Het onbedorven en het bedorven brein.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 235 / 263 »»
[1] CYRENIUS vraagt een beetje verbluft: "Heer, is dan dit brein, dat U slechts op almachtige en derhalve wonderbare wijze hier heeft laten brengen, ook reeds, terwijl het in een moederlichaam was, bedorven door zinnelijke en wellustige gemeenschap tijdens de zwangerschap?"
[2] IK zeg: "Maar vriend, wat vraag je nu toch! Zei Ik vooraf dan niet, dat dit alles slechts een voorbeeld is van de werkelijkheid? Wie zou nu ooit kunnen denken dat dit kunstmatige brein, dat hier alleen maar vanwege het onderricht getoond wordt, ooit werkelijk in een moederlichaam bedorven zou zijn?! Het ziet er alleen maar precies zo uit, en daarom zei Ik: Dit brein kwam al op deze wijze aangetast uit het moederlichaam! Dat is alleen maar een bepaalde manier van spreken om het begrijpelijker te maken, en daarom op zichzelf slechts een nabootsing van de werkelijkheid, maar geen overgeërfde, reële werkelijkheid! Is het je nu duidelijk?"
[3] CYRENIUS zegt: "Heer, vergeef mij mijn grote domheid, want ik zie het nu wel in!"
[4] IK zeg: "Ik wist wel dat je het zou inzien, maar je werd tot je erg domme vraag verleid door zo'n oplevende, wereldse herinnering in je hersens, en daaraan kun je afmeten wat voor wijsheid alle zogenaamde wereldse wijsheid een ziel die naar waarheid snakt, biedt of kan bieden!
[5] Alle vragen die wereldse geleerden stellen, zijn op zichzelf al uitermate dom; wat zou je dan wel denken van de antwoorden, die andere wereldse geleerden geven aan de vragende geleerden? Als hun licht al bestaat uit nacht en duisternis, wat zal hun werkelijke nacht en duisternis dan een verschrikkelijke nacht en duisternis zijn!
[6] Pas daarom op voor alle wereldse wijsheid, want Ik zeg jullie dat deze veel duisterder en slechter is dan hetgeen de hoog in aanzien staande wereldse wijsheid domheid noemt! Want iemand, die door de wereld dom genoemd wordt, is gemakkelijk te helpen, terwijl zo'n recht geaarde wereldse geleerde helemaal niet meer of slechts heel moeilijk te helpen is. Een beetje dom vragen jullie je af, of de eigenlijke wereldse wetenschap dan helemaal niet meer te helpen zou zijn? Dat kun je nu aan dit tweede, bedorven brein toch wel overduidelijk zien!
[7] Kijk eens naar deze hersenen hier rechts, die zich binnen de oorspronkelijke orde bevinden en totaalonbedorven zijn! Wat een heldere structuur! Niets dan licht en nog eens licht, en alle vormen, zowel aan de buitenzijde alsook voor wat de inwendige organische bouw betreft zien er uitermate helder en zuiver gevormd uit! Wat een duidelijke begrippen en voorstellingen moet zo'n ziel van alle dingen en verhoudingen krijgen! Hoe wijs en algeheel levenskrachtig is zo'n mens! Wie van al de vele wereldse kinderen kan zich met hem meten?! Wat een ziel, die zich in de oorspronkelijke orde bevindt, allemaal kan, hebben jullie eerder bij de zwarten kunnen zien!
[8] Maar nu hebben wij een bedorven brein voor ons, en wij zullen zien hoe dit door een uitermate slechte en verkeerde opvoeding achteraf nog meer bedorven wordt, en jullie zullen daaruit toch weloverduidelijk kunnen opmaken, hoe nutteloos en zonder wijsheid zo'n wereldse geleerdheid is vergeleken met de ware, hemels geordende wijsheid! Zie nu eens wat een chaos dit brein is! Nergens een geordende samenhang; hier en daar alleen maar een vergroeide hersenpiramide! Het hele geval lijkt meer op een grindhoop dan op een brein!
[9] Die vorm krijgt het brein reeds in het moederlichaam! Wat moet er van zo 'n mens terecht komen, welke vorderingen zal hij in de ware levensschool maken met zo'n brein?! Ja, als men het nog maar met rust liet en eerst het hart tien jaar lang zorgvuldig zou vormen! Maar waar blijft de opvoeding van het hart?! Men denkt er helemaal niet meer aan, en in de hogere lagen van het volk al totaal niet! Het lagere volk weet zonder meer van een ontwikkeling van de ziel of van het leven al niets beters dan de brave dieren uit de bossen, en hun eigenschappen lijken volkomen op die oerbewoners van de bossen, die andere goedaardiger dieren als prooi en voedsel gebruiken en daarvan leren."
«« 235 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.