Ontmaskering van de valse aanklagers

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 146 / 276 »»
[1] Toen CYRENIUS deze brief heel nauwlettend met een ernstig gezicht gelezen had, richtte hij zich tot Mij met een meewarig vriendelijke blik en zei: 'Maar Heer, is dat ook nog mogelijk, dat men U tegenover mij op zo'n schandelijke manier verdacht maakt?! Wat zegt U hiervan? Want U weet natuurlijk wat erin staat!'
[2] IK zeg: 'Roep Raphaël en Roclus bij je; want het zou geen pas geven dat Ik met deze afgezanten van de vorst van de leugen spreek!"
[3] Meteen riep Cyrenius Raphaël en Roclus bij zich; de afgezanten van Herodes leken Roclus maar al te goed te kennen; want ze keerden meteen hun gezicht van hem af
[4] Toen RAPHAËL bij Cyrenius kwam overhandigde hij hem tevens een rol en zei: 'Hier heeft u het duplicaat van de zogenaamde brief van Herodes; lees het en maak er uit op dat ik, en door mij ook Roclus, al eerder van deze echt Farizeese schandelijke streek op de hoogte waren! Achter de ondertekening van Herodes, welke hij echter nooit te zien heeft gekregen, zoals hij ook van dit schandelijke plan niets weet, staat nog een heel korte opmerking die de hele gang van zaken voor u opheldert en die u daarom ook moet lezen. Als u alles gelezen heeft, moet u de brief aan de afgezanten geven en hem ook aan hen laten lezen! De rest gaat dan vanzelf'
[5] CYRENIUS nam de rol ter hand en las hem snel door, ook de opmerking waar hij zeer verbaasd over was omdat deze precies bevatte wat hij bij zichzelf al had gedacht. Toen hij alles gelezen had, gaf hij de rol ook aan de zogenaamde centurio en zei: 'Lees ook jij dit nu in bijzijn van je metgezellen!"
[6] De centurio nam met zichtbare verlegenheid de rol van Raphaël aan en las hem met een steeds langer wordend gezicht voor en bij het lezen van de opmerking begon hij zelfs gewoonweg te trillen en ook alle afgezanten begonnen behoorlijk van kleur te verschieten, wat de scherpe blik van Cyrenius en alle aanwezigen natuurlijk niet ontging. Toen de onechte centurio de rol helemaal had voorgelezen -en wel zo luid, dat ook zijn metgezellen het konden verstaan -, gaf hij met een diepe buiging de rol van Raphaël weer terug aan Cyrenius en zei er wijselijk geen woord over; want hij en zijn metgezellen waren te zeer aangeslagen door dit voorval, en hun ossewagen stond deze keer dicht bij een rotswand, en er was geen enkel paadje te ontdekken dat er overheen liep.
[7] Na een kort algeheel stilzwijgen onderbrak CYRENIUS dit door aan de centurio te vragen: 'Dus Herodes raadt me aan alles in het werk te stellen om de genoemde profeet gevangen te nemen, en hem, alsook zijn leerlingen, zomaar zonder meer het hoofd van de romp te laten slaan?'
[8] Op deze vraag kwam geen antwoord.
[9] CYRENIUS werd kwaad en zei: 'Antwoord! Of jullie zullen weergaloos boeten voor deze misdaad! Van wie komt de brief, wie heeft hem geschreven, wie had de euvele moed om met zo'n enorme leugen bij me aan te komen, en welk schandelijk plan schuilt daarachter?"
[10] Door deze zeer indringende vraag raakten bijna alle afgezanten van hun stuk; want ze wisten dat ze met de meest onverbiddelijke Romeinse opperstadhouder te maken hadden. Allen raakten in paniek en begonnen van schrik te beven en van een antwoord was geen sprake.
[11] Toen zei JULlUS: 'Geëerde gebieder, hoe zou het zijn, als we deze afgezanten nu het door de wet vastgestelde loon - voor verraad uit eigenbelang uitbetaalden en hen dan naar Sidon brachten en daar opsloten totdat de revolutie zal uitbarsten op hun aangegeven datum, op welke dag we hun dan het hele verradersloon zullen uitbetalen, ofwel aan het kruis of op het blok? Aan deze Romeinen is toch al duidelijk op een uur afstand te zien, dat ze niets anders zijn dan een stelletje van de slechtste Farizeeën, dat voor iedere schandelijke daad voor geld te koop is!"
[12] CYRENIUS zegt: 'Je hebt helemaal gelijk; Maar omdat wij het hier niet alleen voor het zeggen hebben en hier nog iemand anders iets te zeggen heeft, zullen we zo rustig mogelijk afwachten wat er gebeurt!"
«« 146 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.