De beeldspraak van de profeten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 272 / 276 »»
[1] DE VERRE BUUR zei: 'O Heer, we zouden nu wel durven spreken, als we maar wisten waarover! Maar er komt nog bij dat we, wat natuurlijk gemakkelijk te begrijpen is, allemaal nog veel te vol zitten met gedachten over alles wat we vandaag gehoord, gezien en beleefd hebben. Maar als ik U, enkel voor mijn persoon, om iets zou mogen vragen, dan zou het zijn dat U ons allen of alleen mij vertelt, wat er later na de zekere dood van dit lichaam met mij zal gebeuren.
[2] Zal de pure ziel haar bewustzijn verder behouden, of zal ze pas na de door de profeten verkondigde opstanding van het vlees wederom in bewustzijn ontwaken? Op de Jongste Dag moet deze algemene opstanding geschieden; wanneer deze dag echter zal komen is volkomen onbepaald. Op deze dag vol schrik zullen de rechtvaardigen dan voor God hun eeuwig loon in de hemel ontvangen en de zondaren hun eeuwige straf in de hel.
[3] Wel, dat zijn werkelijk woorden waaraan mijn gemoed en ook mijn verstand nooit helemaal hebben kunnen wennen! Hoe moet men dat in waarheid opvatten? Of zal het letterlijk zo gebeuren?
[4] Waarlijk, als het allemaal letterlijk zo gebeurt, is het zeer treurig met de mensheid gesteld en onder zulke omstandigheden zou het toch vele duizenden malen beter zijn als men nooit was geboren en mens was geworden! Hoe vele duizend maal duizend mensen weten niets van onze leer, want ze zijn duistere heidenen, en hun lot, waar ze geen schuld aan hebben, zal dan de eeuwige straf in het verschrikkelijkste vuur van de hel zijn!
[5] Waarlijk, als ik Gods wijsheid, liefde en goedheid juist beschouw, komt mij zo'n uiteindelijk lot van de mensen bijna onmogelijk voor! O Heer, u zult ons hierover zeker een betere uitleg kunnen geven! Maar als het zo is, dan zijn wij mensen de ongelukkigste schepselen op de hele aarde!'
[6] IK zei: 'Ja, Mijn dierbaren, het is moeilijk om jullie dit nu op dit moment met enkele woorden te verklaren; maar Ik heb dit allemaal tot in de kleinste details aan Mijn leerlingen uitgelegd en zij zullen het jullie weer duidelijk maken.
[7] Wat de profeten erover geschreven hebben vanuit hun innerlijke ingeving hebben ze in beelden geschreven, die pure overdrachtelijke uitdrukkingen zijn van de hierin verborgen naakte waarheden. Wie derhalve de oude leer der overeenkomstigheden of analogieën kent, zal al gauw begrijpen wat de beelden van de profeten allemaal te betekenen hebben.
[8] Jullie hebben nooit iets over analogieën gehoord en daarom kennen jullie ook van de Schrift alleen maar de grove, natuurlijk concrete betekenis; maar de beelden van de profeten bevatten steeds een drievoudige betekenis: ten eerste de natuurlijk geestelijke, ten tweede de puur geestelijke en ten derde de zuiver hemelse uit het hart van God.
[9] Volgens de eerste betekenis ontwikkelt het zedelijk leven van de mens zich zodanig, dat hij als natuurlijk mens tengevolge van een juiste opvoeding zo denkt en ook handelt, dat hij niet aan de materie blijft vastzitten, maar zich er van afwendt en deze slechts gebruikt om steeds dieper en helderder door te dringen in het puur geestelijke. Wie dat doet als hij daartoe onderwezen is, vindt dan al gauw het overeenkomstige tussen materie en geest. Kent hij dit, dan zal hij vanuit het geestelijke in het hemelse ofwel in het zuiver geestelijke binnengaan. Van daaruit is de overgang naar het zuiver goddelijk hemelse gemakkelijk. Dan zal het hem pas volledig duidelijk worden wat de Schrift der profeten uiteindelijk in de grond der zaak allemaal, als deze geheel onthuld is, bevat.
[10] Maar wie in de Schrift enkel de pure materiële beelden voor alles aanziet, bewijst dat hijzelf nog puur materie is, die gericht is en ook wel moet zijn, en dat hij het gericht van de materie in zijn bewustzijn en in zijn gevoel gedurende zijn leven steeds behoudt, en in de voortdurende vrees en angst leeft dat hij ook met zijn ziel na het afvallen van zijn lichaam in die puur materiële toestand terechtkomt waarin de Schrift door middel van beelden de toestand van de materie voorstelt en beschrijft.
[11] Maar Ik zeg jou en jullie allen, dat aan gene zijde alles anders is dan het in de beelden van de Schrift wordt beschreven.
[12] De woorden van de Schrift zijn gelijk de schaal van een ei, waarin ook iets drievoudigs verborgen is, namelijk het wit en het geel en in het midden van het geel het rode levensbolletje, dat de levenskiem bevat.
[13] Dit omhulsel echter moet in de materiële wereld overal aanwezig zijn waar maar iets is, opdat het binnenste, goddelijke, nergens, nooit en door niemand ooit verontreinigd kan worden. En omdat overal in al het natuurlijk geestelijke het hemelse en goddelijke aanwezig is, wat immers de alomtegenwoordigheid van de goddelijke wil duidelijk bewijst, bestaat er ook overeenkomst tussen alles wat in de wereld, in het geestenrijk, in de hemel en uiteindelijk in God Zelf aanwezig is.
[14] En Mijn leerlingen die nu al van heel veel zaken kennis hebben, zullen jullie tijdens Mijn langere verblijf in jullie midden dit wel nader laten zien en jullie ook bij menige gelegenheid tonen dat ze Mijn leerlingen zijn op een na, die tot nog toe nog niet al te veel heeft begrepen vanwege zijn nog altijd hebzuchtige, op werelds gewin gerichte hart. Maar de andere elf en de schrijver Matthéus zijn reeds heel bekwame, goddelijk wijze mannen geworden en jullie zullen van hen veel kunnen leren en vernemen; luister maar naar hen!"
[15] Hier zei PETRUS: 'Heer, Uw goddelijk getuigenis gaat wel de getuigenissen van deze wereld te boven; alleen zijn wij dat nog lang niet waardig.
[16] IK zei: 'Er bestaat op de wereld onder de mensen geen waardigheid behalve die, dat ze evenbeelden zijn van God, en dat is ook de reden waarom een mens zijn medemens moet liefhebben en respecteren. En als iemand Mijn woord hoort, gelooft en ernaar handelt, is hij ook waardig dat Ik hem een goed getuigenis geef; want wie Mijn getuige is, diens meest geldige getuige ben ook Ik voor Mijn Vader in de hemel van al het leven. En als Ik iemand ook voor de wereld een getuigenis geef: dan doe Ik dat niet om hem voor de wereld te prijzen, maar Ik laat daarmee zien dat de waarheid uit God in hem is. En op die manier kunnen jullie Mijn getuigenis wel verdragen!"
«« 272 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.