt liefde in je voor deze geestelijke vorm. De liefde daarvoor neemt toe, een vuur brandt ervoor in je hart en door de levenswarmte en door het licht van de liefdesvlam wordt het idee, dat nu steeds vastere vormen aanneemt, gedetailleerder, completer, mooier en naarmate het completer wordt begin je er steeds meer nuttige toepassingen voor te zien en je voor te nemen het nu steeds verder ontwikkelde idee uiterlijk vorm te geven en toe te passen.
[3] Eerst maak je tekeningen op papier, en wel zo lang tot de tekening helemaal lijkt op het reeds volledig ontwikkelde beeld in je geest. Als de tekening helemaal voldoet aan het beeld in je geest, overleg je met deskundigen hoe het gerealiseerd kan worden. En de deskundigen denken na, zien al gauw iets in het voorgestelde idee en zeggen: 'Dit zijn de voorwaarden, zoveel jaar hebben we nodig en zoveel zal het gaan kosten!' Jullie stellen dan een kontrakt op, met het werk wordt begonnen en een paar jaar later kan je idee bekeken, bewonderd en gebruikt worden door jezelf en duizenden andere mensen.
[4] Kijk, zo scheppen jullie je huizen, werktuigen, steden, burchten, schepen en nog duizenden andere dingen! En op dezelfde wijze schep ook Ik de hemelen, de werelden en alles wat deze bevatten en dragen. Natuurlijk is voor het scheppen van een wereld meer tijd vereist dan jullie nodig hebben voor het bouwen van een hut, een huis of iets anders; want jullie hebben de kant en klare materie al bij de hand, -maar Ik moet de materie eerst scheppen en haar uit de onveranderlijke vastheid van Mijn wil halen.
[5] Ik zou de een of andere materie ook wel ogenblikkelijk kunnen maken, of zelfs een heelleger van werelden in een oogwenk kunnen scheppen; maar zo'n wereld zou nu juist daarom heel moeilijk enige duurzaamheid bezitten omdat deze door Mij van tevoren te weinig is gevoed om geheel rijp te worden. Als een groot idee voor het scheppen van een wereld bij Mij echter voldoende is gerijpt en gevoed door Mijn liefde en wijsheid, zal dit ook steeds meer aan intensiteit winnen en daardoor steeds duurzamer worden.
[6] Zo is het immers toch ook bij jullie, terwijl jullie al te maken hebben met reeds gevormde materie! Een huis, dat jullie desnoods binnen een dag hebben gebouwd, zal echt geen eeuwen nog minder duizend jaar trotseren! Maar bij bouwwerken waarvan je voor je er aan begon eerst het idee gedurende enige tijd helemaal in je hebt laten rijpen en daarbij eerst zelf door de reflectie van je idee steeds helderder voor ogen hebt gekregen wat er allemaal voor nodig is om zo'n vorm zo duurzaam en volledig mogelijk te realiseren, zul je ook iets duurzaams maken zoals de piramiden, die tot op heden reeds, zoals alle ontwikkelde mensen weten, bijna tweeduizend jaar staan en alle stormen trotseren en nog meer dan viermaal zolang zullen blijven staan, terwijl zij aan de buitenkant nauwelijks verweerd zijn.
[7] Als de Farao's niet lang genoeg nagedacht zouden hebben over het bouwen van zulke bouwwerken als bewaarplaatsen voor hun geheime kunsten en wetenschappen, die de tand des tijds gedurende duizenden jaren niet moest kunnen verwoesten, dan zouden deze piramiden er niet meer als gedenktekens van de oerbouwkunst staan; maar omdat de bouwers eerst hun eenmaal opgevatte, en tot een volledige vorm ontwikkelde idee jarenlang gevoed hebben en op die manier hebben laten rijpen, is het ook te begrijpen waarom hun in materie omgezette idee nu nog de reiziger met verbazing vervult.
[8] Daarna leerden de mensen weliswaar heel snel te denken en konden zij uit de som van hun gedachten snel een idee ontwikkelen dat vaak zelfs erg ingewikkeld was en meestal ook gerealiseerd werd; maar omdat het idee snel en niet degelijk ontwikkeld werd, was de realisatie ervan ook snel en niet degelijk. Het resultaat was daarom echter ook niet degelijk en de te geringe voorafgaande rijping van het idee maakte dat het erg vergankelijk was. Kortom, al het lichte blijft licht en al het zware blijft zwaar!"
«« 102 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.