Het wonderbare heelkruid.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 146 / 263 »»
[1] "Keren we echter nog eenmaal terug tot onze gifketel met de daarin kokende duizend giftige planten! Kijk, tien-, maar ook honderdduizend van dit soort geneeskrachtige planten zullen niet in staat zijn deze volle ketel met giftige thee van gif te ontdoen! Maar er groeit op deze aarde een heel klein plantje in het Indische hooggebergte -ook op de Sinaï komt het voor - waarvan wij slechts een klein stukje ongeveer zo groot als een middelmatige grashalm in de grote gifketel hoeven te doen om al het gif in een oogwenk in een zeer geneeskrachtige thee te veranderen!
[2] 'Hoe is dat mogelijk?' vraag jij, wijze Stahar, nu heel verbaasd. En Ik zeg je, dat ook dát een heel natuurlijke oorzaak heeft. Hoe, dat zal jou en ook alle anderen meteen duidelijk worden uitgelegd.
[3] Kijk, als het in een maanloze onweersnacht echt aardedonker en zo pik en ravenzwart is, lijkt het alsof het op zo' n moment in de gehele oneindigheid overal zo donker is. Deze duisternis, die in ieder geval gedurende bepaalde tijd voor het licht in de ogen een dodelijk gif is, omdat dit hierdoor van al zijn vermogens beroofd wordt, raakt dit gif door het kleinste vonkje zonlicht kwijt en wordt daardoor ogenblikkelijk in een stralend licht veranderd.
[4] Merk je al, waar Ik naar toe wil? Bemerken en vermoeden kun je het wel, maar weten nog lang niet! Omdat je het echter niet kunt weten, moet je luisteren!
[5] Hoe kan nu één vonkje zonlicht alle duisternis verjagen en waarom is het zonder die vonk eigenlijk donker? De lucht bestaat immers in de allerdonkerste nacht uit dezelfde geesten als op klaarlichte dag!
[6] Als de zon eenmaal volledig is ondergegaan, gaan geleidelijk aan de natuurgeesten rusten, ieder voor zich, en omdat zij ieder voor zich rusten en in hun lichte omhulling niet in trilling zijn, merkt het vleselijke oog hun aanwezigheid en hun bestaan niet op, en het merkbare gevolg daarvan voor het vleselijke oog is de duistere, lichtloze nacht.
[7] Jij denkt weliswaar, dat de wind ook 's nachts waait en de natuurgeesten dus niet zouden rusten! O, daarin vergis je je, omdat je geen weet hebt van de innerlijke, speciale beweging van een natuurgeest! Het is waar dat de wind ook wel 's nachts waait en dat de natuurgeesten dan kennelijk ook in beweging zijn, -echter niet ieder afzonderlijk, maar in een algemene beweging in een bepaalde richting, veroorzaakt door een hogere geest. Wanneer echter op een bepaalde plaats een natuurgeest of een heel groot gezelschap van natuurgeesten zoals die vuurtongen die jij, net als alle andere hier aanwezigen, hebt gezien, in een buitengewone, innerlijk trillende beweging raakt, wordt het op die plaats voor het oog merkbaar helder en licht, en dat geeft het moment aan van een zich samenvoegen en iets-worden.
[8] Tijdens zo'n moment worden echter ontelbare natuurgeesten in de verre omtrek mee geactiveerd, en zodoende wordt het naar alle kanten licht en helder. Hoe heftiger een kring van natuurgeesten vibreert en zodoende de naburige geesten activeert, des te lichter wordt het tot ver in de omtrek, en zo krijgen groepen geesten die zich samengevoegd hebben om iets te worden, een gelijksoortig streven; het licht van de zon levert door zijn productieve kracht en inwerking op de hemellichamen die dicht genoeg bij haar staan, daarvoor het sprekendste bewijs.
[9] Maar niet alleen op de planeten worden de vrije, natuurgeesten door de zon geactiveerd om iets te worden, maar ook in de vrije etherruimte; want daar ontstaan door zo'n samenvoeging van de vrije, natuurgeesten vaak dingen, die jullie je nog niet eens in je dromen voor kunnen stellen.
[10] Maar zoals je nu gezien hebt dat een enkel vonkje licht al naar gelang de kracht van het zonlicht een ontzaglijk grote, duistere ruimte ogenblikkelijk helder licht kan maken, zo verandert het genoemde, geneeskrachtige kruidje de hele ketel vol giftige thee in een heilzame drank, omdat de natuurgeesten in het kleine geneeskrachtige kruidje te intensief werkzaam zijn in de ware goede orde en daarom de tragere en tegen de orde ingaande geesten van de giftige planten ogenblikkelijk dwingen over te gaan tot werkzaamheid in de goede orde.
[11] Diezelfde uitwerking heeft ook een waarachtig volmaakt mens -vooreerst op zijn medemensen en vervolgens ook in wijde omtrek op de nog vrije, natuurlijke levensgeesten.
[12] Mensen die op zichzelf goed zijn, zullen ook een goede invloed hebben op meer of minder goede mensen, en de minder goede zullen aan hen heel heilzame kruiden hebben. Maar als deze mensen, die alleen maar op zichzelf van nature goed zijn, temidden van door en door slechte, kwade en losbandige mensen terechtkomen, die bewust kwaad willen doen, worden zij al gauw zonder veel moeite ook verdorven, omdat hun innerlijke kracht om hun leven te ordenen daar geen tegenwicht aan kan geven; maar als een mens innerlijk volmaakt is, lijkt hij op het kleine geneeskrachtige kruidje in de grote gifketel en het vonkje zonnelicht in de oneindige, nachtelijke ruimte.
[13] Als je nu ook dát goed in je opgenomen hebt, zul je tenslotte toch wel helemaal inzien, dat al het kwade dat de mensen op deze aarde overkomt, echt niet veroorzaakt wordt door de toorn en de wraak van God, maar alleen door de levenswijze van de mensen, en dat ook het goede vaak afkomstig is van één enkel mens, die innerlijk volmaakt is.
[14] En omdat Ik je nu op deze leerzame wijze op het goede spoor heb gezet, is nu weer aan jullie allen de beurt Mij nog iets te vragen wat jullie met betrekking tot het sterfverhaal van de oude Lazarus vreemd mocht voorkomen. -Een van jullie houdt nog een kleine vraag achter; Iaat hij die uitspreken!"
«« 146 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.