Roclus' tegenwerpingen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 95 / 276 »»
[1] ROCLUS zegt: 'Hoe kan een intelligent wezen iemand schade toebrengen zonder dit te willen?! Een demon moet immers nog altijd minstens zoveel zelfbesef en zelfbewustzijn hebben, dat hij weet wat hij wil; en als hij dit weet, is hij strafbaar voor zijn kwade wil! En het toelaten van zulke geheime influisteringen van kwade demonen in een onschuldige mensenziel vind ik ook niet helemaal in orde; als ze al om een of andere geheime wijze reden toegelaten worden, dan kan die arme ziel toch niet schuldig zijn als ze door de heren duivels bedorven wordt!
[2] Als de duivels echter geen intelligentie hebben en derhalve nog minder een vrije wil, dan kunnen ze de zielook geen schade toebrengen, -en als ze haar al schaden, dan heeft noch de ziel die beschadigd werd noch de duivel die geen intelligentie of wil heeft, enige schuld; die komt dan alleen op rekening van degene die zoiets toeliet! Zo oordeel ik daar vrijuit over en ik aarzel geheel niet om dit hier openlijk uit te spreken!
[3] Maar hebben de duivels, zoals men zegt, zelfs een zeer scherpe intelligentie -wat waarschijnlijk zo is, omdat ze bij een arme ziel meteen in de gaten krijgen op welk punt deze in de materiële sfeer zwak is -, dan hebben ze ook een wil die haar schade toe wil brengen; en ook in dit geval is de ziel zonder schuld, en dragen alleen de duivels en degene, die ze toeliet, hier wederom alleen de schuld!
[4] Geef mij wapens en zeg me wie de vijand is, dan zal ik zeker verhoeden dat hij mij gemakkelijk te lijf gaat! Maar als ik de vijand, die mij aanzienlijke schade kan toebrengen doordat hij mij heimelijk en onzichtbaar tot de afschuwelijkste ondeugden kan verleiden, niet ken, en ik dan bovendien naderhand nog de schuld en de hoogst kwalijke gevolgen ervan moet dragen, -nou, dan bedank ik voor zo'n leven!
[5] Dat is dan hetzelfde als een zwak iemand naakt uitleveren aan een kudde hongerige wolven, hyena's, leeuwen, tijgers en panters. Als hij zich door hen heeft laten verscheuren en opvreten, draagt hij ook nog de schuld, en moet daarom ook nog door de rechter veroordeeld worden, omdat hij zich als een geheel weerloos, zwak wezen ten eerste door bewapende, meedogenloze beulsknechten naar de wildernis heeft moeten laten slepen, en ten tweede, omdat hij daar door de wilde dieren is verscheurd en opgevreten!
[6] Hoe bevalt jouw hemelse wijsheid het voorbeeld van een dergelijke rechtspraak?! Vriend, als het zo gesteld is met demonen en duivels, en de arme ellendige mensenziel is de enige die de schuld en de gevolgen ervan draagt, met of zonder intelligentie en wil van de haar tot verderf strekkende duivels -dan, dan is er geen wijze, liefdevol rechtvaardige God, maar misschien enkel zo'n toverachtig, blind, almachtig wezen, dus een soort fatum, dat steeds evenals de hooggeplaatste Romeinen de grootste vreugde beleeft aan dieren die tegen elkaar opgehitst worden en woeste stierengevechten, en waartegen de mens alleen maar kan zondigen als hij zich met de juiste middelen heeft ingespannen om wijsheid te bereiken!
[7] Voorwaar, ik zeg je: Als het echt zo is als je zegt, dan hebben de Farizeeën wel gelijk! Ik heb de Heer Zelf over zo veel horen spreken en ik kan op basis daarvan zeggen, dat jij, mooie bode van Gods hemelen, er dit keer een beetje naast zit; en ik blijf erbij, dat ik alleen met mijn huidige liefde tot de Heer het eerder genoemde aantal Farizeese duivels totaal uit het veld sla!'
«« 95 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.