De sterrenbeelden van de zevende parel. Het verval van de Egyptische cultuur.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 207 / 263 »»
[1] "Kijk, daar is zij al! Wat zien jullie daarop? -Jullie zien wel iets, maar jullie begrijpen het met; op deze prachtige parel zijn alle sterrenbeelden gegraveerd en met een bruinrode verfstof ingewreven, en onder de korst bleven zij tot op dit uur goed bewaard.
[2] Van deze parel leren we verder niet zo heel veel bijzondere dingen; maar in elk geval kunnen wij daaraan zien dat onze Shivinz heel goed op de hoogte was met de sterrenhemel en dat hij beslist de eerste was die de sterrenbeelden in een bepaald systeem heeft ondergebracht. En de namen die hij de sterrenbeelden gaf, geeft men ze nu nog!
[3] Voordat hij bestuurder werd, stond de ontwikkeling bij de oude Egyptenaren op een tamelijk laag peil, zowel wat betreft het tekenen en het daaruit ontstane schrijven als een juiste kennis van zichzelf, en de kennis van God was nog geringer. Maar onze Shivinz heeft dat met onnoemelijk veel moeite allemaal geordend, en van het vroegere, wilde nomadenvolk een van de meest ontwikkelde en wijze volkeren van de gehele aarde gemaakt, hetgeen hem natuurlijk in de loop der tijd veel afgunst bezorgde. Want de vreemdelingen beviel deze bultengewone lands - en volkscultuur maar al te gauw te goed; alles wat zij zagen kwam hun haast hemels wonderlijk voor zodat zij, eenmaal daar gekomen, er niet meer van konden scheiden.
[4] Hoe meer er daarheen op pelgrimstocht gingen, des te meer vestigden zich daar ook in de loop van de tijd, en zo verliep de onderwerping van de oervolken en hun regeerders merendeels langs een heel vreedzame weg.
[5] De nakomelingen van Shivinz werden steeds verfijnder en verwekelijkten steeds meer, leidden een heel aangenaam leven, pochten op de roem van hun voorvader en lieten het regeren voor wat het was. Het gevolg daarvan was, dat al gauw en zonder veel moeite de vreemdelingen die zich daar gevestigd hadden en veel haar op hun tanden hadden, door de inheemse bevolking zelfs gekozen en benoemd werden als leiders en aanvoerders, en dat allemaal zonder bloedvergieten.
[6] In een bepaald opzicht was dat wel goed en juist, maar de oorspronkelijke bewoners hebben toch met zoveel voordeel gehad van deze wisseling. De vreemde beschermers (Varion; vereenvoudigd Pharaon) vormden namelijk maar al te gauw een gewapende macht en werden ware tirannen en onderdrukkers van het volk. Slechts weinigen konden nog op de scholen terecht en wat daar nog geleerd werd, verschilde hemelsbreed met wat vroeger geleerd werd, waardoor dan ook uit de oorspronkelijke, zuivere waarheid de meest absurde afgoderij ontstond, gepaard gaande met de grootste onwetendheid, waarachter de oorspronkelijke cultuur van dit land vrijwel niet -zelfs niet door grote geleerden - te ontdekken viel.
[7] Deze zeven parels zijn daarom van zo'n onschatbaar grote waarde, omdat zij nog uit een tijd stammen waarin Egypte op het hoogtepunt van geestelijke bloei stond, en zij kunnen daarom niet goed genoeg bewaard worden!"
[8] Dan vraagt een van de Moren bij welke gelegenheid deze parels dan zo in het zand van de Nijl terecht gekomen en verloren gegaan zijn in het rivierzand.
[9] RAPHAËL zegt: "Ik heb jullie toch verteld, dat het water van de Nijl op bepaalde tijden tot een ware zondvloed stijgt! Ongeveer 567 jaar na Shivinz bereikte onze Nijl een raadselachtig hoog peil, in de nauwe doorgangen rees hij tot meer dan honderdzestig el boven zijn normale stand. Alle steden die lager in het dal lagen, werden gedurende vijf weken helemaal door de vloed overspoeld en bij deze gelegenheid werden de parels, samen met de gebouwen waarin zij bewaard werden, door het geweld van de golven meegenomen en net als de zandstenen blokken waarvan de gebouwen gebouwd waren, onder het slib en het zand bedolven.
[10] In de bijna drieduizend jaar dat zij begraven lagen, heeft zich toen die korst gevormd die er omheen zat toen jullie ze vonden, en die ik nu in jullie bijzijn aanvankelijk op een heel natuurlijke en nu op de wonderbare wijze die mij mogelijk is, heb verwijderd.
[11] Nu weten jullie dat ook, en deze zeven parels vormen voor jullie nu zeven boeken die jullie nu en voor alle tijden heel goede informatie kunnen geven en ook steeds zullen geven, over het land waar jullie ook ten dele wonen. Zorg er daarom goed voor, want ieder van deze parels is veel meer waard dan een groot koninkrijk!
[12] Voorlopig moet Oubratouvishar, die duidelijk de meest wijze onder jullie is, ze in bewaring nemen; en als hij eens deze aarde zal verlaten, moet hij bepalen wie daarna waardig is om deze onmetelijke schat in bewaring te nemen. Wee de onwaardige die ze eventueel uit hebzucht zou willen bemachtigen!
[13] Ik, als bode en wilsoverbrenger van Degene die daar zit, meen dat ik nu genoeg wonderbaarlijks heb gedaan om jullie geloof leven in te blazen; als dit nog niet voldoende is, zou al het meerdere en grotere ook niet voldoen! Geloven jullie nu dat Degene die daar zit, Degene is voor wie de grote Shivinz en zijn twee voorouders de grote rotstempel van Ja bu sim bil gebouwd hebben?"
[14] ALLEN zeggen: "Ja, ja, ja, wondermachtige bode des Heren, wij bevestigen het u uit de diepste grond van ons leven!"
[15] Toen verliet de engel hen, en Cyrenius vroeg Mij of deze beschrijving van Egypte die eigenlijk helemaal puur historisch was, binnen de sfeer van Mijn gesproken evangelie ook noodzakelijk was.
[16] En IK zei tegen hem: "Heel noodzakelijk! Want over een aantal eeuwen zullen er allerlei onderzoekers opstaan en dit land zeer nauwkeurig doorzoeken, en zij zullen nog veel zaken vinden die nu door Raphaël genoemd zijn. Dat zal hen zeer verwarren, zoals het jullie en in die tijd jullie nakomelingen ook zeer zou verwarren; maar door deze volledig ware onthulling weten jullie ook hier alles van. In latere tijd zal Ik echter weer mannen opwekken die voor de zoekende en onderzoekende mensen deze oude raadsels nogmaals zullen onthullen. - Maar nu zullen wij zelf naar hen toegaan en hun het ware hemelse evangelie geven."
[17] Wij stonden toen op en gingen naar de Moren, die op ons wachtten.
«« 207 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.