De invloed van het kwade op het goede.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 145 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Des te meer is echter een gierig en hebzuchtig mens een buitengewoon grote en tot ver in de omtrek zijn uitwerking hebbende giftige plant. Zijn hele, ver naar alle kanten reikende omgeving met natuurgeesten, zijn uitademing, zijn hele uitstralingsgebied krijgt hetzelfde karakter als zijn innerlijk; de omringende, slecht geworden natuurgeesten maken de voortdurend toestromende, nog goede natuurgeesten slecht, gierig en hebzuchtig.
[2] Maar omdat deze natuurgeesten niet alleen met de mens, maar ook met de dieren, de planten, het water en de lucht in voortdurend conflict staan, geven zij ook steeds veel aanleiding tot allerlei strijd, wrijving en onnodige beweging in de lucht, in het water, in de aarde, in het vuur en in de dieren.
[3] Wie dit eens heel praktisch wil ondervinden, moet maar eens naar een zeer goed mens gaan, dan zal hij zien dat daar alle dieren ook een veel zachter karakter hebben. Het snelst merkt men dat bij honden, die in korte tijd geheel het karakter van hun baas aannemen. De hond van een gierigaard zal beslist ook een gierig beest zijn, en als hij vreet zal het niet raadzaam zijn in zijn buurt te komen. Maar als je naar een vrijgevig, zachtaardig mens gaat, dan zul je merken dat zijn hond, als hij er een heeft, een heel goedmoedig karakter heeft; dit dier zal eerder afstand doen van zijn etensbak dan dat hij een onuitgenodigde gast zijn tanden zal laten zien. Ook alle andere huisdieren van een zachtaardige en goedhartige baas zullen aanmerkelijk zachtaardiger zijn, ja zelfs bij planten en bomen zal een gevoelig persoon een groot verschil waarnemen.
[4] Maar kijk eens of de bedienden van een vrek ook niet voor het merendeel krenterig, afgunstig en gierig en derhalve achterdochtig, vals en oneerlijk worden! Zelfs een voordien goed en vrijgevig mens zal, als hij zich langere tijd in de omgeving van een gierigaard bevindt die zwemt in zijn goud en zilver tenslotte echt zuinig en bij het beoefenen van weldadigheid veel bedachtzamer worden.
[5] Nu is het echter op aarde ook nog zo dat al wat slecht is, het goede veel gemakkelijker in iets slechts verandert, dan dat het goede het slechte in iets goeds verandert!
[6] Kijk maar eens naar een mens die echt woedend is, die alles om zich heen uit louter woede en kwaadheid maar meteen zou willen vernielen! Duizend goede mensen die hem gadeslaan, worden op het laatst zelf erg kwaad en zouden zich meteen allemaal aan die ene kwade willen vergrijpen en zijn kwaadheid willen verdrijven, als zij hem maar allen met hun handen, die jeuken om tot actie over te gaan, beet zouden kunnen pakken. Waarom wekt hier één woedende bij duizenden een woedende reactie op en waarom brengen die duizend goedmoedigen niet in plaats daarvan die ene, die kookt van woede, tot uiterste goedmoedigheid?
[7] Dat komt allemaal omdat, terwille van de opvoeding van de kinderen van God, vooral op deze aarde de aantrekkingskracht van het kwade en slechte veel groter is en ook moet zijn dan die van het goede. In algemene zin heb Ik jullie de reden daarvan al eerder eens laten zien en die hoef Ik hier niet nog eens te herhalen.
[8] Kijk nog eens naar deze beide planten en stel je een heel grote ijzeren ketel voor! In deze ketel willen wij duizend van zulke geneeskrachtige planten koken voor een geneeskrachtige thee, en degene die aan een borstkwaal lijdt en daarvan zou drinken, zou daar ook al gauw een heilzame werking van gaan merken; want de goede natuurgeesten willen het geringere aantal slechtere in zijn borst al gauw beter maken.
[9] Laten wij daarna echter deze speciale, giftige plant nemen en die ook in de ketel doen waarin van de duizend geneeskrachtige planten een geneeskrachtige drank wordt gekookt! Kijk, dan zal deze ene giftige plant de genezende kracht helemaal veranderen in dodelijke gif en wee de zieke die het zou wagen een slok van de thee te nemen! Heus, het zou hem onvermijdelijk het leven kosten en langs natuurlijke weg zou hij niet geholpen kunnen worden!
[10] Nu echter het omgekeerde geval! In dezelfde ketel koken wij nu duizend van deze giftige planten voor een dodelijke thee en op het laatst doen wij slechts één van deze geneeskrachtige planten in de ketel bij de duizend giftige planten! O, hoe snel zullen al haar goede en heilzame natuurgeesten veranderd zijn in het dodelijke gif van de duizend giftige planten!
[11] Daaruit blijkt weer zonneklaar dat juist op deze aarde, om de reeds genoemde reden, het slechte het goede veel eerder in zijn slechtheid kan veranderen, dan omgekeerd.
[12] Stel je nu eens voor dat er veel soorten slechte mensen voorkomen in een streek, of in een heelland en vraag je aan de hand van wat je nu gehoord hebt eens af, of het werkelijk te maken heeft met een goddelijke toorn als de mensen daar door het ongeluk achtervolgd worden! Ik zeg jullie, en speciaal jou, vriend Stahar, dat dat allemaal enkel en alleen afhangt van de mensen, hun daden en levenswijze, en Gods toorn en Zijn wraak hebben daar eeuwig niets mee te maken, behalve dan dat Ik die orde in de natuur van de dingen heb gelegd, en die moet natuurlijk zolang de aarde bestaat, onveranderlijk blijven omdat de aarde anders zou ophouden te bestaan en niet als woonplaats voor de mens zou kunnen dienen tijdens zijn proefleven.
[13] Daarom moet men nu met alle ernst, met alle macht en alle kracht al het goede naar zich toe trekken, wil men niet door het vele slechte verzwolgen worden.
[14] Probeer daarom jullie innerlijke leven te vervolmaken door de daadwerkelijke navolging van Mijn leer, dan zullen de giftige stoffen van de wereld jullie geen schade meer kunnen berokkenen!"
«« 145 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.