De nagereisde zwarten.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 191 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Mijn naam is Jezus van Nazareth, aards als mens en Jehova van eeuwigheid; maar van nu af aan zal het in eeuwigheid Jezus blijven. In deze naam zullen jullie alles kunnen doen en tot stand brengen, niet alleen voor tijdelijk maar ook voor eeuwig!
[2] Heb Mij boven alles lief, als jullie God en Heer en Meester, en hebt elkaar lief als jezelf, dan zullen jullie in Mijn liefde, in Mijn kracht en macht blijven, en Mijn licht zal nooit van jullie wijken!
[3] Als jullie echter zwakker zullen worden in de liefde tot Mij en je armere broeders en zusters, dan zal het ook in jullie hart donker worden en Mijn kracht en macht in jullie zal afnemen en zeer gering worden! Ook al zullen jullie dan Mijn naam aanroepen en daardoor willen werken, dan zal hij jullie toch geen kracht en macht meer geven; want alle kracht, alle macht en alles wat jullie in Mijn naam volbrengen krijg je alleen maar door de liefde tot Mij en vervolgens tot de naaste!
[4] Mijn naam alleen bewerkstelligt niets, maar dat doet slechts de liefde daarin, daardoor en daartoe en daaruit tot de naaste! Wanneer iemand bij wie een arm mens komt die hem om hulp smeekt, zegt: ' Ga heen en zorg dat je het verdient! dan heeft hij echt Mijn liefde niet en hij zal in Mijn naam geen macht en kracht krijgen!
[5] Ga nu heen en vertel dat tegen je metgezellen, en kom dan terug, dan zal Ik Zelf je nog meer van het evangelie vertellen! Het zij zo!"
[6] Oubratouvishar boog diep voor Mij en ging naar de tafel van zijn metgezellen om hun te vertellen wat hij van Mij gehoord had. Maar wie schetst zijn verbazing toen hij in plaats van de ongeveer twintig personen die hij meegenomen had, ook nog vierendertig vrouwen aan tafel zag zitten. Hij herkende ze natuurlijk direkt als zijn buren en naaste verwanten, en zijn eerste vraag was heel begrijpelijk geen andere dan: Hoe en wanneer zij hen achternagekomen waren.
[7] En de NAGEREISDEN antwoordden: "Zelf zien en horen is beter dan het wonderbaarlijke alleen uit de mond, ook al is dat van de betrouwbaarste oog en oorgetuigen, voorgeschoteld te krijgen! Wij waren steeds een halve dagreis achter jullie!
[8] Wij zouden er niet aan begonnen zijn als niet vlug na jullie vertrek een werkelijk onbeschrijflijk mooie, verblindend witte jongeman als uit de hemel naar ons afgedaald was en ons er letterlijk toe had aangedreven. Wij stelden een kudde koeien, stieren en een kleine kudde schapen samen en kwamen daarmee tot Memphis; daar kwam de goede overste ons al van verre met zijn mensen tegemoet en zei dat ook hij van zo' n zelfde jongeling bericht over ons kreeg en ons daarom tegemoet was gekomen.
[9] Hij vertelde ons over jullie, nam intussen onze kudden in bewaring en voorzag ons daarvoor van goud en zilver in verschillende gewichts - en waarde-eenheden om daarvoor, zoals nu overal gebruikelijk is, allerlei levensmiddelen en andere dingen en zaken te ruilen. Wij bedankten hem en hij gaf ons tot Alexandria begeleiders mee, die ons onderweg al het nodige verschaften en ons in Alexandria ook een veilige waterkist bezorgden waarin wij over een groot water, waaraan maar geen einde wilde komen, hierheen zijn gebracht.
[10] Toen wij op de kust werden afgezet, zagen wij jullie voetafdrukken helemaal onbeschadigd in het zand en op dat spoor zijn wij jullie achterna getrokken. Wij kwamen tenslotte zo dicht bij jullie dat wij het door jullie kamelen opgeworpen stof goed konden zien, alleen toen jullie achter een bos en een berg verdwenen, konden wij niets meer van jullie waarnemen.
[11] Maar toen kwam ons juist de jongeling tegemoet en die heeft ons op zo 'n manier hierheen gebracht dat wij daarover alleen maar kunnen zeggen dat wij nu zelf tot onze verbazing hier zijn! Hoe wij echter van daar naar hier zijn gekomen, daarvan weten wij nog minder dan van een boze droom!
[12] Ten behoeve van ons heeft die Verhevene jou nu echter iets opgedragen! Wat is dat? Spreek! Want hij ziet er volgens de visioenen die je ons zo vaak verteld hebt, wat uiterlijk betreft precies zo uit als degene, waarvoor jij en ook wij allen eigenlijk hiernaartoe gekomen zijn! Spreek, spreek!"
«« 191 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.