Het leven van de wereldmensen aan gene zijde

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 226 / 276 »»
[1] (DE HEER:) 'Nu zijn er echter op deze aarde ook mensen die als kinderen van buitengewoon rijke ouders alle mogelijke opvoeding en ontwikkeling genoten hebben. Maar toen ze ouder werden en belangrijke functies en hoge eervolle posities kregen, voer de duivel van de hoogmoed in hun hart. Ze begonnen te heersen, hun medemensen te haten, te bedriegen en te onderdrukken en zich helemaal over te geven aan de lust van hun zinnen. Hun hemel, waar ze vol begeren naar streefden, was een uiterst luxueus leven in alle weekheid, pracht en weelde. Wie hen niet wilde dienen werd op de meest gruwelijke wijze vervolgd en zonder enig pardon te gronde gericht.
[2] Maar nu komt de tijd en het uur, dat de ziel van zulke mensen ook hun zozeer geliefde lichaam moeten verlaten volgens het voorschrift van de almachtige God. Wat nu?
[3] Kijk, dit soort zielen heeft zich toch wel strafbaar gemaakt, wat ieder enigszins rechtschapen denkend mens moet toegeven! En toch worden ze door Mij niet gericht, maar in een toestand en een leven geplaatst dat helemaal overeenkomt met wat ze op deze wereld hadden, alleen met dit verschil dat hun buren tot in de verre omtrek geheel hetzelfde hebben, zijn en willen als degenen die hier pas zijn aangekomen. En dan duurt het niet zo lang tot er een uiterst verbitterde oorlog begint; want ieder waant zichzelf de hoogste en machtigste, wil over allen heersen en beschouwt ieder als een strafbare muiter, die zich niet wil schikken naar zijn bevelen en wetten.
[4] Zouden er slechts één, twee of ook drie zo denken en voelen, en zouden de anderen meer deemoedige en inschikkelijke geesten zijn, dan zou dat een soort monarchie in het rijk der geesten opleveren waar er één gebiedt en miljoenen hem gehoorzamen. Maar daar is dat niet zo; want daar wil ieder een monarch zijn en op tirannieke wijze zijn even heerszuchtige buren beheersen. En zo'n slechte hartstocht heeft dan een bijna onblusbare onderlinge haat tot gevolg, constante ruzie, twist, strijd, vervolging en een letterlijke oorlog, waarbij weliswaar niemand gedood kan worden, -maar waar de onderlinge grenzeloze haat en toorn de vorm aanneemt van een woedend verwoestend vuur dat uit de strijders oplaait, met welk vuur ze zich dan wederzijds kwellen en bestrijden.
[5] Als zo'n boosaardige club dan weer tot een soort rust moet komen, is het belangrijk dat er een machtige geest uit de hemelen naartoe gestuurd wordt en rust schept door een nog machtiger vuur, dat voor zulke zielen goed voelbare, onuitsprekelijke pijnen veroorzaakt, deels slechts voor een moment, deels ook voor langere tijd. Zijn zulke zielen hierdoor volledig tot rust gekomen, dan verstommen ook steeds meer hun domme hartstochten en dooft het vuur waardoor ze gekweld worden en de engelgeest maakt hen dan hun grote blindheid, verstoktheid en dwaasheid duidelijk.
[6] Als de een of andere ongelukkige en zeker ook onzalige ziel zich dit aantrekt, zal deze ook meteen in een betere toestand overgaan; maar wil ze dat door haar innerlijke geheime hoogmoed niet, wel, dan blijft zij de oude dwaas en zal bij een volgende gelegenheid weer hetzelfde te verwachten hebben. En dan kan men zoals de Romeinen zeggen: Volenti non fit iniuria *, (* Degene die het zo wil geschiedt geen onrecht) -ook al zouden zulke vrijwel onverbeterlijke zielen zichzelf gedurende aeonen aardse jaren zo willen kwellen!
[7] Ik denk dat Ik jullie nu wel voldoende heb ingelicht over hetgeen jullie Mij in feite gevraagd hebben; maar desalniettemin zal Ik er voor jullie toch nog het een en ander aan toevoegen, -luister dus nog verder naar Mij!"
«« 226 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.