Over de Essenen en hun wonderen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 274 / 276 »»
[1] DE WAARD zei: 'Ik zou U wel graag nog iets vragen; maar U moet er niet boos om worden!"
[2] IK zei: "Vraag, wat je wilt!"
[3] DE WAARD zei: 'Goed dan! Kijk, toen ik in de tempel nog een leviet was, gebeurde het een keer tijdens een missie vanwege achterstallige betaling van de tiende, dat ik een paar Essenen trof. Deze waren zeer vriendelijk en vertelden mij met de verzekering dat het absoluut waar was, dat er in hun tempel, die groter is dan die in Jeruzalem, de grootste wonderwerken verricht werden.
[4] Daar worden alle zieken genezen en zelfs mensen die gestorven zijn weer in het leven teruggeroepen. Zelfs de elementen en krachten van de gehele natuur hebben ze volledig in hun macht en de zon, de maan en alle sterren moeten gehoorzamen aan hun wil, en zo verschijnt de mens in en bij hen pas als een ware heerser over de natuur, zoals de oervader Adam dat in vroeger tijden was voordat hij gezondigd had. Het schijnt zo te zijn dat bij hen zelfs de bomen, het gras, de stenen, het water, de lucht en alle schepselen spreken en hun het getuigenis van de volste waarheid geven, en wanneer Ik het niet kon geloven moest ik maar met hen meegaan en mijzelf persoonlijk van dit alles overtuigen.
[5] Wel, de zaak die ik voor de tempel in orde moest maken had helemaal geen haast, want wat men bij ons in één week niet kan verrichten, kan men ook heel gemakkelijk zonder enige terechtwijzing in de derde week nog verrichten. Zodoende had ik tijd en gaf ik gevolg aan de vriendelijke uitnodiging van de beide Essenen. We kwamen met behulp van drie snelvoetige kamelen die het tweetal bij zich had spoedig ter plaatse aan, omdat de plaats waar ik die tiende moest incasseren niet zover af lag van de behuizing van de Essenen.
[6] Ik werd door de beiden al gauw voorgesteld aan hun overste, een uiterst vriendelijke man die mij met veelliefde ontving en ervoor zorgde dat ik niets tekort kwam. Zijn gastvrijheid liet werkelijk niets te wensen over! Ik bleef daar gedurende acht dagen en overtuigde mezelf van alles wat het tweetal mij van te voren had verteld, overeenkomstig de volste waarheid. Ik heb er vaak aan gedacht en zou zelf graag naar hen overgestapt zijn; maar ik werd niet aangenomen vanwege mijn jonge leeftijd, wat me werkelijk erg speet.
[7] Wel, ik zou nu graag van U horen wat U van dit instituut zegt. Want hun wonderdaden zijn helemaal gelijk aan die van U, zodat Ik nu stilletjes steeds de mening was toegedaan, dat U misschien ook een Esseen was. Want ook zij zeiden me dat uit hen de Wereld messias zou voortkomen Wilt U mij dit verduidelijken!"
[8] IK zei: 'Laat je niet verblinden door de Essenen;. want hun woorden zijn leugens, hun daden bedrog en hun vriendschap is je reinste huichelarij! Bij hen heiligt het doel het middel waardoor het wordt bereikt; ook al is dit op zichzelf nog zo miserabel en slecht, het wordt goed en geheiligd als er voor de mensheid maar een goed doel mee bereikt wordt. Ze doen voor de mensen natuurlijk alleen voor geld veel goeds in aards opzicht; maar het goede is niet goed, omdat het puur.bedrog; is.
[9] Want wanneer iemand daar reeds hier in dit leven achter zou komen, wat immers niet onmogelijk is in een tijd van verlichting, dan zou hij dubbel ongelukkig zijn - ten eerste omdat hij voor veel geld op de schandelijkste wijze voor de gek is gehouden, en ten tweede omdat hij ook nog moet zwijgen, opdat hem niets ergs wordt aangedaan.
[10] Want deze zo geprezen en in alle streken van de wereld buitengewoon gewilde Essenen hebben overal een groot aantal spionnen die zich in allerlei menselijke verschijningsvormen in vele landen bewegen. Door hen vernemen de hoogste leiders en bestuurders van het grote instituut alles wat er ergens aan bijzonders is en gebeurt. En daarom is het absoluut met raadzaam om tegen hen te velde te trekken, omdat ze dat vast en zeker snel te weten zouden komen en dan wraak zouden nemen op hun vijand.
[11] Hiermee moet je tevreden zijn, Barnabe! Meer hierover zullen ook Mijn leerlingen je bekendmaken. Een van Mijn leerlingen was zelfs korte tijd geleden nog een vooraanstaand Esseen; hij zal je hun wonderdaden het best kunnen beschrijven, en dan zul je zeer verbaasd staan over je blindheld van toen.
[12] Maar nu zullen we nog even naar buiten gaan en daar gaan genieten van de vele sterren die aan de hemel staan!"
[13] Daar waren allen het mee eens; we stonden op van onze tafels en banken en waren spoedig daarop buiten.
«« 274 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.