De Heer waarschuwt voor de terugval in het materiële. Het wezen van de materie. De oneindigheid van de Heer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 122 / 248 »»
[1] (DE HEER:) 'Ik heb jullie nu laten zien, wat en wie de mens is en wat hij moet doen om het eeuwige leven te bereiken. Van nu af aan hangt het helemaal van jullie af om daarnaar te handelen. Let echter op, dat jullie nu niet ter wille van de wereld weer in jullie oude onzin en daardoor in jullie oude dood terugvallen, want dan zouden jullie nog veel moeilijker op de juiste weg te brengen zijn dan nu! Ik kan nu persoonlijk niet langer meer bij jullie blijven; maar als jullie Mijn leer blijven toepassen, zal Ik ook in de geest werkend bij en in jullie aanwezig zijn, en wat jullie deze goddelijke geest van Mij zullen vragen in Mijn naam, dat zal jullie ook gegeven worden.
[2] Maar om zuiver wereldse dingen hoef je niet bij Mij aan te komen; want dat zieldodende gif zal Ik jullie niet geven ook al zouden jullie Mij daar ook jarenlang om vragen! Want Mijn doel is jullie in je ziel van al het wereldse volledig vrij te maken, en niet om jullie daar nog meer mee te verbinden. - Jullie weten nu wat je moet doen en geloven, en meer is voorlopig niet nodig.
[3] Maar nu nog iets anders! Vriend Jored, kijk eens, wij zijn nu drie dagen bij jou geweest, en hebben in je huis veel verbruikt! Wat vind je dat we je daarvoor schuldig zijn?'
[4] JORED zei diep ontroerd: 'Heer, alles wat er is, is immers alleen van u. Ik zou tegen U echter moeten zeggen: O Heer, ik ben Uw overgrote schuldenaar! Wanneer en hoe zal ik deze grote schuld bij U kunnen inlossen? Als U duizend jaar met nog duizendmaal zoveel leerlingen hier zou willen blijven, en dag en nacht zou eten en drinken, dan zou ik zelfs na duizend jaar nog net zo'n grote schuldenaar van U zijn als ik nu ben; wilt U mij daarom voortaan alleen maar genadig en barmhartig zijn, -al het andere is niets en kost ook eeuwig niets! -Maar één vraag zou ik U, o Heer, toch nog voor willen leggen! ,
[5] IK zei: 'Bespaar je de moeite, want Ik weet immers toch al wat jij nog een tijdje hier in deze zaal zou willen houden! Kijk, deze hemellichamen zou je zo willen bewaren! Ja, ze zullen voor jullie verdere voorlichting nog een jaar lang zo blijven! Maak er gedurende die tijd een afbeelding van; daarna zullen deze wonderbaarlijke exemplaren echter verdwijnen, zoals ook eens deze hele zichtbare hemel en deze aarde zullen verdwijnen wanneer zij alles wat daarin gevangen is helemaal teruggegeven zullen hebben.
[6] Want luister: Alle stoffelijke zaken die de hele oneindige ruimte in deze tijd bevat, zijn geestelijke dingen die gevangen en gericht zijn! Het zijn geesten die zich in het gericht van de kracht en macht van de goddelijke wil bevinden tot een vastgestelde tijd, waarop de goddelijke alwetendheid constateert dat zij die graad van zelfstandige sterkte bereikt hebben die nodig is voor de verdere geestelijke, zelfstandige ontwikkeling van het leven. Dat begrijpen jullie nu weliswaar niet, en jullie kunnen het ook niet begrijpen; maar eens zullen jullie het toch begrijpen.
[7] Ik heb jullie dit echter alleen gezegd opdat jullie ook als heidenen in zullen zien, dat Ik het eigenlijke, eeuwige IK ben, en dat in feite alles wat de oneindigheid omvat uit MIJ bestaat. Maar houd dat voorlopig voor je, tot de eeuwige geest van de waarheid je daarover meer zal leren!
[8] Nu krijgen jullie in deze nacht nog wat tijd. Wie nog wat te vragen heeft, vrage! Morgen voor zonsopgang ga Ik verder; want Ik heb heel veel kinderen die Ik als een echte levensvader nog wil bezoeken om ook hun de blijde boodschap van het eeuwige leven te verkondigen.'
[9] Toen stond EEN PRIESTER op en zei: 'Heer, morgen mag U ons nog niet verlaten; want U heeft ons nu pas goed in vuur en vlam gezet en er zal dus nog heel veel zijn waarbij wij Uw heilige raad nodig hebben!'
[10] IK zei: 'Ben Ik dan het IK, of is het Mijn innerlijke geest? Ik heb jullie immers gezegd dat die bij jullie blijft, en als jullie iets nodig hebben, dan zal hij het jullie zonder voorbehoud geven. Mijn persoon is voor jullie verder van geen nut, maar alleen de geest, die jullie nooit verlaten zal als jullie hem niet verlaten.'
[11] DE PRIESTER zei: 'Heer, dat geloven wij allen nu vast en zonder enige twijfel; maar wij hebben nu allen een grote liefde voor U opgevat omdat wij U volledig herkend hebben, en juist nu wilt U ons ook al weer gaan verlaten?! Heer, blijf persoonlijk bij ons, al is het maar een dag, dan zijn wij allen daardoor oneindig gelukkig!'
[12] Ook JORED EN ZIJN ZOON zeiden: 'Ja,ja, Heer, zo is het! Blijf minstens nog een halve dag bij ons en dan zullen we U begeleiden, waar U ook maar heen zult gaan!'
[13] IK zei: 'Nu dan, Ik zal morgenochtend bij jullie nog het ochtendmaal gebruiken, maar dan direct verder trekken!'
[14] Daarop zei de uit de dood opgewekte zoon JORABE: 'Luistert allen, beste mensen! Deze enige, eeuwig ware God wordt alleen maar door liefde tegengehouden! Dat is de enige macht die zelfs Hij innerlijk gehoorzaamt! Laten we Hem dus van harte liefhebben, dan blijft Hij ook tot het midden van de dag!'
[15] IK zei: 'Je hebt helemaal gelijk -want dat heeft je niet je bloed, maar dat heeft je je geest ingegeven -; maar Ik kan toch niet anders doen dan zoals Ik het eerder gezegd heb. Om jullie allen te plezieren, zal Ik pas na zonsopgang hier weggaan, maar in de geest toch bij jullie blijven. Nu is het echter de vraag of jullie alles begrepen hebben, en of niemand van jullie nog iets te vragen heeft.'
«« 122 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.