De hersenen van een wereldse geleerde.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 240 / 263 »»
[1] CYRENIUS zegt: "Heer, de voorhoofds - en ook de achterhoofdshersenen zien er aan de buitenkant donkergrijs uit; meer naar binnen is, ondanks het daarop vallende zonlicht, alles zwart en duister, en de daartussen glinsterende, witgrijze punten stellen helemaal niets voor. En dus ben ik eigenlijk al klaar met alles wat daar te zien is. Veroorloof mij echter, o Heer, nog een vraag, en die is: Hoe zit het dan bij dit bedorven brein met de andere hersenstructuren, die in de meerderheid zijn en geen piramidale vorm hebben?"
[2] IK zeg: "Die dienen nergens toe; ze vormen een regelrechte woestijn in de hersenen en wekken in de ziel alleen maar het vervelende gevoel op van een oneindig niet-weten en niet-kennen. En als je bij zo'n ziel meteen wilt beginnen om over hogere, bovenaardse dingen en toestanden te spreken, dan zal deze je al gauw vragen om daarover te zwijgen; want als zij daar dieper over na zou denken, zou zij zonder meer gek worden. Er is daarom met zulke mensen niet te praten omdat zij datgene, waarvan jij nu de ware oorzaak kunt inzienonmogelijk kunnen inzien of zelfs maar begrijpen. Zij zullen heel natuurlijke, aardse dingen nauwelijks of haast nooit volledig begrijpen, Iaat staan geestelijke en hemelse.
[3] Kijk, ook een os heeft een muil, met daarin een heel grote tong en tanden en hij heeft ook een stem. Het gevolg daarvan zou moeten zijn dat hij ook heel goed zou kunnen Ieren spreken; maar, probeer eens of je een os in twintig jaar zover kun krijgen dat hij ook maar een éénlettergrepig woord tegen je kan spreken! En toch zeg Ik je dat het nog eerder mogelijk zou zijn een os te laten spreken, dan een mens die zulke hersenen heeft, begrip voor iets bovennatuurlijks bij te brengen! Want als je met hem over iets begint te praten dat boven de zeer beperkte horizon van zijn kennis uitstijgt, zal hij je hoogstens heel goedmoedig uitlachen en je voor een dwaas gaan houden. En als je ermee doorgaat hem lastig te vallen met zulke dingen, die voor hem te veel op sprookjes lijken, zal hij woest worden en je nijdig de deur wijzen!"
[4] CYRENIUS zegt: "Ja, maar hoe zal men dan zulke mensen, waarvan er toch ontelbare zijn, Uw woord brengen?"
[5] IK zeg: " Als jullie bij de mensen waar je komt, een belangstellend hart vindt en als zij jullie zullen opnemen in hun huis, blijf dan en probeer voor alles hun gemoed, dat enig leven in zich heeft, zoveel mogelijk leven in te blazen. Als jullie dat doen, zal het steeds levendiger wordende gemoed van zulke mensen beginnen licht in de hersenen te verspreiden en de warmte van dit licht zal dan beginnen de hersenplaatjes meer en meer in een redelijke orde te brengen, en dan zullen zulke mensen weldra beter in staat zijn tot het opnemen van een hogere leer, en zo tree voor tree omhooggaan naar het steeds zuiverder licht.
[6] Vinden jullie echter bij degene waar je komt een gemoed, waar totaal geen leven in zit, ga dan vlug verder! Want daar moetje nooit parels voor de zwijnen werpen! -Begrijp dat alles nu goed! Wie nog iets niet helemaal duidelijk is, wel, Iaat die het nog vragen, dan zal het juiste antwoord niet uitblijven! Anders doen we de beide breinen weg."
[7] Dan komt de oude MARCUS naar voren en zegt: "Heer, het is bijnamiddag! Moet ik nog niet voor het middagmaal gaan zorgen?"
[8] IK zeg: "Het is wel heel prijzenswaardig van je dat je dat vraagt, maar het middagmaal voor ziel en geest, dat uit Mijn mond komt, heeft onnoemelijk veel voor op jouw lichamelijke middagmaal! Daarom zullen wij eerst nog enige geestelijke gerechten verorberen, en Ik zal het je dan wel zeggen wanneer het tijd is om voor een lichamelijk middagmaal te zorgen! Goed is goed, maar beter is beter!"
[9] Markus is het daar helemaal mee eens en blijft met zijn zoons staan om te zien en te horen, wat er verder behandeld zal worden.
«« 240 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.