Genezing van de door een giftige slang gebeten man. De wonderwijn

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 268 / 276 »»
[1] Toen we het huis hadden bereikt van de man die het ongeluk was overkomen, kwamen diens vrouwen kinderen naar buiten en vroegen ons om hulp.
[2] Maar IK zei: "Ga maar naar hem toe, Ik heb hem al geholpen!"
[3] Vrouwen kinderen snelden naar binnen naar de huisvader en deze kwam hen al helemaal gezond tegemoet. Hij had tevoren op blote voeten zich een pad gebaand door de struiken en was door een boze adder gebeten; al snel zwol hij op en verkeerde in levensgevaar. Maar Ik kwam en genas hem.
[4] Toen hij naar buiten kwam om Mij te bedanken, zei Ik: 'De volgende keer moet je niet je schoenen sparen als je in het struikgewas iets te doen hebt! Maar van nu af aan zal er geen enkele adder in dit gebied rondkruipen! Amen.'
[5] Hierop gingen we naar huis, waar het middagmaal en de leerlingen op ons wachtten. Het middagmaal was deze keer zeer royaal, alleen was er wat weinig wijn; daarom vroeg de waard Me of hij weer bosbessensap zou serveren.
[6] IK zei tegen hem: 'Doe ook vandaag weer zoals gisteravond, dan zullen we ook aan wijn geen gebrek hebben!"
[7] Toen liet hij enkele grote kruiken met water vullen en Ik wilde het, en het werd wijn.
[8] En omdat er deze keer ook enkele buren bij Barnabe aan tafel uitgenodigd waren om met ons de middagmaaltijd te gebruiken, maakte EEN BUURMAN de opmerking: 'Ik denk dat je voor zulke buitengewone gasten beter je boswijn, die bij jou echt goed en krachtig is, kunt aanbieden dan dit pure water!'
[9] DE WAARD zei: 'Maar, beste vrienden, dat weet ik even goed als iemand van jullie; alleen weet ik ook dat jullie vanaf vanmorgen tot nu toe met de leerlingen hebben gesproken en zeker ook over de vraag wie deze Meester aller meesters eigenlijk precies is en dat niets Hem onmogelijk is! En zo zullen jullie ook wel vernomen hebben hoe Hij niet alleen gisteravond hier, maar ook al in enkele andere plaatsen in Galilea het water enkel en alleen door de zegen van Zijn wil in de allerbeste wijn heeft veranderd en de verbaasde gasten dan altijd de beste wijn te drinken kregen. Mij heeft in ieder geval gisteren heimelijk een van de leerlingen toevertrouwd hoe hun Heer en Meester dit zelfs al vaak heeft bewerkstelligd, zodoende weet ik dat nu. Hebben de leerlingen jullie daar niets over verteld?"
[10] DE BUURMAN die het had over de boswijn zei: 'Ja, de leerlingen hebben ons daar wel het een en ander over verteld; maar juist omdat we maar al te goed weten wie deze Heer en Meester is, durfden wij als zondaren de Heilige van Jehova daar niet om te vragen; maar wij zijn er nu ook al volkomen van overtuigd, dat het water in de kruiken in de -laten we zeggen - beste wijn is veranderd. Vergeef me daarom deze keer mijn wat te voorbarige zorg om de boswijn!"
[11] DE WAARD zei: ':Alles is weer in orde; eet en drink nu naarmate je honger en dorst hebt!" .
[12] Nu aten en dronken we welgemoed en er werd bij deze maaltijd veel over verschillende goede dingen gesproken, zoals dit bij dergelijke gelegenheden ook elders het geval was.
[13] Maar toen we ongeveer twee uur lang zo aan tafel zaten, kwam een BUURMAN die iets verder woonde en nog niets van Mijn aanwezigheid vernomen had met een totaal wanhopig gezicht het huis van de leider binnen en zei: 'Barnabe, Barnabe, we zijn zo goed als verloren! Hoe het gebeurd is weet ik niet; maar het is werkelijk waar: Onze enige en noodzakelijke weg naar Nahim is er niet meer! Er is nu een soort gemetselde borstwering; als je daar overheen kijkt zie je zo'n grote diepte dat je ervan gruwt! Om daar naar beneden te gaan is alleen voor een vogel, maar niet meer voor een mens mogelijk! En een andere weg naar beneden ken ik niet, omdat dit gebergte naar alle kanten niets dan uiterst steile rotswanden heeft. Wat moeten we nu doen als we zout nodig hebben? Mijn voorraad is uitgeput en die van jullie zal ook opraken; wat dan? Wie heeft ons dat aangedaan?"
[14] DE WAARD zei: 'Je hoeft niets te vrezen! Ook al heb je tot nu toe geen betere weg naar beneden gevonden, hier zijn nog andere mensen die een veel gemakkelijker weg kennen en die zullen wij in de toekomst ook nemen. Want je ziet hier onbekende gasten bij me; dit zijn zeer wonderbaarlijke mensen, zij kennen die betere weg en zullen hem ons aanwijzen. Maar van nu af aan zullen we deze weg niet te vaak meer hoeven af te leggen omdat de Meester, deze grote Meester aller meesters van de wereld, ons ook in dit gebergte een nog beter zout zal aanwijzen dan het zout van Nahim. Maar ga nu zitten en eet en drink met ons mee!'
[15] De buurman liet zich dat geen twee keer zeggen, ging onmiddellijk aan tafel zitten en at en dronk met ons mee en kon er niet over uit dat de kwaliteit van de wijn zo goed was; hij vroeg de waard waar hij de wijn vandaan had.
[16] DE WAARD zei: 'Kijk daar! De Meester aller meesters die daar met ons aan tafel zit en die, zoals je ziet, ook mijn dochter Eliza enkel door Zijn almachtige woord in één ogenblik zo genezen heeft zoals jij haar nu hier naast mij ziet zitten, heeft voor ons nu ook deze heerlijkste wijn uit water geschapen en zal er op dezelfde manier zeker ook voor zorgen dat wij eigen zout zullen hebben. Zeg me nu of je nog bang bent omdat deze ware Heer en Meester puur door Zijn almachtige woord deze weg naar beneden, die steeds heel gevaarlijk voor ons was, voor altijd versperd heeft en in ruil daarvoor een verborgen en gemakkelijke weg opent waarlangs wij ook onze onontbeerlijke huisdieren zonder enig gevaar naar boven en naar beneden kunnen drijven! Ben je het daarmee eens?"
[17] DE VERRE BUURMAN zei: 'Ja, als dat het geval is, waar ik nu niet in het minst aan twijfel, dan is dat inderdaad heel goed voor ons; want ik was al sinds lang bevreesd, dat de Nahimers ons uiteindelijk toch eens zouden ontdekken en aan de Romeinen of aan de joden in Jeruzalem zouden verraden, wat absoluut niet in ons voordeel zou zijn. Maar zo kunnen we nog lang de zegeningen van dit zeldzame hooggelegen dal genieten zonder de schandelijke wereldse veelvraten daar belasting over te moeten betalen. Maar nu zou ik wel eens iets meer willen horen over deze buitengewone wonderdoener! Wees zo goed en vertel me wat!"
[18] DE WAARD zei: 'Laat dat nu nog maar! Deze goddelijke Meester zal met Zijn leerlingen nog geruime tijd in ons midden blijven, en dan zal zich vast wel een geschikte gelegenheid voordoen waarop je nader met Hem kennis kunt maken!"
«« 268 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.