De juiste vorming van de hersenen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 228 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Zolang de ziel het lichaam bewoont, zijn en blijven de hersenen het belangrijkste gezichtsorgaan van de ziel. Als deze op de juiste wijze ontwikkeld zijn, zal de ziel de uit het hart in de hersenen ingeprente levensbeelden goed en nauwkeurig zien en aan de hand daarvan ook denken, besluiten en handelen. Want ook al kan de ziel, op bepaalde momenten van vervoering door de handoplegging van iemand met een sterk geloof en een sterke wil, persoonlijk vanuit de maagholte helder zien, zoals onze Zorel jullie daar een voorbeeld van gaf, dan heeft zij daar toch voor het werkelijke leven weinig of niets aan, want in de duistere behuizing van haar dierlijk lichaam kan haar daarvan ook niet de minste herinnering blijven.
[2] Als de lichamelijke hersenen bij een bepaald zien of waarnemen van de ziel tijdens haar lichamelijk bestaan niet meedoen, behoudt de ziel geen herinnering, maar hoogstens een dof vermoeden; want voor datgene wat de ziel in de hersens van haar eigen hoofd opneemt, heeft zij evenmin een bepaald gezichtsvermogen, als het lichaam een bepaald gezichtsvermogen heeft om inwendig te kunnen zien wat er zich allemaal door de ogen en door de oren als beelden op de hersenplaatjes heeft ingeprent. Dat kan alleen maar de ziel zien, die zich binnen in het lichaam bevindt.
[3] Wat dan echter aan de hand daarvan weer in de hersenen van de ziel wordt opgeslagen, kan de ziel met haar ogen, die net als die van het lichaam alleen naar buiten gericht zijn, niet zien en met haar oren niet horen, maar dat kan alleen de geest in haar. Daarom kan een mens pas dan iets zuiver geestelijks volledig herkennen, wanneer de geest, helemaal ontwaakt in de ziel, in haar is overgegaan.
[4] Ik zie echter wat innerlijk in de geest is, en door Mij ziet dan weer de geest van de mens die met Mij of met Mijn geest identiek is; want deze is een weerspiegeling van Mij in de ziel, zoals de zon geheel weerspiegeld wordt (in een spiegel.)
[5] Zolang een ziel dus in een lichaam woont, heeft zij een goed ontwikkeld, lichamelijk brein absoluut nodig om waarachtig, helder te kunnen zien; maar aan een misvormd brein heeft zij voor het geestelijke zien helemaal niets, zoals zij ook niets heeft aan het zien door de maagholte, omdat zij zich daarvan, zoals Ik heb verteld, niets kan herinneren. Want ook al blijft dat in haar geestelijke brein voor eeuwig vastgelegd, dan heeft zij daarvoor toch geen oog en geen oor, want dat heeft de in haar ontwaakte geest pas.
[6] Wanneer dus de hersenen op juiste wijze en geheel volgens Mijn orde vanuit het hart ontwikkeld worden en de geestelijke levensindrukken die een lichtbron zijn, eerder op de hersenplaatjes ingeprent worden dan de materiële, dan worden de daaropvolgende indrukken van de buitenwereld verlicht, waardoor deze in al hun onderdelen eenvoudig en volkomen duidelijk en volgens de ware wijsheid begrijpelijk en bevattelijk worden. En het licht dat er doorheen straalt vervult dan niet alleen het gehele menselijke organisme, maar het stroomt met geestelijk heldere stralen nog veel verder dan dit organisme en vormt zo de uitstralende levenssfeer, waarmee een mens dan, als die sfeer mettertijd noodzakelijkerwijs steeds dichter en krachtiger is geworden, in de buitenwereld ook zonder de wedergeboorte van de geest wonderbaarlijke dingen kan verrichten, zoals jullie dat bij onze Moren hebben gezien.
[7] Maar als bij de mens de hersenen verkeerd zijn gevormd en de indrukken op de hersenplaatjes slechts bestaan uit matte schaduwbeelden waarvoor de ziel tenslotte al haar levenslicht nodig heeft om ze ook maar heel oppervlakkig aan de buitenste contouren van de vormen te herkennen, dan kan de ziel zelf nooit zoo veel licht.gaan geven dat er zich uit haar overvloedige licht een levenskring naar bulten zou kunnen ontwikkelen.
[8] Slechts door ware deemoed, door de krachtigste liefde tot God en de naaste en door speciaal te streven naar geestelijke dingen, worden de materiële beelden in de hersenen verlicht en daardoor vergeestelijkt, en de hersenen worden daardoor weer enigszins in orde gebracht, -maar tijdens het lichamelijke leven toch met meer zodanig dat ze worden zoals bij deze Moren.
[9] Maar dat geeft niet, want Mij is één wedergeborene van jullie liever dan 99 van zulke natuurlijke, volmaakte zielen, die nog nooit hebben hoeven boeten. Want Mijn ware kinderen moeten vanuit hun zwakheid sterk worden!
[10] Mijn Cyrenius, heb je dit alles nu goed begrepen en zijn je vragen nu goed beantwoord?"
«« 228 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.