Gods 'toorn'.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 141 / 263 »»
[1] CYRENIUS zegt wat verlegen: "Heer, behalve ik heeft niemand U toch ergens om gevraagd en het lijkt erop alsof U als God, als mijn Heer en mijn Behoeder, om die reden boos op mij bent geworden!"
[2] IK zeg: "Hoe kun je Mij zo verkeerd begrijpen? Hoe kan Ik boos op je zijn, terwijl Ik je in alle ernst en voor eeuwig waar laat zien, wat voor jullie allen en voor ieder mens het meest noodzakelijk is voor het leven? Kijk, kijk, hoe gering je beoordelingsvermogen nog is! Wanneer zal dat groot genoeg zijn? Op wie kan de zuiverste oerliefde van alle liefde in God ooit boos worden?
[3] Als jullie over de toorn van God lezen, dan moeten jullie dat zien als de eeuwig altijd gelijke en vaste ernst van Zijn wil; en deze ernst van de wil in God is immers juist de binnenste kern van de reinste en machtigste liefde, waaruit de oneindigheid en alle werken in haar als kuikens uit het ei zijn voortgekomen, - en die kan toch nooit op iemand boos worden! Of denkt soms iemand van jullie dat God, net als een dom mens, kwaad zou kunnen worden?"
[4] Dan komt de oude overste STAHAR weer eens naar Mij toe en zegt: "Heer , vergeef mij als ik mij hier ook een opmerking veroorloof met betrekking tot de toorn van God!
[5] Als men vast gelovend in God de oude wereldgeschiedenis bekijkt, kan men toch niet helemaal aan de indruk ontkomen dat God van tijd tot tijd de mensen die te losbandig zijn geworden, Zijn toorn en Zijn wraak op bijzonder onverbiddelijk strenge wijze heeft laten voelen.
[6] 'Mij is de toorn en Mij is de wraak!' spreekt de Heer door de mond van de profeet. Dat dat zo is, bewijzen de verdrijving van Adam uit het paradijs, de zondvloed ten tijde van Noach, de goedkeuring van de vloek van Noach over een van zijn zonen; later de ondergang van Sodom en Gomorra en de tien omliggende steden op de plaats waar wij thans de Dode Zee bewonderen; nog later de plagen van Egypte en die van de Israƫlieten in de woestijn; dan de door God bevolen moorddadige oorlogen tegen de Filistijnen, de Babylonische gevangenschap en nu uiteindelijk de totale onderwerping van het volk van God door de macht der heidenen!
[7] Heer, wie nu deze handelwijze van Jehova tegen de zondaars, -en wie zijn dat anders dan wij, mensen, - ook maar een beetje onder ogen ziet en op zich laat inwerken, kan toch onmogelijk iets anders ontdekken dan regelrechte toorn en ondubbelzinnige wraak van Jehova!
[8] Natuurlijk zou men kunnen zeggen: "Zo voedt God met een flinke tuchtroede in de hand in volle ernst Zijn mensen en gehele, grote volkeren op! Maar de klappen en slagen zien er beslist niet uit alsof ze uit de hand van een liefdevolle Vader komen, maar overal ziet men hierin een ontzettend toornige, hoewel in een bepaald opzicht zeer rechtvaardige rechter, die op leven en dood en op pestilentie en brand oordeelt!
[9] Zo denk ik er over, dat wil zeggen, als de wereldgeschiedenis ons de volle waarheid vertelt; mocht echter de hele treurige opsomming van dat wat God veroorzaakt heeft slechts een verzinsel zijn, dan kan dat, wat men toorn en wraak van God noemt inderdaad de kern van Zijn eeuwige en zuivere liefde zijn. Ik heb dit nu alleen zo naar voren gebracht, omdat U, o Heer, zoƫven Zelf over de toorn en de wraak bent begonnen !
[10] Het zal desondanks toch wel zo zijn als U, o Heer, het eerder heeft gezegd; maar het blijft wel vreemd dat wanneer in oude tijden Gods toorn werd aangekondigd, ook de grimmigste straf volgde als de mensheid zich niet verbeterde en echt boete deed, en dat zowel in het groot als in het klein, en in het algemeen als in het bijzonder, zonder enige consideratie! Wel, het zou werkelijk de moeite waard zijn als bij deze gelegenheid wat nader belicht zou worden hoe zich dit alles in overeenstemming laat brengen met de zuiverste liefde, zonder enige toorn of wraak!"
«« 141 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.