Over de steen der wijzen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 153 / 263 »»
[1] Dan zeg IK: "Welaan, omdat wij nog een paar uur over hebben, moet onze Mathaël nog een laatste stervensgeschiedenis vertellen, die in haar soort eigenlijk zeer de moeite waard is om over na te denken! Maar eerst moet Raphaël, omdat de ochtendschemering al aanbreekt, de lichtbol naar zijn plaats terugbrengen en dan meteen de beloofde, gelijksoortige korreltjes voor Cyrenius meebrengen!"
[2] Raphaël was daar vlug mee klaar en bracht Cyrenius zeven van zulke lichtkorrels. De lichtbolletjes die slechts zo groot als een erwt waren en die Raphaël aan Cyrenius had overhandigd, straalden echter zoveel licht uit dat niemand er naar kon kijken, want één ervan gaf al zoveel licht dat het een grote zaal, als men het in het midden daarvan op een verhoogde plaats zou leggen, meer zou verlichten dan tienduizend fel brandende lampen.
[3] Cyrenius wist nu niet hoe hij deze zeven lichtbolletjes moest bewaren en hij vroeg Mij om raad; en Ik riep Raphaël nogmaals, om Cyrenius iets geschikts te geven om de zeven lichtbolletjes goed te kunnen bewaren
[4] RAPHAËL kwam daar direkt mee aan en gaf Cyrenius een doos van puur goud met een beetje steenvlas gevuld, legde de zeven bolletjes daarin en schoof het deksel erover, dat meteen zinvol reliëfwas versierd. Toen op deze wijze de zeven bolletjes goed opgeborgen waren, gaf hij ze aan Cyrenius met de woorden: "Houd ze voor uzelf! Laat geen van deze zeer edele stenen ooit de kroon van een of andere vorst sieren, opdat hierdoor niet de begeerte van een andere vorst naar zo'n kroon wordt opgewekt en er daarom een oorlog zou uitbreken waarin duizenden mensen elkaar als woedende wolven, hyena's en beren zouden moeten afslachten alleen maar vanwege zo'n lichtbolletje!"
[5] Cyrenius bedankte Mij en ook Raphaël, die de dank echter ogenblikkelijk afwees en hem Mij deed toekomen.
[6] Maar IK zei: "Het is goed dat ook deze zaak is afgehandeld! Cyrenius, de bolletjes die jou beloofd waren, hebben hun plaats gevonden; maak er nooit in het openbaar gebruik van en pronk er nooit mee, ook niet tegenover je naaste verwanten! Als je wilt profeteren, leg dan de doos op de plaats van je maagholte, dan zul je helderziend zijn; maar niemand mag verder weten dat jij door het bezit van deze stenen profetische gaven krijgt! Het volk moet de profetie horen en zich daarnaar richten, maar het mag nooit weten waar deze vandaan komt! Mocht je ooit iets over een steen der wijzen gehoord hebben, dan heb je die nu hier in de vorm van deze zeven bolletjes; maar alleen voor jou en verder niemand!"
[7] CYRENIUS zegt: "Heer, maar als ik eens zal sterven, wat moet er dan met de zeven bolletjes gebeuren?"
[8] IK zeg: "Dan geef je ze aan Josoë en die zal wel gewaarworden wat daarmee tot heil van de wereld gedaan moet worden! Maar nu niets meer daarover, en jij, broeder Mathaël, begin met je verhaal; want dat heeft voor jullie een duizendmaal grotere waarde dan honderdduizend van zulke lichtstenen! Begin nu; maak het kort opdat de zonsopgang ons niet stoort, die vandaag heel gedenkwaardig zal zijn!"
«« 153 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.