Epiphanes' voorstellen ter vermijding van de dood van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 221 / 276 »»
[1] (DE HEER:) 'O vriend, tegen jou zeg Ik: Als het mogelijk zou zijn om de lijdenskelk aan de kant te schuiven, zou het ook onmiddellijk gebeuren; maar helaas is dit onmogelijk en daarom laten we het nu rusten! Je weet nu dat dit zal gebeuren en ook waarom, en meer is niet nodig. Wanneer Ik echter ben opgestaan, zal Ikzelf jullie dopen met de Heilige Geest uit Mij, en deze zal jullie dan pas in alle wijsheid en macht binnenleiden en dan zullen jullie, als jullie volgens Mijn leer zijn blijven leven, tot alles waartoe Ik nu in staat ben ook als Mijn ware kinderen in staat zijn. Zeg Me nu weer hoe dit aanbod en deze belofte je bevalt!";
[2] EPIPHANES zegt: 'Wat datgene betreft wat wij en alle goede mensen volgens Uw woord daarvan te verwachten hebben, natuurlijk buitengewoon goed; maar wat U, o Heer en Meester, van de onverbeterlijke domheid en slechtheid te verwachten hebt volgens Uw woorden, bevalt mij geenszins! Maar als het dan voor eens en altijd absoluut niet anders kan, laat het dan wel volgens Uw wil geschieden!
[3] Dat U wat Uw ware innerlijke wezen betreft niet zult sterven, is mij nu wel zeer duidelijk; want wie anders zou U uit de dood van het lichaam moeten opwekken dan Uzelf, met de macht van God die in U is?! Deze macht is derhalve onvernietigbaar; wat komt het sterven van een lichaam er dan op aan, als U het altijd wanneer U wilt kunt opwekken?! Maar het grote lijden dat natuurlijk gepaard gaat met het doden van Uw lichaam, bevalt me toch bepaald niet!
[4] Maar U bent nu eenmaal de Heer vol van de hoogste wijsheid, macht en liefde en U kunt Zichzelf het beste raad geven en helpen, en daarom zal alles toch enkel volgens Uw hoogst eigen raad en wil geschieden, zoals het ook Uw wil is dat wij mensen op deze aarde vaak een gloeiend hete zomer en een ijskoude winter moeten verdragen, wat ook niet bepaald aangenaam is, en tot slot van dit aardse leven vaak een zeer pijnlijke bittere dood, en daar kunnen wij niets aan veranderen, omdat dat nu eenmaal Uw wil is. En derhalve denk ik dat dan ook Uw wil, als het om Uw allerhoogste Zelf gaat, nu door ons zwakke aardwormen nog minder veranderd kán worden! En daarom zij en geschiede wat U wilt!
[5] Maar wat mensen zoals wij in ieder geval wel zouden kunnen doen, om te verhinderen dat U zo moet lijden als U mij hier van te voren hebt aangekondigd, zou bijvoorbeeld zijn dat ik, Aziona en Hiram naar de tempeldienaren in Jeruzalem zouden gaan en als welbespraakte heidenen deze duistere lieden eens met goed gekozen woorden beter over U voorlichten, dan zouden ze hun boosheid over U zeker laten varen; en mocht dit gebeuren, dan zou U op deze manier de vermeende lijdenskelk wel opzij kunnen schuiven:'
[6] IK zeg: 'Ja, Mijn vriend, dan blijft Me niets over dan alleen maar je goede wil voor de daad aan te zien; want zie, evenmin als jij een oude ceder kunt buigen, zal zo'n hooggeplaatste Farizeeër of zelfs een hogepriester wat voor leer dan ook van jou aannemen! Maar wat hij wel zou doen kan Ik je precies zeggen:
[7] Zie, hij zou heel vriendelijk naar je luisteren, hij zou zich met het vriendelijkste gezicht door jou alles over Mij tot in details laten vertellen! Hij zou je zelfs met kleine tussenwerpingen en schijnbare twijfels tegemoet treden, - maar alleen om je enthousiaster te laten praten; maar hij zou ook meteen anders kijken zodra hij merkte dat hij bijna alles van je te horen had gekregen! Op een geheim teken zou er dan een groot aantal vermomde mannen verschijnen, jou gevangen nemen, en het zou al heel wat zijn als je dan nog ooit het daglicht zou zien! Daarna zou zo'n hogepriester in samenwerking met Herodes er onmiddellijk een heel leger onder het uitloven van hoge premies op uitsturen om Mij te arresteren en alle joden in heel Galilea laten kwellen omwille van Mij - op alle plaatsen waar men Mij met Mijn leerlingen ook maar heeft ontvangen.
[8] Kijk, dat is toch waarlijk niet wat wij allen als wenselijk zouden beschouwen! Dat zie je in en het volgende is dus ook beter: één voor allemaal met resultaat, dan allen voor één zonder resultaat! - Zie je dat nu goed in?"
[9] EPIPHANES zegt: 'Ja Heer, nu is me dat allemaal heel duidelijk! -Maar nu is het eten klaar, laten we dit nu afsluiten en de tijd dan met iets anders vullen!"
[10] IK zeg: 'Ja, dat is ook goed; ga nu Mijn leerlingen uit hun slaap wekken!"
«« 221 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.