De droom van Hiram

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 179 / 276 »»
[1] Die waren hogelijk verbaasd over dit alles, en EEN van hen zei: 'Merkwaardig, ik hecht eigenlijk helemaal geen waarde aan dromen, - maar de droom die ik deze nacht had lijkt door deze hoogst merkwaardige ontmoeting volkomen als waar bevestigd te worden!'
[2] Onmiddellijk vraagt AZIONA hem, op zijn haastige manier: 'Wel, wel, vertel dan vlug wat je allemaal gedroomd hebt! Laat vooral niets weg; want het kan allemaal van groot belang zijn!"
[3] Zijn BUURMAN zegt: 'Heb toch een beetje geduld, mijn vriend Aziona; men moet een droom eerst eens behoorlijk uit alle levenshoeken van zijn gemoed wat ordelijker bij elkaar zoéken, omdat men nooit met een verwarde vertelling bij jou aan hoeft te komen. Maar ik zie het nu allemaal behoorlijk goed voor me, luister dus maar geduldig.
[4] Ik stond aan de oever van onze baai, die bijna onbevaarbaar is voor grotere schepen. Ik zag in het oosten een grote glans opstijgen, die sterker scheen dan de middagzon. Ik zocht met mijn ogen van links naar rechts en van boven naar beneden, maar er was niets te zien wat ook maar enigszins op de zon leek, waar de grote glans van had kunnen uitgaan.
[5] Ik bekeek deze grote glans met steeds grotere belangstelling en ontdekte spoedig daarop een groot schip, dat juist deze baai binnenvoer. Dit schip verspreidde zoveel licht, dat het me gauw duidelijk werd, dat de vooraf gaande grote lichtglans alleen van dit schip kon stammen. Ik ontdekte ook snel mensen op dit lichtschip, van wie er vooral Een meer licht verspreidde dan de middagzon. En ook de anderen, op één na, verspreidden veellicht, maar toch zo, alsof ze gelijk de witte zonnewolkjes door die Ene werden beschenen. Het schip naderde snelonze nederzetting. Ik werd door grote angst bevangen vanwege het steeds sterker wordende licht, zodat ik me haastig in mijn hut probeerde te verbergen. Maar toen werd ik wakker en zag dan pas in, dat het slechts een droom was.
[6] Ofschoon ik, zoals ook ieder van ons, geen waarde hecht aan een droom, heeft deze merkwaardige lichtdroom me toch tot op dit ogenblik beziggehouden en ik riep mezelf meerdere malen toe: 'Nee, dat is geen gewone, zinloze droom! Die zal op een of andere overeenkomstige wijze in vervulling gaan!' En zie, hier gebeurt het al!
[7] Maar nu meteen er naar toe; want ik brand van verlangen om het schip te zien, of het althans wat de vorm betreft op het schip lijkt dat ik in mijn droom heb gezien! Ook de mensen heb ik tamelijk dichtbij al zo duidelijk kunnen zien dat ik hun gezichten goed in me op heb kunnen nemen. Het zou waarlijk hoogst merkwaardig zijn als het schip en ook de mensen die ik op het schip in mijn droom heb gezien, gelijkenis vertonen met jouw wonderbaarlijke gasten! Laten we daarom onmiddellijk naar hen toe gaan, opdat ze niet van te voren al weg varen!"
[8] Onmiddellijk stonden alle mensen uit de buurt op en haastten zich naar ons toe.
[9] Toen ze voor ons stonden riep DE DROMER meteen luid: 'Ja, ja, broeder Aziona, dat is precies hetzelfde schip en het zijn ook precies dezelfde mensen, alleen allemaal zonder de lichtglans!"
[10] IKZELF riep hem nu bij z'n naam en zei: 'Hiram, wat vind je nu dan van je droom? En wat jij, Aziona?"
[11] HIRAM zei: 'Ja, beste, wonderbaarlijke vrienden! Ik weet hierover niets anders te zeggen dan dat hij met jullie, wat de vorm betreft, volkomen in vervulling is gegaan! Alleen het licht is nu niet te zien; maar misschien krijgen we dat ook allemaal weer te zien, als deze heldere zonnige dag zich zal omhullen met de sterrenmantel van de nacht!"
[12] AZIONA zegt: 'ik ben van mening dat hier geen uiterlijk zichtbaar licht nodig is, omdat deze lieve vrienden zo overvol zijn met het onbegrijpelijke innerlijke licht van de levenswijsheid! En ik zou bijna denken, vriend Hiram, dat jij in je werkelijk bijzondere droom alleen het geestelijk lichtschijnsel van deze mannen hebt gezien. Maar daarover zullen deze aardige mannen en onbekende vrienden jou zelf de juiste opheldering geven!"
«« 179 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.