Over de onbedorven oertoestand van de mens.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 210 / 263 »»
[1] IK zeg: "Niet slechts een paar, maar nog heel veel woorden zal Ik nu tot jullie richten! Ik zal jullie geen nieuwe wetten geven, maar alleen de oude bekrachtigen die Ik Zelf reeds vanaf het begin der tijden met onverwoestbaar schrift in jullie hart heb gegrift.
[2] Ik ben eigenlijk en voornamelijk in deze wereld gekomen om de geheel ontaarde mensheid, die Mijn oorspronkelijke orde geheel verlaten heeft, weer door lessen, voorbeelden en daden in die oertoestand terug te brengen waarin de eerste mensen zich bevonden, die ware heersers over alle andere schepsels waren.
[3] Deze mensen met die lichte huidskleur hebben daarom heel hard Mijn lessen en Mijn daden nodig om te beseffen wie Degene is die hun leert en wat Hij wil. Jullie bevinden je echter nog in de heerlijke oertoestand. Jullie levensschool begint met de juiste middelen ook op de juiste plaats. Jullie beginnen de mens pas daar als mens te vormen, waar hij het eerst en voor alles gevormd moet worden, en dat moeten de blanken in het vervolg ook, want Ik wijs hun daartoe nu de weg.
[4] Maar het zal nog veel moeite, lessen en daden en tijd kosten voor deze blanken zover zullen komen als jullie nu zijn. Zij zijn de verdwaalden, de verkeerden en verlorenen die op de juiste weg gebracht moeten worden; zij zijn ziek en hebben daarom een dokter nodig die hen genezen kan.
[5] Ik had ook naar jullie kunnen komen, omdat jullie nu toch onvergelijkelijk veel beter zijn dan de blanken; maar jullie hebben Mijn komst nog nooit nodig gehad. Ik had jullie nu echter hier nodig als getuigen van Mijn oorspronkelijke orde, en liet jullie daarom door Mijn wil leiden en tenslotte zelfs aansporen om hierheen te komen, opdat de blanken kunnen zien wat de mens in zijn onbedorven oertoestand is en moet zijn.
[6] Daarom zullen jullie nu deze mensen iets laten zien van wat jullie kunnen als echte oermensen, om daarmee deze vele blinde broeders van jullie die nog zeer verkeerd zijn, een les te geven! Er zijn er al enkelen bij die zeer dicht bij de voltooiing staan, maar als mens is geen van hen zo ver als ook maar de minste onder jullie! -Willen jullie dat voor Mij doen?"
[7] OUBRATOUVISHAR zegt: "O Heer, wiens liefde, goedheid en mededogen nu reeds die ruimten der oneindigheid vervult, waarin pas na verloop van eeuwigheden nieuwe scheppingen Uw allerheiligste naam in diepe wroeging zullen prijzen, wat zouden wij niet direkt met de grootste overgave aan Uw heilige wil willen doen? Alles, alles! O Heer, zeg maar wat wij moeten doen!"
[8] IK zeg: "Nu dan, toon dan eerst jullie oermenselijke beheersing van het element van het water en loop over de oppervlakte ervan als over een droge, vaste vloer en toon ook jullie grote behendigheid op het vochtige vlak!"
[9] Meteen riep de aanvoerder ongeveer zestig van zijn pikzwarte metgezellen en vroeg Mij of dat er genoeg waren. Ik bevestigde dat en de zestig, zowel mannen als vrouwen, gingen naar de zee en liepen daarover net zo verder als eerst op het droge. Tenslotte maakten zij enige glijbewegingen en schoten met zo'n snelheid her en der over het tamelijk rustige oppervlak, dat geen zwaluw in zijn snelste duikvlucht hen ingehaald zou hebben. Binnen enkele ogenblikken waren zij reeds zo ver van ons verwijderd, dat wij ze niet meer konden zien, en een paar ogenblikken later kwamen zij weer orkaanachtig tot heel dicht bij de oever gestoven.
[10] Cyrenius' haren rezen gewoonweg te berge toen de zestig, alsof ze vlogen, op de oever toeschoten; zij kwamen echter toch maar tot vijftig pas van de oever en bleven daar plotseling staan. Alleen de aanvoerder ging over land heel rustig ademhalend naar Mij toe en vroeg Mij, of zij nog een paar voorstellingen op het water ten beste moesten geven.
«« 210 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.