Aziona vraagt naar het leven van de ziel na de dood

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 224 / 276 »»
[1] (AZIONA:) 'Maar nu we hier zo gemoedelijk bij elkaar zitten bij brood en wijn, zou ik toch zo graag uit Uw mond, o Heer, vernemen hoe het met het leven van de ziel staat na het afvallen van het lichaam!
[2] Er bestaan volgens de overleveringen in bijna alle zogenaamde afgodendiensten, steeds met enkele varianten, twee toestanden -zoals ook bij ons, laat ik zeggen, heidenen -: een Elysium, waar alle goede en waardige zielen eeuwig voortleven in een onbeschrijflijke gelukzaligheid, en dan een Tartarus, waar de slechte en boosaardige zielen ook eeuwig gepijnigd worden met allerlei ongehoorde plagen en martelingen.
[3] De joden hebben hun hemel en hun hel, wat eigenlijk helemaal hetzelfde is als bij de heidenen het Elysium en de Tartarus. Op dezelfde manier hebben de Indiërs een tweevoudig almachtig wezen, een goed en een slecht, dat verschillende vormen, namen en eigenschappen heeft. Zo zijn de elyseese goden allemaal goed en die van de Tartarus allemaal slecht.
[4] En bij de joden is er een hoogst goede en wijze Jehova, die gediend wordt door talloze eveneens goede geesten die' engelen' genoemd worden en bereid zijn om de mens de beste bescherm diensten te verlenen; lijnrecht tegenover de goede en almachtige Jehova en zijn engelen is er dan ook een bijna niet minder machtige satan, ook 'leviathan' genaamd, met aan zijn zijde talloze uiterst slechte geesten die men 'duivels' noemt.
[5] De goede Jehova is weliswaar aan één stuk door bezig de mensen goed te maken en naar zich toe te trekken. Maar dat helpt hem niet bijzonder veel; want satan verstaat de kunst beter om zielen voor zich te vangen en verovert al maar hele scharen op de goede Jehova. Wel dreigt de goede Jehova satan voortdurend met allerlei straffen en gerichten; maar satan lacht daar steeds om en doet toch wat hij wil. -Heer, wat moet men nu van dergelijke overleveringen denken? O Heer, geef ons hierover de juiste opheldering!" .
[6] Vóór Mij zegt EPIPHANES nog: 'Kijk onze directeur Aziona nu toch eens! Hij is waarachtig nog wijzer dan WIJ allen! WIJ hebben nu al menige vraag gesteld, en alleen hij is op dit belangrijkste vraagstuk van het leven gekomen! Ja, Heer en Meester, zulke dingen heb Ikzelf in allerlei geschriften al vele malen gelezen en er ook altijd het mijne van gedacht! ofwel hebben de verder in vele opzichten wijze ouden alles wat ze wisten in een voor ons onbegrijpelijke beeldspraak opgeschreven, of ze hebben als kinderen en dwazen enkel en alleen in hun nog hoogst ongecultiveerde fantasie allerlei fabels verzonnen.
[7] Ik, als heel eenvoudig mens met een beperkt verstand en -zoals men zegt -een menselijk goed hart, kan mij wel redelijkerwijs voorstellen dat de ziel aan gene zijde voortleeft, en omdat deze toevallig .goed of; wat waarschijnlijker is, slecht heeft geleefd, zal dit verdere leven. zich tenminste tot een bepaalde, hoogst mogelijke graad van volmaaktheid voortdurend verder ontwikkelen; en voor een leven dat hier al om allerlei oorzaken en redenen slecht begonnen is en zeker nog slechter is beëindigd, zijn aan gene zijde slechts wijze en overeenkomstig doelmatige correcties, opdat ook een ziel die hier een slecht lichamelijk leven heeft geleld daarginds, ook al is dat later, tot een beter inzicht komt over zichzelf en over een waar, allerhoogst goddelijk Wezen, en ook over haar ware levensomstandigheden en plichten.
[8] Maar om voor een kort, helaas slecht geleid leven daar dan eeuwige straffen te moeten ondergaan en dulden die onbeschrijflijk hard en onmenselijk zijn, en dat voor geen enkel ander doel dan dat een almachtige God zijn eeuwige, nooit meer ophoudende wraak koelt op het machteloze wezen -neen dat kan ik me toch niet indenken van een God als U, o Heer, zoals U thans voor ons bent; ook niet tijdens de ergste koortshitte, die aan de grootste waanzin grenst!
[9] Een leeuw is toch ongetwijfeld een zeer boosaardig beest, zoals ook een hyena, een tijger, een wolf of een beer; niettemin kunnen ze getemd worden, en waken dan vaak over de mensen en zijn dan dus nuttige schepselen. En als zulke monsters als de zojuist genoemde nog te temmen en voor iets nuttigs af te richten zijn, waarom dan niet een slecht geworden ziel, die daar heel vaak zelf eigenlijk geen schuld aan heeft?! - Dus, beste Heer en Meester, zeg ons toch hoe het gesteld is met de merkwaardige dingen en verhoudingen waarover de wijze Aziona U vragen heeft gesteld!"
«« 224 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.